• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • Tunnbindaregatan, Brämaregården

  Tunnbindaregatan, Brämaregården

  På Tunnbindaregatan bygger Framtiden Byggutveckling 16 lägenheter i ett flerbostadshus i fyra plan mellan befintliga byggnader som ägs och förvaltas av Poseidon. Efter färdigställande överlämnas även detta objekt till Poseidon. Projektet innefattar även ett gårdshus på innergården.

  Antal hyreslägenheter: ca 16
  BTA: 923 kvm
  Typ av hus: Ett hus mellan två befintliga byggnader på samma fastighet
  Fasad: Träpanel / Fasadskivor (ej klart)
  Anbudsförfrågan: Start november 2017
  Entreprenad: Preliminär start Q2 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Claes-Göran Johansson

  Sista datum för att lämna anbud har passerat.

   

   

   

   

 • Radiotorget, Västra Frölunda

  Upphandlas nu.

  Radiotorget, Västra Frölunda

  I Västra Frölunda vid Radiotorget ska Framtiden Byggutveckling bygga 76 hyresrätter för Bostadsbolaget. Torget moderniseras och kompletteras med nya bostäder.

  Antal hyreslägenheter: 76
  BTA: 8 020 kvm
  Typ av hus: Ett punkthus och ett lamellhus
  Fasad: Putsade fasader
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sisjödal, Sisjön

  Upphandlas nu.

  Sisjödal, Sisjön

   

   

  Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 128 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: ca 128
  BTA: 14 994 kvm
  Typ av hus: Punkthus och lamellhus
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Start januari 2017
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg/Siltig morän
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

 • Merkuriusgatan, Bergsjön

  Upphandlas nu.

  Merkuriusgatan, Bergsjön

  I Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Bergsjövägen ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 87 nya hyresrätter i olika storlekar nära natur och kultur. I projektet kommer en del av lägenheterna att utvecklas för unga vuxna i samarbete med jagvillhabostad.nu.

  Antal hyreslägenheter: ca 87
  BTA: 8 300 kvm
  Typ av hus: Två punkthus och två lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2018
  Entreprenad: Prel start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas antas under kvartal 4 2017.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Mikael Olehede

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

 • Torpagatan, Björkekärr

  Torpagatan, Björkekärr

   

   

  I Björkekärr nära Östra Sjukhuset ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 170 nya hyresrätter för Poseidon. Här planeras för hyresrätter och ett BmSS-boende i lågenergihus med mycket låg energiförbrukning. På bekvämt avstånd finns Munkebäckstorget med serviceutbud och kommunikationer.

  Antal hyreslägenheter: ca 170
  BTA: 20 315 kvm
  Typ av hus: Nio lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Start prel Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Sista datum för att lämna anbud har passerat.

 • Titteridamm, Angered

  Upphandlas nu.

  Titteridamm, Angered

   

  Poseidons 162 hyresrätter byggs av Framtiden Byggutveckling och ligger i norra delen av området. Här byggs ett litet torg som knyter an området till Angered Centrum, två punkthus, ett L-format lamellhus mot Titteridammsvägen samt ett mindre parkeringshus som omgärdas av några radhus mot det lokala torget.

  Antal hyreslägenheter: 162
  BTA: 13 051 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Träpanel / Fasadskivor (ej klart)
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Preliminär start Q2 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Claes-Göran Johansson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 104 hyresrätter för Poseidon. Det är det första kvarteret, kvarter A, av flera som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter A
  Antal hyreslägenheter: 104
  BTA: 9 500 kvm
  Typ av hus: Fyra punkthus/lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start februari-mars 2018
  Entreprenad: Start Q2/Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen för kvarter A har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.