Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Ann-Louise Hulter (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Bror Frid
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Mariette Hilmersson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Mariette Hilmersson
VD Framtiden Byggutveckling AB
Martin Blixt
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden

Ann Törnblom

Finansiell information

Finansiering

Framtidenkoncernens totala kreditvolym uppgår per 30 december 2015 till ca 15,2 mdkr med följande fördelning på kreditmarknaden:

Lånevolymen har upptagits genom moderbolaget för vidareutlåning inom koncernen. Belåningsgraden är 20%.

Förvaltnings AB Framtidens finansiella anvisningar är upprättade inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer och fastställer befogenheter och ansvar för hantering av koncernens finansiella risker.

Stäng

FINANSIERINGSPROGRAM

Förvaltnings AB Framtiden har ett finansieringsprogram på marknaden samt ett långfristigt program på MTN-marknaden (Medium Term Note) som uppgår till 4 596 mnkr. Ramen för MTN-upplåningen uppgår till 10 000 mnkr.

Stäng

Kreditbetyg

Koncernen är sedan hösten 2009 kreditbedömd av Standard & Poor’s. Under hösten 2011 har koncernens långsiktiga kreditbetyg höjts till AA- med stabil utsikt, medan det kortsiktiga betyget höjts till A1+ samtidigt som koncernen behöll det högsta betyget på den Nordiska ratingskalan, K1.

Anledningen till höjningen är att koncernens ”stand-alone” kreditvärdighet höjts genom bland annat stark efterfrågan, låg skuldsättning och stabil lönsamhet. Kreditbetyget tar även hänsyn till ägarens Göteborgs Stads starka kreditbetyg.

Stäng

Nyckeltal 2015

  • Hyresintäkter 5 047 mnkr (4 937)*
  • Driftsöverskott 2 881 mnkr (2 788)*
  • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna 77 141 mnkr (67 587 )
  • Soliditet 62% (59)*
  • Belåningsgraden 20% (22)*
  • Investeringar i ny- och ombyggnation samt förvärv 2 406 mnkr (2 562)
  • Vakansgraden för lägenheter var vid årsskiftet 0,06% (0,01)
  • Koncernen har färdigställt 450 bostäder varav 385 hyresrätter i nyproduktion,
    8 konverteringar från lokal till bostad samt 57 bostadsrätter/egnahem.

 

Stäng

Policies

Våra policies

Förutom ägardokumentet utgör policier viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policies beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policier som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policies antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policies antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Fastighetsingenjör till Poseidon

>

Distriktschef till Poseidon

>

Miljövärdar till Poseidon

>

Ekonom till Gårdstensbostäder

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-10-01

Fastighetsingenjör till Poseidon

Du får en nyckelroll i arbetet för att säkerställa värdet och utvecklingen av distrikt Västers fastighetsbestånd. Ett distrikt som är mitt uppe i en rad både spännande och omfattande ombyggnads- och nyproduktionsprojekt.

Förutom att du agerar coach för våra husvärdar i dagliga tekniska frågor, driver du och vår befintliga fastighetsingenjör våra ombyggnads- och nyproduktionsprojekt framåt tillsammans med projektchef och distriktschef. Ni fastighetsingenjörer ansvar även för att planera och organisera för övrigt underhåll, samt att följa upp och analysera distriktets underhållskostnader. Andra uppgifter är avfallshantering, myndighetskrav och energieffektivisering av distrikt Västers fastigheter.

Gedigen teknisk bakgrund med lugn och nyfikenhet
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning på högskolenivå eller yrkeshögskola med bygg-, installations- eller driftteknisk inriktning, liksom väl dokumenterad erfarenhet av bygg- och fastighets-branschen och kunskap inom områdena energi, VVS och miljö. God kännedom om entreprenadavtal och lagen om offentlig upphandling är meriterande.

Du är van vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt med högt driv, stort engagemang och ett brett perspektiv på dina uppdrag. Med rollen följer att du har nära kontakt med medarbetare, hyresgäster, entreprenörer och myndigheter. Till dina styrkor hör därför, att du är lugn och lyhörd i ditt bemötande, samtidigt som du har en genuin förmåga att samarbeta. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta distriktschef Lena Molund-Tunborn på telefon 031-332 13 42 samt vår fackliga representant Jan Jentzell på telefon 031-332 14 43.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 1 oktober till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-10-09

Distriktschef till Poseidon

Du får det totala kund- och förvaltningsansvaret för vårt distrikt Angered. Ett spännande område som innefattar Lövgärdet, där vi gjort många fina renoveringar, samt Angered Centrum där våra hyresgäster redan är nära att nå staden Göteborgs mål för matavfallssortering 2020.

