Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Ann-Louise Hulter (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Bror Frid
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Mariette Hilmersson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)

Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Mariette Hilmersson
VD Framtiden Byggutveckling AB
Martin Blixt
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden

Ann Törnblom

Finansiell information

Finansiering

Framtidenkoncernens totala kreditvolym uppgår per 30 december 2015 till ca 15,2 mdkr med följande fördelning på kreditmarknaden:

Lånevolymen har upptagits genom moderbolaget för vidareutlåning inom koncernen. Belåningsgraden är 20%.

Förvaltnings AB Framtidens finansiella anvisningar är upprättade inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer och fastställer befogenheter och ansvar för hantering av koncernens finansiella risker.

Stäng

FINANSIERINGSPROGRAM

Förvaltnings AB Framtiden har ett finansieringsprogram på marknaden samt ett långfristigt program på MTN-marknaden (Medium Term Note) som uppgår till 4 596 mnkr. Ramen för MTN-upplåningen uppgår till 10 000 mnkr.

Stäng

Kreditbetyg

Koncernen är sedan hösten 2009 kreditbedömd av Standard & Poor’s. Under hösten 2011 har koncernens långsiktiga kreditbetyg höjts till AA- med stabil utsikt, medan det kortsiktiga betyget höjts till A1+ samtidigt som koncernen behöll det högsta betyget på den Nordiska ratingskalan, K1.

Anledningen till höjningen är att koncernens ”stand-alone” kreditvärdighet höjts genom bland annat stark efterfrågan, låg skuldsättning och stabil lönsamhet. Kreditbetyget tar även hänsyn till ägarens Göteborgs Stads starka kreditbetyg.

Stäng

Nyckeltal 2015

  • Hyresintäkter 5 047 mnkr (4 937)*
  • Driftsöverskott 2 881 mnkr (2 788)*
  • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna 77 141 mnkr (67 587 )
  • Soliditet 62% (59)*
  • Belåningsgraden 20% (22)*
  • Investeringar i ny- och ombyggnation samt förvärv 2 406 mnkr (2 562)
  • Vakansgraden för lägenheter var vid årsskiftet 0,06% (0,01)
  • Koncernen har färdigställt 450 bostäder varav 385 hyresrätter i nyproduktion,
    8 konverteringar från lokal till bostad samt 57 bostadsrätter/egnahem.

 

Stäng

Policies

Våra policies

Förutom ägardokumentet utgör policier viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policies beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policier som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policies antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policies antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Boendeutvecklare till Poseidon

>

Distriktsekonom till Poseidon

>

Distriktschef till Bostadsbolaget

>

Verksamhetscontroller till Bostadsbolaget

>

Miljövärdar till Bostadsbolaget

>

Distriktschef Bergsjön till Familjebostäder

>

Distriktschef Södra Göteborg till Familjebostäder

>

Chef Förvaltningsutveckling till Familjebostäder

>

Chef Fastighetsutveckling till Familjebostäder

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-06-04
Vill du få fler att må gott i sitt boende?

Boendeutvecklare till Poseidon

Som boendeutvecklare för du en ständig dialog med hyresgäster på ditt distrikt – i tal och skrift. Du jobbar för ett ökat boendeinflytande och har distriktets administrativa ansvar.

Nu söker vi fler boendeutvecklare på Poseidon. Ditt jobb blir att öka boendeinflytandet bland hyresgästerna samt att ta hand om störningar och hyresgästdialogen. Du har även ansvar för distriktets administration och informationsproduktion, samt att du deltar i samprojekt med boendeutvecklarna på våra andra sju distrikt. Du ingår i distriktskontorets team med distriktschef, förvaltare, fastighetsingenjör och ekonom.

Både rak och varm
Vi söker dig som har ett äkta socialt engagemang, är öppen och tycker om att ha kontakt med människor. Ditt administrativa ansvar och informationsproduktionen kräver att du är strukturerad och noggrann, och har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift. Meriterande är om du har vana från fastighetsbranschen, en hyresjuridisk bakgrund och tidigare arbetat i fastighetssystemet Fast2.

Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Intresserad av att veta mer?
Välkommen att kontakta personalchef Gunilla Eriksson på telefon 031-332 10 60. Facklig representant är Jan Jentzell, 031-332 14 43.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 4 juni till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Om Poseidon
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-05-21

Distriktsekonom till Poseidon

Du blir en i vårt engagerade team som jobbar för våra 4 500 hushåll i distrikt Väster. Du ingår dessutom i gruppen av ekonomer på bolaget, med kontinuerliga utbyten och samarbeten.

