• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • Illustration: Norconsult

  Briljantgatan, Tynnered

  Upphandlas nu.

  Briljantgatan, Tynnered

   

   

  I Tynnered på höjden vid Briljantgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 91 hyreslägenheter i storlekar 1-3 rok som ett komplement till Bostadsbolagets övriga bebyggelse.

  Antal hyreslägenheter: 91
  BTA: 7 165 kvm
  Typ av hus: Ett lamellhus i 10 våningar
  Fasad: Skiffer
  Anbudsförfrågan: Prel start maj 2018
  Entreprenad: Prel start Q1 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Mikael Olehede

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 104 hyresrätter för Poseidon. Det är det första kvarteret, kvarter A, av flera som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter A
  Antal hyreslägenheter: 104
  BTA: 9 500 kvm
  Typ av hus: Fyra punkthus/lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start februari-mars 2018
  Entreprenad: Start Q2/Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen för kvarter A har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Radiotorget, Västra Frölunda

  Radiotorget, Västra Frölunda

  I Västra Frölunda vid Radiotorget ska Framtiden Byggutveckling bygga 76 hyresrätter för Bostadsbolaget. Torget moderniseras och kompletteras med nya bostäder.

  Antal hyreslägenheter: 76
  BTA: 8 020 kvm
  Typ av hus: Ett punkthus och ett lamellhus
  Fasad: Putsade fasader
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Upphandlingen är avslutad och anbud kan inte längre lämnas.

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Sisjödal, Sisjön

  Sisjödal, Sisjön

   

  Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 128 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: ca 128
  BTA: 14 994 kvm
  Typ av hus: Punkthus och lamellhus
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Start januari 2017
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg/Siltig morän
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Upphandlingen är avbruten och avsikten är att göra om den.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.