Som distriktschef i Angered fungerar du som en inspirerande lagledare för medarbetarna, som har en samlad kompetens inom teknik, fastighetsunderhåll, miljö och ekonomi. Tillsammans arbetar ni för att utveckla distriktets boendemiljö, med de 1 800 hushållens behov som utgångspunkt.

Du får ansvar för den tekniska, ekonomiska och kvalitetsmässiga utvecklingen av fastigheterna samt för distriktets affärsmässiga utveckling. Vidare fungerar du som byggherre vid investerings- och underhållsprojekt inom distriktet, samt att du ansvarar för distriktets samlade driftnettoresultat och fastigheternas direktavkastning. I arbetet ingår också att delta i stadsutveckling och sociala frågor. Du rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

God ledare sökes

För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda erfarenheter som ledare med dig i bagaget. Vi tror att du har en akademisk utbildning, gärna med teknisk inriktning. Vi förutsätter att du har en gedigen erfarenhet av fastighets- eller byggbranschen. Som person är du öppen, lyhörd och kommunikativ i alla dina kontakter. Vidare bör du vara en flexibel person, som inte fastnar i hindren utan medvetet söker möjligheterna. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Vill du veta mer?

Kontakta VD Anders Söderman på tel 031-332 11 78 eller anders.soderman@poseidon.goteborg.se.

Facklig representant är Göran Helgegren, tel 031-332 11 11, goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 9 oktober till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

 

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-10-01

Miljövärdar till Poseidon

Som miljövärd hos Poseidon blir du en nyckelperson i vårt ständiga arbete för ett ekologiskt hållbart samhälle. Du kommer att arbeta med trädgård, avfallshantering och för ett ökat inflytande för våra hyresgäster.

Vi söker nu flera miljövärdar till vårt distrikt Hjällbo. Tillsammans med ett av våra områdesteam kommer du att få ansvara för att gårdar, entréer och den yttre miljön sköts och utvecklas på ett sådant sätt att våra hyresgäster trivs och känner trygghet. Ett annat ansvar är att avfalls-hantering och källsortering inom teamets ansvarsområde fungerar, för hyresgästens trivsel i området och vår framtida miljös skull. Du fungerar också som stöd för husvärden i miljö- och trädgårdsfrågor.

En känsla både för växter och folk

Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller har skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Du måste ha känsla för såväl människor som växter och miljö och samtidigt förstå vad service innebär. Du är en utåtriktad person med gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av perenner. Vi förutsätter vidare att du har B-körkort och erforderlig vana att köra och hantera och sköta trädgårdsmaskiner, samt kan uppvisa referenser från trädgårdsbranschen. Vi på

Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Vill du veta mer?

Då kan du gärna kontakta någon av oss:

Svante Lahti, distriktschef på telefon 031-332 1555, svante.lahti@poseidon.goteborg.se Roine Bengtsson, förvaltare på telefon 031-332 1570, roine.bengtsson@poseidon.goteborg.se

Jan-Olov Isacsson, facklig representant 031-332 1323, jan-olov.isacsson@poseidon.goteborg.se

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 1 oktober till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Välkommen med din ansökan!

 

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-09-15

Ekonom till Gårdstensbostäder

Ekonom med kallt huvud och varmt hjärta
Som alla ekonomer ska du såklart vara noggrann och analytisk. Men vi vill också se ett socialt engagemang och intresse för hela stadsdelens utveckling.

Gårdstensbostäder är nämligen ingen vanlig hyresvärd. Genom socialt ansvar, engagemang bland hyresgäster och samarbete med förenings- och näringsliv utvecklar vi hela Gårdsten ur tre perspektiv på hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Det har lett till att vi nu ses som en nationell och internationell förebild, med både priser och utmärkelser. Nu söker vi dig som vill bidra till det arbetet i rollen som redovisningsekonom.

Läs mer om företaget på: www.gardstensbostader.se

Dina arbetsuppgifter består främst av:
– Löpande bokföring, avstämningar, analyser och bokslutsarbete
– Ekonomisk rapportering och projektredovisning
– Fakturahantering och löpande arbete med kund- och leverantörsreskontra
– Löneadministration
– Backup funktion för övriga inom avdelningen inklusive Ekonomiansvarig
– Övriga projekt inom bolaget såsom arbete med jämställdhetsplan, internkontrollplan mm
– Socialt arbete med bolagets hyresgäster 1 gång per vecka
– Övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande med inriktning mot redovisning. Vi ser gärna sökande med minst 3 års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Du har goda kunskaper inom svenska redovisnings- och skatteregler. Som person är du analytisk och noggrann. Du behöver vara flexibel och självgående.

