Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
Johan Svensson (V)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Anna Jivén (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

tf VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt 
tf VD Framtiden Byggutveckling AB
Anna Nordén
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden
Ann Törnblom

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policies

Våra policies

Förutom ägardokumentet utgör policier viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policies beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policier som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policies antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policies antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Distriktsekonom till Poseidon.

>

Projektledare till Framtiden Byggutveckling

>

Redovisningschef till Familjebostäder

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-12-01

Distriktsekonom till Poseidon.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 27 000 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

Ekonom med järnkoll sökes

Du ansvarar för ekonomifrågor på vårt distrikt Hjällbo, samt ingår i gruppen av ekonomer inom bolaget. Du rapporterar till distriktschefen och ekonomichefen.

Du blir en i vårt engagerade team som jobbar för våra 2 300 hushåll i distrikt Hjällbo. Du ingår dessutom i gruppen av ekonomer på bolaget, med kontinuerliga utbyten och samarbeten.

Dina uppgifter består bland annat av:

  • Budget- och prognosarbete, löpande bokföring, avstämningar, analyser och bokslut
  • Ekonomisk rapportering samt uppföljning av projektredovisning och investeringskalkylering
  • Uppföljning av utestående fordringar
  • Fakturahantering och löpande arbete med kund- och leverantörsreskontra
  • Att vara ett pedagogiskt stöd till medarbetarna i distriktet i ekonomiska frågor

Kvalifikationer
Vi tror att du som söker är civilekonom eller har motsvarande kompetens samt några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. För att lyckas i arbetet bör du ha erfarenhet av löpande redovisning och att du självständigt kan göra avstämningar och analyser. Självklart har du goda kunskaper i Excel. Vi arbetar bland annat i Raindance och Fast2.

Som person är du analytisk, noggrann och flexibel med god social kompetens. Även om ekonomi blir ditt huvudområde, vill vi att du aktivt deltar och stöder distriktet där/ när det behövs. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Intresserad att veta mer?
Välkommen att kontakta ekonomichef Jessica Kruse tel. 031-332 10 42.
Facklig representant är Göran Helgegren, Akademikerna tel. 031–332 11 11.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 1 december till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2017-11-24

Projektledare till Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling AB ingår som ett av sju dotterbolag i Framtidenkoncernen som är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och övriga dotterbolag är Egnahemsbolaget, Störningsjouren och bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Tillsammans ansvarar koncernen för 72 000 lägenheter i Göteborg och bygga i genomsnitt 1400 bostäder om året de närmaste tio åren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Framtiden Byggutveckling söker Projektledare

Framtiden Byggutveckling bygger hyresrätter till koncernens förvaltande dotterbolag: Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Inom koncernen finns även Egnahemsbolaget som på uppdrag av moderbolaget bygger bostadsrätter och äganderätter. För att hantera den stora projektvolymen behöver Framtiden Byggutveckling förstärka med fler medarbetare.

I rollen som projektledare arbetar du tillsammans med projektcheferna och de biträdande projektledarna i projektteam. De olika rollerna ger medarbetarna möjligheter att lära av varandra och utvecklas i sin yrkesroll. I arbetet ingår uppgifter i allt från tidiga skeden med detaljplanearbete till uppföljning och styrning av entreprenader. Du tar en aktiv del i projektplanering, tar fram kalkyler, koordinerar, styr och följer upp resurser i projekten. Deltagande i projektmöten, byggmöten och upphandlingar av entreprenörer och konsulter ingår också i dina arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig en möjlighet att i rollen som beställare bidra till en historisk expansion av bostäder i Göteborg. Du blir en del i ett team som ska bygga Göteborg samtidigt som vi tillsammans kontinuerligt utvecklar vårt eget bolag. Vi arbetar i en spännande miljö på Johanneberg Science Park där organisationerna i lokalerna spelar viktiga roller för att utveckla nya innovationer och bygga ett hållbart samhälle.

Vi söker dig som har jobbat med projektledning en del av ditt yrkesliv och har ett intresse för och erfarenhet av byggteknik, byggprocessen och stadsutveckling. Har Du erfarenhet från olika delar av byggprocessen och är insatt i lagen om offentlig upphandling LOU, ser vi det som en extra merit. Du är högskoleingenjör, byggnadsingenjör eller har motsvarande utbildning.

Är du är en person som har ett stort samhällsengagemang, ett starkt intresse för fastighetsutveckling är framsynt och affärsmässig? Har du har ett starkt eget driv och är skicklig på att samverka med andra? Då kanske du är den vi söker till tjänsterna som Projektledare. 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast:

Redovisningschef till Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med våra kunder utvecklar vi levande bostadsområden som skapar bestående värden för våra kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela Göteborg och skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med allt fler göteborgare. 2016 omsatte Familjebostäder 1 276 mnkr. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 224. Familjebostäder är ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB.

Mer om familjebostäder: www.familjebostader.se

Redovisningschef

Familjebostäder söker redovisningschef till Ekonomiavdelningen, med placering på vårt kontor i centrala Göteborg.

Redovisningschefen ansvarar under ekonomichefen för bolagets redovisning och är ansvarig chef för redovisningsgruppen och hyresadministrationen. Gruppen består av totalt 10 personer.

Arbetsuppgifter
Som redovisningschef kommer du att ha ett helhetsansvar för bolagets redovisning och säkerställa att redovisningsregler efterlevs. Du ansvarar för och arbetar med månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning samt gör skatteberäkningar och upprättar deklaration. Du ansvarar för korrekt ekonomisk rapportering till vårt moderbolag.

Du är bolagets expert inom redovisning och skatte- och momsfrågor och ger stöd till underställd personal och övriga funktioner i bolaget. Redovisnings- och skattemässiga bedömningar i samband med ombyggnadsprojekt och andra fastighetsanknutna frågor är viktiga delar.

Du är ansvarig chef för underställd personal och coachar och tar ansvar för utveckling av medarbetarna och att verksamheten bedrivs effektivt.

Din profil
Du har högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning, eller annan kvalificerad utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig, samt flerårig dokumenterad erfarenhet från redovisning i aktiebolag. Vi ser helst att du erfarenhet från fastighetsbolag.
Du har erfarenhet från att upprätta årsredovisningar och deklarationer och har goda kunskaper i skatte- och momsfrågor. Erfarenhet av vårt ekonomisystem Visma Control är meriterande.
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap.

Du är strukturerad och noggrann och är beredd att ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar. Du är självständig och bra på att ta egna initiativ.

Kontakt
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Ansökan
Ansökan på svenska.
Urvalet sker löpande, så välkommen med din ansökan omgående, via Chefspoolen

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

 

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se

 

Växel:
031-773 75 50

Epost Framtiden Byggutveckling: byggutveckling(a)framtiden.se


Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Kristina Söderberg
Koordinator
031-719 31 50
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postMartin Blixt
tf VD och koncernchef
031-773 83 42
e-post
Ann-Charlotte Setterdén
VD-assistent
031-773 75 51
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Lars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-postMedarbetare i Framtiden Byggutveckling AB

Kenneth Jindén
Projektchef
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Hanna Hall
Projektchef
031-773 83 49
e-postAnna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Anna Nordén
tf VD
031-719 31 40
e-postMikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post
Mikael Sinclair
Projekt- och byggledare
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-postHenrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-postLars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-postAnna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-postAnna Nordén (tf VD)
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post
Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Anders Alveflo
Entreprenadupphandlare
031 – 719 31 41
e-postJoa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post
Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-postKristina Belfrage
VD-assistent
031-719 31 45
e-post
Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post