Dina uppgifter består bland annat av:

Budget- och prognosarbete, löpande bokföring, avstämningar, analyser och bokslut

• Ekonomisk rapportering, projektredovisning och investeringskalkylering

• Uppföljning av utestående fordringar

• Fakturahantering och löpande arbete med kund- och leverantörsreskontra

• Att vara ett pedagogiskt stöd till medarbetarna i distriktet i ekonomiska frågor

Kvalifikationer

Vi tror att du som söker är civilekonom eller har motsvarande kompetens samt några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. För att lyckas i arbetet bör du ha erfarenhet av löpande redovisning och att du självständigt kan göra avstämningar och analyser. Självklart har du goda kunskaper i Excel.

Som person är du analytisk, noggrann och flexibel med god social kompetens. Även om ekonomi blir ditt huvudområde, vill vi att du aktivt deltar och stöder distriktets övriga aktiviteter när det behövs. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Intresserad att veta mer?

Välkommen att kontakta ekonomichef Jessica Kruse tel 031-332 10 42.

Facklig representant är Hans Petersson, Akademikerna tel. 031–332 12 06.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 21 maj till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

 

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

 

 

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Distriktschef till Bostadsbolaget

Som chef för distrikt Hisingen har du det totala kund- och förvaltningsansvaret samt ansvar för den strategiska utvecklingen av distriktet.

Som distriktschef leder, organiserar och utvecklar du distriktet tillsammans med medarbetarna.
Tillsammans med distriktets medarbetare ansvarar du for den dagliga förvaltningen med våra hyresgästers och fastigheters behov som utgångspunkt. Du kommer att delta i stadsdelsutvecklingsprojekt och arbeta med sociala frågor.
Distriktschefen rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

Vi söker dig som är tydlig och inspirerande med flera års erfarenhet av att leda personal. Vi tror att du har en högskoleutbildning med teknisk eller annan relevant erfarenhet. Vi ser också att du har erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen.

Du är:
• En tydlig och kommunikativ ledare
• Öppen, ärlig och förtroendeingivande.
• Strukturerad
• Utvecklingsorienterad
• En person med helhetssyn
Anställningsform: Heltid

Tillträde: Omgående

Kontakt
Har du några frågor kontakta gärna Staffan Engberg på Chefspoolen, 0768-154544, staffan.engberg@chefspoolen.se

Ansökan
Rekryteringen sköts av Chefspoolen och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan på Chefspoolen som du når via länken.

Om Bostadsbolaget:
Bostadsbolaget är ett av Sveriges största bostadsföretag med mer än 24 000 lägenheter över hela Göteborg. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad och vi är en aktiv part i samhälls- och stadsutvecklingen. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Varje dag arbetar våra cirka 300 medarbetare för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Verksamhetscontroller till Bostadsbolaget

Vill du vara med och utveckla Bostadsbolaget? Just nu söker vi en erfaren verksamhetscontroller för att stärka upp vår organisation.

Tjänsten ingår i den centrala ekonomiavdelningen men du kommer arbeta tätt tillsammans med övriga delar av verksamheten. Du hamnar i ett gott gäng där Bostadsbolagets värdeord glädje, tillsammans och utmana är en del av vardagen.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:

– Verksamhetsplanering som innefattar utformande av affärsplan, rapportering och analys.
– Framtagande och uppföljning av nyckeltal.
– Arbete med årsredovisning.
– Uppföljning och rapportering av ägarens krav och mål.
– Sammanställningar och statistik till bolagets intressenter.
– Operativt arbeta med budget- och prognosprocessen.
– Förvaltande och utveckling av uppföljning- och analyssystem (Mercur).
– Identifiera och utföra förbättrings- och förändringsprojekt.
– Löpande utredningar och stöd till ledning och operativ verksamhet.

Profil
Vi söker dig med:
– Högskoleutbildning inom ekonomi.
– Flerårig erfarenhet av controllingarbete eller revision, gärna från större organisationer eller fastighetsbolag.
– Mycket goda kunskaper i Excel, och övriga Officeprogram.