Erfarenhet från löneadministration är ett stort plus då lönehantering kommer att ingå i tjänsten. Gårdstensbostäder är ett mångkulturellt bolag och vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

– Du bör ha goda kunskaper i avstämningar och bokslutsarbete.
– Vi arbetar idag med ekonomisystemet Raindance samt anläggningsregistret PAL.
– Implementering av nytt ekonomisystem – Agresso i bruk från 1 maj 2018.
– Hogia lön Plus och Hogia Personal används inom löneadministrationen.
– All ekonomisk rapportering sker i programmet IBM Cognos Controller.
– Goda kunskaper i Office365 är ett måste, framförallt Excel ska du behärska på en hög nivå.
– God kommunikativ förmåga och ett socialt engagemang är egenskaper som uppskattas.

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Övriga språk är meriterande.

Så är det att arbeta hos oss
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du med många olika arbetsuppgifter. Varje onsdag mellan kl. 16.30 – 19.00 ingår socialt arbete i grupper med våra hyresgäster. Vi arbetar 40 timmars vecka och slutar kl. 12.45 på fredagar. Tjänsten är 100 % och tillsvidareanställning med tillträde senast 1 december, gärna tidigare. Provanställning tillämpas.

Idén med vårt företag är att söka okonventionella lösningar i dialog med varandra, våra hyresgäster och vår omgivning baserat på en helhetssyn i boendet. Delaktighet och inflytande är det viktigaste verktyget för oss att fortsatt vara framgångsrika. Gårdstensbostäder sitter i hemtrevliga lokaler på Kastanjgården 3 i Gårdsten.

Kontaktperson
Passar du in på ovanstående beskrivning och är intresserad av tjänsten söker du genom att registrera dig på www.manpower.se med jobbid: 26717. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post eller brev.

I din ansökan vill vi ha ditt CV och ett personligt brev med en kort sammanfattning av hur du passar för huvuduppgifterna, samt en motivation till varför just du är lämplig för denna tjänst. Detta bifogas som ett dokument då man inte kan bifoga två separata dokument.

Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum den 15 september 2017. För mer information kontakta rekryterare Fia Fagerlund på fia.fagerlund@manpower.se

Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta Manpowers webbsupport på 020- 26 51 00.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om företaget: Gårdstensbostäder – att utveckla en stadsdel
Gårdsten är miljonprogramsområdet som har fått ett nytt ansikte. Omvandlingen startade 1997 med en medveten strategi att bedriva ett förändringsarbete. Från ett av Sveriges mest segregerade områden är Gårdsten idag ett ur alla synvinklar väl fungerande område. Vi har blivit hedrade med både lovord, priser och utmärkelser.

Men viktigast av allt är att Gårdstensbostäder idag har nöjda hyresgäster som trivs och vill bo kvar, samtidigt som allt fler väljer Gårdsten som livs- och boendemiljö. Ett ständigt utvecklingsarbete pågår i dialog med våra hyresgäster. Just nu arbetar vi med nästa steg, att förverkliga Vision 2025.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park


Postadress

Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se
Växel:
031-773 75 50Epost Framtiden Byggutveckling: byggutveckling(a)framtiden.se

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Carina Grönberg
Strategisk chef
031-773 75 53
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postMariette Hilmersson
VD och koncernchef
0725-18 38 18
e-post
Ann-Charlotte Setterdén
VD-assistent
031-773 75 51
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Lars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-postMedarbetare i Framtiden Byggutveckling AB

Kenneth Jindén
Projektchef
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Hanna Hall
Projektchef
031-773 83 49
e-postAnna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-postMikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post
Mikael Sinclair
Projekt- och byggledare
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-postChristina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-postLars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-postCatrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-postAnna Nordén
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post
Ulrika Arensberg
Fastighetsutvecklingschef
031-773 75 55
e-post
Anders Alveflo
Entreprenadupphandlare
031 – 719 31 41
e-postAnna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post
Jenny Fällberg
Projektcontroller
031-719 31 43
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-postKristina Belfrage
VD-assistent/Kontorschef
031-719 31 45
e-post
Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-postChrister Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post