Vår syn på hållbarhet

Att arbeta hållbart innebär att vi tar vårt ansvar och strävar mot långsiktig framgång genom att skapa värde för och med intressenter och balansera deras behov på kort och lång sikt.

Vi äger cirka 72 000 bostäder i Göteborg och var fjärde göteborgare bor hos något av våra dotterbolag. Vi har möjligheten att påverka livsmiljön för oss som är här nu men även för vår eftervärld. Den utmaningen tar vi gärna.

Att arbeta hållbart innebär att vi tar vårt ansvar och strävar mot långsiktig framgång genom att skapa värde för och med intressenter och balansera deras behov på kort och lång sikt.

Vi äger drygt 72 000 bostäder i Göteborg och var fjärde göteborgare bor hos något av våra dotterbolag. Vi har möjligheten att påverka livsmiljön för oss som är här nu men även för vår eftervärld. Den utmaningen tar vi gärna.

För att nå hållbar framgång måste vi veta vilken riktning vi ska ta. Vi strävar efter att bygga det hållbara samhället och vi är medvetna om att resan är lång och vi har mycket att lära. Vi har definierat åtta områden som beskriver vår roll i byggandet av den hållbara staden. På kort sikt ska vi utveckla och åstadkomma goda och bättre resultat inom dessa områden. Då bidrar vi till att utveckla Göteborg som hållbar stad.

Läs mer

Stäng