Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Ann-Louise Hulter (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Bror Frid
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Mariette Hilmersson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Mariette Hilmersson
VD Framtiden Byggutveckling AB
Martin Blixt
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden

Ann Törnblom

Finansiell information

Finansiering

Framtidenkoncernens totala kreditvolym uppgår per 30 december 2015 till ca 15,2 mdkr med följande fördelning på kreditmarknaden:

Lånevolymen har upptagits genom moderbolaget för vidareutlåning inom koncernen. Belåningsgraden är 20%.

Förvaltnings AB Framtidens finansiella anvisningar är upprättade inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer och fastställer befogenheter och ansvar för hantering av koncernens finansiella risker.

Stäng

FINANSIERINGSPROGRAM

Förvaltnings AB Framtiden har ett finansieringsprogram på marknaden samt ett långfristigt program på MTN-marknaden (Medium Term Note) som uppgår till 4 596 mnkr. Ramen för MTN-upplåningen uppgår till 10 000 mnkr.

Stäng

Kreditbetyg

Koncernen är sedan hösten 2009 kreditbedömd av Standard & Poor’s. Under hösten 2011 har koncernens långsiktiga kreditbetyg höjts till AA- med stabil utsikt, medan det kortsiktiga betyget höjts till A1+ samtidigt som koncernen behöll det högsta betyget på den Nordiska ratingskalan, K1.

Anledningen till höjningen är att koncernens ”stand-alone” kreditvärdighet höjts genom bland annat stark efterfrågan, låg skuldsättning och stabil lönsamhet. Kreditbetyget tar även hänsyn till ägarens Göteborgs Stads starka kreditbetyg.

Stäng

Nyckeltal 2015

 • Hyresintäkter 5 047 mnkr (4 937)*
 • Driftsöverskott 2 881 mnkr (2 788)*
 • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna 77 141 mnkr (67 587 )
 • Soliditet 62% (59)*
 • Belåningsgraden 20% (22)*
 • Investeringar i ny- och ombyggnation samt förvärv 2 406 mnkr (2 562)
 • Vakansgraden för lägenheter var vid årsskiftet 0,06% (0,01)
 • Koncernen har färdigställt 450 bostäder varav 385 hyresrätter i nyproduktion,
  8 konverteringar från lokal till bostad samt 57 bostadsrätter/egnahem.

 

Stäng

Policies

Våra policies

Förutom ägardokumentet utgör policier viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policies beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policier som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policies antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policies antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Coachande förvaltare till Poseidon

>

Projektchef till Familjebostäder

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-08-11

Coachande förvaltare till Poseidon

Vi söker en förvaltare vars huvuduppgift blir att arbeta för att våra hyresgäster i distrikt Öster upplever kvalitet och trygghet i sitt boende. Din roll blir central och du ingår i distriktets ledningsgrupp.

Som förvaltare i distrikt Öster får du en nyckelroll där du verkar för kvaliteteten och tryggheten i distriktets områden. I nära samarbete med husvärdarna och hyresgästerna arbetar du med driften och utvecklingen av våra fastigheter och boendemiljöer, du är med och tar fram affärsplaner och budgetar för fastigheterna samt kontrollerar och analyserar att mål och nyckeltal uppnås. Inte minst fungerar du som coach för distriktets husvärdar kring både tekniska och sociala frågor.

Människor lika viktiga som tekniken
Vi söker dig med flerårig förvaltningserfarenhet. Du bör ha ekonomisk kompetens med erfarenhet av prognos- och budgetarbete och lika stort intresse för människor som för teknik. I bagaget har du en förvaltningsutbildning eller motsvarande erfarenhet, liksom erfarenhet av ledarskap. Vi värdesätter kunskaper inom hyresjuridik och lagen om offentlig upphandling.

