• Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

   

   

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 470 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler.

  Antal hyreslägenheter: ca 470
  BTA: ca 40 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q4 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas antas kvartal 1 2018.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Östra Kålltorp, Kålltorp

  Kommande projekt för upphandling.

  Östra Kålltorp, Kålltorp

   

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga 100 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  Antal hyreslägenheter: 100
  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Preliminär start april 2019
  Entreprenad: Start januari 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen vann laga kraft maj 2017.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

   

   

   

   

 • Illustration: Wahlström & Steijner

  Selma stad, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Selma stad, Backa

   

  Vid Selma Lagerlöfs Torg bygger Framtiden Byggutveckling 288 lägenheter för Familjebostäder. Det planeras för hyreslägenheter i form av fem radhus och hus i flera kvarter i 4 till 6 våningar. Första etappen av projektet Selma stad innefattar totalt ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Det byggs även ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och ett nytt torg- och parkstråk.

  Antal hyreslägenheter: 288 (varav 56 äldreboende)
  BTA: ca 27 000 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start 2018
  Entreprenad: Start hösten 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Marie Dellve

   

   

   

   

   

   

   

 • Illustration: Norconsult

  Briljantgatan, Tynnered

  Kommande projekt för upphandling.

  Briljantgatan, Tynnered

   

  I Tynnered på höjden vid Briljantgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 90 hyreslägenheter i olika storlekar som ett komplement till Bostadsbolagets övriga bebyggelse.

  Antal hyreslägenheter: ca 90
  BTA: 7 100 kvm
  Typ av hus: Ett lamellhus i 10 våningar
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Preli start maj 2018
  Entreprenad: Prel start Q1 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas  vinna laga kraft i maj 2018.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Mikael Olehede

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

   

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 150 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter BC
  Antal hyreslägenheter: ca 150
  BTA: ca 20 000 (varav parkeringsgarage: cirka 9 000 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

   

   

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 120 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter D
  Antal hyreslägenheter: ca 120
  BTA: ca 12 000 kvm
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera (och berg)
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 104 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter EF
  Antal hyreslägenheter: 150
  BTA: ca 24 000 kvm (varav parkeringsgarage: cirka 10 000 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start februari-mars 2018
  Entreprenad: Start Q1 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera (och berg)
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

   

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 30 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 30
  BTA: ca 2 850 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2021
  Entreprenad: Start Q2 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Kommande projekt för upphandling.

  Saffransgatan, Gårdsten

   

  Som en del i Göteborg Stads satsning BoStad2021 ska Framtiden Byggutveckling bygga ett nytt parkeringshus för att frigöra de befintliga 375 markparkeringarna i området, samt tillkommande 50, för att möjliggöra bebyggelse med nya typer av bostadshus.

  För att skapa en aktiv och trygg miljö runt parkeringshuset placeras ett bostadshus med 42 stycken hyresrätter utmed husets västra och norra fasad åt Gårdstensbostäder, som kommer förvalta bostäderna.

  Projektnamn: Saffransgatan
  Antal hyreslägenheter: 42 stycken
  BTA: 2 200 kvm
  Typ av hus: Tre punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start april/maj 2018
  Entreprenad: Start Q1/Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Fyllnadsjord
  Skede: Detaljplanen är antagen.
  Förvaltande bolag: Gårdstensbostäder
  Projektchef: Kenneth Jindén och Henrik Jarledal

   

 • Järnmyntsgatan, Högsbo

  Kommande projekt för upphandling.

  Järnmyntsgatan, Högsbo

   

  Vid Järnmyntsgatan i Högsbo bygger Framtiden Byggutveckling ca 40 hyresrätter för Familjebostäder i form av ett punkthus i åtta våningar. Projektet innebär förtätning på egen mark och ska komplettera bebyggelsen från 1950–1970-talet vid Axel Dahlströms torg.

  Antal hyreslägenheter: ca 40
  BTA: 3000
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudstid: Start Q3 2018
  Utförande: Start Q4 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft hösten 2018.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Christina Nilsson

   

 • Illustration: Tengbom

  Beväringsgatan, Kviberg

  Kommande projekt för upphandling.

  Beväringsgatan, Kviberg

   

  I Kviberg vid Beväringsgatan i Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 226 nya hyresrätter för Poseidon i ett vinkelhus med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och husets höjd varierar mellan 5 och 16 våningar.

  Antal hyreslägenheter: ca 226
  BTA: 19 000
  Typ av hus:
  Fasad: Betong, matrisgjuten betong, inslag av cederträ, tegelinfattningar och kopparplåt
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q4 2018/Q1 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström