Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
Johan Svensson (V)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Anna Jivén (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

tf VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt 
tf VD Framtiden Byggutveckling AB
Anna Nordén
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden
Ann Törnblom

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Nybyggnadsansvarig till Familjebostäder

>

Kundservicemedarbetare till Familjebostäder

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-02-02

Nybyggnadsansvarig till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med alltfler göteborgare.

Familjebostäder söker nu en engagerad och initiativrik nybyggnadsansvarig till avdelningen Förvaltningsutveckling.

 

Avdelning Förvaltningsutveckling erbjuder både strategiskt och operativt stöd till våra förvaltningsdistrikt, men även till mera företagsövergripande och koncerngemensamma processer. Vårt uppdrag är att tydliggöra, stärka och utveckla vår förvaltning och vårt arbete med hyresgäster. Vi erbjuder dig en spännande roll på avdelningen Förvaltningsutveckling, där du blir en del av ett affärsdrivet och utvecklingsorienterat gäng. På vår avdelning är vi 18 personer där 10 arbetar med kundservice.

Som nybyggnadsansvarig arbetar du i gränslandet mellan oss på Familjebostäder och vårt systerbolag Framtiden Byggutveckling, och du ansvarar och driver nybyggnadsproduktionen utifrån Familjebostäders behov. Det är därför viktigt att du representerar och aktivt driver de frågor i en nybyggnationsprocess som är viktiga för oss som förvaltande bolag. Detta innebär både att vi kan vara med och påverka projektidén utifrån de erfarenheter vi har av förvaltning och hyresgäster, att vi följer processen för att kunna agera proaktivt (t.ex. vad gäller uthyrning, administration och förvaltning), samt säkerställa att hyresnivåer, funktioner, garantier och kvalitéer blir optimala utifrån ett hyresgäst- och förvaltningsperspektiv.

Arbetet sker i nära samarbete med projektchefer inom Framtiden Byggutveckling, distriktschefer hos Familjebostäder, och personer inom Familjebostäder som arbetar med marknads-, uthyrnings-, kommunikation-, garanti- och hyressättningsfrågor och andra områden som är relevanta i övergången till ett förvaltningsskede.

Du medverkar i hela processen från idé till genomförande fram till det att vår fastighetsförvaltning tar över. Familjebostäder kommer att färdigställa ca 300 – 400 nya bostäder per år framöver vilket innebär att flera projekt ligger i olika skeden. Du har ansvaret att följa dessa projekt, vidareförmedla relevant information till rätt person inom Familjebostäder, samt driva våra frågor i processen och i förhållande till aktörer inom koncernen som jobbar med tidiga skeden och nybyggnation.

Då tjänsten är ny och dessutom ingår i en ny avdelning är det viktigt att du är redo av att vara med och bygga upp både en ny funktion och en ny avdelning, samtidigt som du är intresserad av att jobba med andra utrednings-, förbättrings- och utvecklingsområden.

Tjänsten är en tillsvidareanställning placerad på vårt kontor i centrala Göteborg.

Kvalifikationer

  • Du har en högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan högskoleutbildning som i kombination med yrkeserfarenhet gör att du förstår tekniska frågor och processer kring nybyggnation och förvaltning.
  • Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerad projektledning och gärna erfarenhet av tidiga skeden och/eller nybyggnationsprojekt.
  • Det är meriterande om du har erfarenhet från bostadsprojekt, har arbetat på beställarsidan i fastighetsbolag eller inom entreprenadbolag.
  • Det är också meriterande med kunskap om processen från idé till utförande, samt både nybyggnation och förvaltning.

Din profil

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. För att trivas i rollen söker vi dig som är initiativrik, lösningsorienterad och drivs av både affärer och utmaningar. Du får energi av att samarbeta med andra och är en naturlig projektledare som driver dina processer framåt och i mål.

Familjebostäders fyra värdeord är positiv, engagerad, pålitlig och samspelt och det skall karaktärisera även dig och ditt arbetssätt.