Vidare tror vi att du arbetar fokuserat och strukturerat. Du har förmågan att avgöra när helhetsbilden är viktigare än detaljerad information. Du är analytisk, tycker om att arbeta med siffror och är en duktig kommunikatör. Du är nyfiken och vill gärna arbeta proaktivt med att lösa eventuella problem.

Kontakt
Har du några frågor kontakta gärna Staffan Engberg på Chefspoolen, 0768-154544, staffan.engberg@chefspoolen.se

Ansökan
Rekryteringen sköts av chefspoolen. Klicka på knappen nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Intervjuer och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Om Bostadsbolaget
Hjälp oss sträva ännu högre! Som ett av Göteborgs största bostadsföretag är vi en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen. Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Hos oss får du chansen att utvecklas, utmanas och varje dag arbeta för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster. Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborg Stad.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Miljövärdar till Bostadsbolaget

Vill du arbeta som miljövärd hos oss?

Vi söker nu två miljövärdar som ska ta hand om våra utemiljöer i Torpa respektive Rannebergen.

 

Arbetsbeskrivning
Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete som rör den yttre miljön i våra bostadsområden. Det gäller såväl löpande sköteselarbete som mer långsiktig planering av utemiljön. Miljövärdens kompetensområde är brett. Förutom kunskap om träd och planteringar behöver du ha kunskap om säkerhet på lekplatser och skötsel och reparation av markbeläggningar. Under vinterhalvåret ansvarar miljövärden också för snö och halkbekämpning.

Att jobba hos oss innebär mycket kontakt med våra hyresgäster. Till exempel vid frågor om källsortering, kompostering och trädgårdsskötsel. Det är därför viktigt att du känner dig bekväm också med den sociala delen av jobbet.

Kompetenskrav
Trädgårdsutbildning, t. ex. från gymnasie- eller yrkeshögskola och dokumenterad erfarenhet från trädgårdsarbete i större format.
Körkort, lägst A-behörighet.

Personliga egenskaper
Du är bra på att planera och prioritera ditt arbete. Du samarbetar gärna med dina kollegor i arbetsgruppen och är flexibel i förhållande till kund och verksamhetskrav.

Tjänsterna ska tillsättas omgående och ansökningar, innehållande CV och personligt brev, tas emot löpande.

Om Bostadsbolaget
Bostadsbolaget är ett av Sveriges största bostadsföretag med mer än 24 000 lägenheter över hela Göteborg. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad och vi är en aktiv part i samhälls- och stadsutvecklingen. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Varje dag arbetar våra cirka 300 medarbetare för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Distriktschef Bergsjön till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med allt fler göteborgare. 2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mnkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.

Mer om familjebostäder: www.familjebostader.se

 

Som ett allmännyttigt bostadsföretag och en del av Sveriges största bostadskoncern, Framtiden-koncernen, är Familjebostäder ett företag som har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen och att skapa en attraktiv stad att leva och bo i. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka den utvecklingen.

Som distriktschef i distrikt Bergsjön är du ansvarig för ca 2 700 lägenheter i Bergsjön Centrum och Gärdsås.
Du har det totala kund- och förvaltningsansvaret och rapporterar direkt till vd, samtidigt som du ingår i företagets ledningsgrupp.

Distrikt Bergsjön är en arbetsplats med intressanta och viktiga utmaningar på flera plan.
Som distriktschef ansvarar du för den tekniska, ekonomiska och kvalitetsmässiga utvecklingen av fastigheterna samt för distriktets affärsmässiga utveckling likväl som att delta aktivt i stadsutveckling och sociala frågor.

Bergsjön är ett av de områden i Göteborg som har identifierats som ett särskilt utsatt område gällande den socioekonomiska situationen och social oro. Familjebostäders roll som den största fastighetsägaren i Bergsjön innebär ett särskilt och utökat ansvar som hyresvärd.
För många människor är Familjebostäder en trygghet i vardagen. Det medför att Familjebostäder, förutom den vanliga fastighetsförvaltningen, också måste ta ett större socialt ansvar för sina hyresgäster.
Vår målbild är att bidra till ett socialt hållbart lokalsamhälle där livsvillkoren för människor som bor i Bergsjön förbättras jämfört med idag.

Med en omsättning på ca 155 mnkr och fastigheter värderade till 1,1 mdkr, ansvarar du för distriktets samlade driftnettoresultat och fastigheternas direktavkastning.

Du fungerar som inspirerande lagledare till distriktets 20 medarbetare. I din arbetsgrupp finns en bred kompetens inom teknik, fastighetsunderhåll och uthyrning. På distriktet finns 2 förvaltare som har personalansvar för bovärdar och miljövärdar. Tillsammans arbetar ni för att utveckla distriktets boendemiljö med hyresgästernas och fastigheternas behov som utgångspunkt.

Förväntningarna är att också att du som distriktschef ska vara en motor i det utvecklingsarbete som bedrivs kopplat till de sociala utmaningarna i distriktet och med ett stort hjärta engagera och motivera medarbetarna, skapa bra relationer med andra aktörer och samarbetspartners som verkar i området.

Kvalifikationer

– Högskola, universitet eller motsvarande
– Minst 5 års erfarenhet från personalledning
– Erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen är meriterande

Personliga egenskaper

– Tydlig och kommunikativ ledare
– Öppen och förtroendeingivande
– Utvecklingsorienterad, gillar förändringsarbete
– Helhetssyn
– Strukturerad

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Distriktschef Södra Göteborg till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med allt fler göteborgare. 2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mnkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.

Mer om familjebostäder: www.familjebostader.se

 

Som ett allmännyttigt bostadsföretag och en del av Sveriges största bostadskoncern, Framtidenkoncernen, är Familjebostäder ett företag som har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen och att skapa en attraktiv stad att leva och bo i. Hos oss får du möjligheten att vara med  och påverka den utvecklingen.

Som distriktschef i distrikt Södra Göteborg är du ansvarig för ca 5 200 lägenheter i Centrum, Högsbo, Tynnered och Skärgården. Du har det totala kund- och förvaltningsansvaret och rapporterar direkt till vd, samtidigt som du ingår i företagets ledningsgrupp.

Distrikt Södra Göteborg är en spännande arbetsplats med bland annat ett flertal ny- och ombyggnationer på gång. Som distriktschef ansvarar du för den tekniska, ekonomiska och kvalitetsmässiga utvecklingen av fastigheterna samt för distriktets affärsmässiga utveckling. I arbetet ingår också att delta i stadsutveckling och sociala frågor.

Med en omsättning på ca 345 mnkr och fastigheter värderade till 6,0 mdkr, ansvarar du för distriktets samlade driftnettoresultat och fastigheternas direktavkastning.

Du fungerar som inspirerande lagledare till distriktets 40 medarbetare. I din arbetsgrupp finns en bred kompetens inom teknik, fastighetsunderhåll och uthyrning. På distriktet finns 3 förvaltare som har personalansvar för bovärdar och miljövärdar. Tillsammans arbetar ni för att utveckla distriktets boendemiljö med hyresgästernas och fastigheternas behov som utgångspunkt.

Kvalifikationer

– Högskola, universitet eller motsvarande
– Minst 5 års erfarenhet från personalledning
– Erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen är meriterande

Personliga egenskaper

– Tydlig och kommunikativ ledare
– Öppen och förtroendeingivande
– Utvecklingsorienterad, gillar förändringsarbete
– Helhetssyn
– Strukturerad

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Chef Förvaltningsutveckling till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med allt fler göteborgare. 2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mnkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.

Mer om familjebostäder: www.familjebostader.se

 

Som ett allmännyttigt bostadsföretag och en del av Sveriges största bostadskoncern, Framtidenkoncernen, är Familjebostäder ett företag som har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen och att skapa en attraktiv stad att leva och bo i. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka den utvecklingen.

Avdelningen Förvaltningsutveckling
Förvaltningsutveckling är en nybildad avdelning som omfattar kundservice, förvaltningsstöd samt innovation och utveckling och har ca 15 medarbetare.
Avdelningen utgör en central funktion som stöd till den kundnära förvaltningen på Familjebostäders fyra distrikt.
Uppdraget är att initiera och stötta innovation och utveckling i företaget, avseende fastighetsförvaltning. Avdelningen har också till uppgift att samordna och driva hållbarhetsfrågor samt att koordinera nybyggnadsfrågor i relation till systerbolaget Framtiden Byggutveckling som genomför koncernens nybyggnadsprojekt.

Förväntningarna på avdelningen Förvaltningsutveckling är att:

– Sätta Familjebostäder på kartan inom modern kundnära fastighetsförvaltning, genom att ligga i framkant inom innovation och utveckling.
– Öka kundnöjdheten hos våra hyresgäster, genom att bidra med ett professionellt stöd till förvaltningsverksamheten.