Eftersom tjänsten innebär tät kontakt med medarbetare och hyresgäster bör du ha en utpräglad samarbetsförmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Till dina styrkor hör även att du är lugn och lyhörd i ditt bemötande, samtidigt som du har en genuin förmåga att samarbeta. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Veta mer?
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och utgår från vårt distriktskontor i Olskroken. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta distriktschef Annicka Thorin på telefon 031-332 12 62 samt vår fackliga representant Jan Jentzell på telefon 031-332 14 43.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast den 11 augusti till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Projektchef till Familjebostäder

Familjebostäder skapar trivsamma livsmiljöer för allt fler göteborgare. Idag äger och förvaltar vi drygt 33 000 göteborgares hem och som projektchef med ansvar för utvecklingsprojekt i befintligt bestånd har du en viktig roll i arbetet med att få hyresgästerna att trivas hos oss.

Familjebostäder står inför ett omfattande arbete med utveckling av våra befintliga bostäder i kommande projekt för stadsdelsutveckling. Vi har en mångfald av projekt i vår projektportfölj och som projektchef utmanas du i spännvidden av olika ombyggnadsprojekt – allt från större utvecklingsprojekt till mindre men tekniskt komplexa projekt.

I avdelningen för Fastighetsutveckling är bolagets tekniska kompetens samlad gällande bland annat energi, miljö, inköp, upphandling, fastighetsekonomi och projektledning. Avdelningen består av cirka 30 engagerade medarbetare som finns på Södra vägen i Göteborg.

Som medarbetare i Fastighetsutveckling kan du förvänta dig engagerade, tekniskt kunniga och hjälpsamma kollegor samt en arbetsmiljö som präglas av ett gott medarbetarskap och uppmuntrar till nytänkande, utveckling och kreativitet.

Ansvarsområde
Som projektchef kommer du att, i en beställarroll, ansvara för genomförandet av större ombyggnads- och utvecklingsprojekt. Du arbetar med hela projektet från tidig idé, genomförande och överlämning till förvaltning.

Du har det övergripande ansvaret för alla delar i byggprocessen inklusive budget för de projekt du driver. En viktig del i arbetet är samarbete och samverkan med bostadsdistrikten i bolaget, både i projekten du driver, och som stöd i övriga tekniska frågor.

Du rapporterar till avdelningens ombyggnadschef.

Personliga egenskaper och tidigare erfarenheter
Det är viktigt att du är affärs- och resultatinriktad och att du kan arbeta uthålligt mot långsiktiga mål. Som person är du intresserad av och duktig på att bygga team samt få dessa att arbeta mot gemensamma mål. Stor vikt läggs även vid förmågan att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt.

Vi ser att du är självgående och ansvarsfull, kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du har ett intresse för hållbarhetsperspektivet i projektverksamheten och motiveras av innovativa och kreativa lösningar och arbetsmetoder.

Vi tror att du som söker tjänsten har:

 • Högskole- eller civilingenjör med inriktning på bygg eller motsvarande
 • Mångårig erfarenhet från kvalificerad byggprojektledning, med fördel inom bostadsbyggnadssektorn
 • En gedigen och bred kunskap inom projektledning
 • Goda kunskaper inom LOU och entreprenadjuridik är meriterande

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Ansökan
Urvalet sker löpande, så välkommen med din ansökan omgående.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park


Postadress

Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se
Växel:
031-773 75 50Epost Framtiden Byggutveckling: byggutveckling(a)framtiden.se

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Carina Grönberg
Strategisk chef
031-773 75 53
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postMariette Hilmersson
VD och koncernchef
0725-18 38 18
e-post
Ann-Charlotte Setterdén
VD-assistent
031-773 75 51
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Lars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-postMedarbetare i Framtiden Byggutveckling AB

Kenneth Jindén
Projektchef
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Hanna Hall
Projektchef
031-773 83 49
e-postAnna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-postMikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post
Mikael Sinclair
Projekt- och byggledare
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-postChristina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-postLars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-postCatrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-postAnna Nordén
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post
Ulrika Arensberg
Fastighetsutvecklingschef
031-773 75 55
e-post
Anders Alveflo
Entreprenadupphandlare
031 – 719 31 41
e-postAnna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post
Jenny Fällberg
Projektcontroller
031-719 31 43
e-post
Mikael Lindberg
Projektchef
031-719 31 44
e-postKristina Belfrage
VD-assistent/Kontorschef
031-719 31 45
e-post
Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-postChrister Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post