Ansökan

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Alan Schürer på tel: 031-731 67 09

Du är välkommen att skicka din ansökan senast den 2 februari till: jobbansokan@familjebostader.se. Märk din ansökan med ”Nybyggnadsansvarig” i ämnesraden.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Kundservicemedarbetare till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. Bolaget har lägenheter i så gott som hela Göteborg. Vår målbild är att ”Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.”
2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs stad helägda bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.
Söker du en trygg tillsvidaranställning på ett stabilt bolag? Tycker du det är roligt att ge bra service?
Läs mer om familjebostäder på www.familjebostader.se

Nu söker vi en kundservicemedarbetare till vår lokala kundservice i distrikt Bergsjön.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en kundservicemedarbetare till vår lokala kundservice i distrikt Bergsjön. Det är en mycket uppskattad funktion som tar emot serviceanmälan och tidbokar bovärdar och andra handläggare samt ger svar på frågor om det mesta som har med boendet, området och samhället att göra.

Som kundservicemedarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hjälpa våra hyresgäster på bästa sätt. Svara på frågor och lämna relevant information, samt att ta emot serviceanmälan och att ordna med tidbokning med ansvarig bovärd eller handläggare.

Dessutom inrymmer den här tjänsten uppdraget att vara distriktets lokala kommunikationsstöd, det vill säga att sammanställa information som behöver kommuniceras till våra hyresgäster, att formulera budskap, producera texter samt enklare redigering och layout.

Bergsjön är Familjebostäders utvecklingsområde och som en följd av det är samtliga medarbetare i distriktet viktiga aktörer för vårt bidrag till områdesutvecklingen, som vi arbetar med tillsammans med bland andra stadsdelen, föreningar och näringsidkare. Som distriktets kundservicemedarbetare kommer du ha en viktig roll i detta arbete.

Vem är du

Vi söker dig som tycker det är roligt med kundservice, som vill ge den bästa servicen även vid pressade situationer. Rätt person för tjänsten är driven och utåtriktad med en stark känsla för service. Du besitter en självklar förmåga att sätta hyresgästen i fokus och strävar målinriktat för att varje hyresgäst skall få ett positivt och professionellt bemötande.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens och att du tycker om att ge service och har god förmåga att kommunicera med alla.

Du har som lägst en treårig gymnasieutbildning samt god erfarenhet av att ha kontakt med hyresgäster och att ge rådgivning och service via fysiska möten och per telefon. För att trivas i tjänsten ska du kunna hantera svåra kunder och konfliktsituationer. Att ha god administrativ förmåga samt datorvana är ett krav. Vi vill också att du har erfarenhet av att ha arbetat som kommunikatör eller liknande och därigenom ha sammanställt information, producerat texter och arbetat med enklare redigering och layout. Det är viktigt att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen, till exempel med fastighetsskötsel, utemiljöer eller trygghetsskapande. Det är också meriterande om du har god kunskap om socialt arbete utifrån ett fastighetsbolagsperspektiv.

Familjebostäders fyra värdeord är positiv, engagerad, pålitlig och samspelt och det skall karaktärisera även dig och ditt arbetssätt.

Hur söker du jobbet?

Passar du in på ovanstående beskrivning och är intresserad av tjänsten söker du genom att registrera dig på www.manpower.se och jobbet där. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post eller brev.

I din ansökan vill vi ha ditt CV och ett personligt brev med en kort sammanfattning av hur du passar för huvuduppgifterna, samt en motivation till varför just du är lämplig för denna tjänst. Detta bif som ett dokument då man inte kan bifoga två separata dokument.

Urval och intervjuer sker löpande därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. För mer information kontakta rekryterare Fia Fagerlund på fia.fagerlund@manpower.se

Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta Manpowers webbsupport på 020- 26 51 00.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

 

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.seVäxel:
031-773 75 50Epost Framtiden Byggutveckling: byggutveckling(a)framtiden.se

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Kristina Söderberg
Koordinator
031-719 31 50
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postMartin Blixt
tf VD och koncernchef
031-773 83 42
e-post
Ann-Charlotte Setterdén
VD-assistent
031-773 75 51
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Lars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Gudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-postEva Källén-Vall
Dataskyddskoordinator
031-719 31 56
e-post

Medarbetare i Framtiden Byggutveckling AB

Kenneth Jindén
Projektchef
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Hanna Hall
Projektchef
031-773 83 49
e-postAnna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Anna Nordén
tf VD
031-719 31 40
e-postMikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post
Mikael Sinclair
Projekt- och byggledare
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-postHenrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-postLars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-postAnna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-postAnna Nordén (tf VD)
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post
Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Anders Alveflo
Entreprenadupphandlare
031 – 719 31 41
e-postJoa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post
Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-postKristina Belfrage
VD-assistent
031-719 31 45
e-post
Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post