Chef Förvaltningsutveckling
Som ledare av Förvaltningsutveckling utövar du ett involverande ledarskap som inkluderar hela organisationen i utvecklingsarbetet. Du kan marknadsföra och förmedla företagets budskap kring utveckling både inom och utom organisationen.
Du kan visualisera det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. Du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer och inspirerar dina medarbetare till engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

– Högskola, universitet eller motsvarande
– Minst 5 års erfarenhet av personalledning
– Erfarenhet från fastighetsförvaltning

Personliga egenskaper

– Kreativ, drivande och lyhörd
– Tydlig och kommunikativ ledare
– Öppen och förtroendeingivande
– Utvecklingsorienterad, gillar förändringsarbete
– Helhetssyn
– Strukturerad

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Chef Fastighetsutveckling till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med allt fler göteborgare. 2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mnkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.

Mer om familjebostäder: www.familjebostader.se

Som ett allmännyttigt bostadsföretag och en del av Sveriges största bostadskoncern, Framtidenkoncernen, är Familjebostäder ett företag som har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen och att skapa en attraktiv stad att leva och bo i. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka den utvecklingen.

Avdelningen Fastighetsutveckling
Familjebostäder underhåller och renoverar sina fastigheter för cirka 500 mkr per år. Det är avdelningen Fastighetsutveckling, med ca 30 medarbetare, som åstadkommer detta.
Avdelningen Fastighetsutveckling är ett centralt stöd och innehåller funktioner för ombyggnad och underhållsprojekt, energi och miljö samt inköp och upphandling.

Förväntningar på avdelningen är:

– att driva arbetet med större renoveringsprojekt med en helhetssyn där de tekniska kraven ska möta hyresgästernas önskemål om att begränsa hyreshöjningar
– att tillsammans med ansvarigt distrikt genomföra områdesutveckling där teknisk upprustning och förnyelse är en del och social upprustning är en annan del av utvecklingsarbetet.
– arbeta för långsiktigt hållbara lösningar.
– arbeta för att minska energianvändningen.
– arbeta för att utveckla inköp och upphandling för hela bolaget.

Chef Fastighetsutveckling
Som chef för avdelningen Fastighetsutveckling leder och utvecklar du dina medarbetare och ser till så att avdelningen arbetar i linje med företagets gemensamma mål. Du är en viktig kugge i ledningsgruppen och du rapporterar till vd.

Du är trygg och värderingsdriven med förmågan att leda affärsmässigt och kundfokuserat både själv och genom andra. Du kan visualisera det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll.
Du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer och inspirerar dina medarbetare till engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

– Högskola, universitet eller motsvarande
– Minst 5 års erfarenhet av personalledning
– Erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen
– Erfarenhet av energi och driftfrågor, projektledning samt LOU

Personliga egenskaper

– Kreativ, drivande och lyhörd
– Tydlig och kommunikativ ledare
– Öppen och förtroendeingivande
– Utvecklingsorienterad, gillar förändringsarbete
– Helhetssyn
– Strukturerad

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park


Postadress

Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se
Växel:
031-773 75 50Epost Framtiden Byggutveckling: byggutveckling(a)framtiden.se

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finansiell Controller
031-773 83 44
e-post
Carina Grönberg
Ekonomi- och finanschef
031-773 75 53
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postMariette Hilmersson
VD och koncernchef
0725-18 38 18
e-post
Ann-Charlotte Setterdén
VD-assistent
031-773 75 51
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Lars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post Ulf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-postMedarbetare i Framtiden Byggutveckling AB

Kenneth Jindén
Projektchef
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Hanna Hall
Projektchef
031-773 83 49
e-postHanna Hansson
Projektchef
0707-75 81 95
e-post
Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-postMikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post
Mikael Sinclair
Projekt- och byggledare
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-postChristina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-postLars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Anna Liedholm
Bolagsjurist
0725-45 93 58
e-postCatrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-postAnna Nordén
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post
Ulrika Arensberg
Fastighetsutvecklingschef
031-773 75 55
e-post
Anders Alveflo
Upphandlare
031 – 719 31 41
e-postAnna Wetterberg
Trainee
031-719 31 42
e-post
Jenny Fällberg
Projektcontroller
031-719 31 43
e-post
Mikael Lindberg
Projektchef
031-719 31 44
e-postKristina Belfrage
VD-assistent/Kontorschef
031-719 31 45
e-post
Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post