Finansiell information

Finansiering

Framtidenkoncernens totala kreditvolym uppgår per 30 december 2015 till ca 15,2 mdkr med följande fördelning på kreditmarknaden:

Lånevolymen har upptagits genom moderbolaget för vidareutlåning inom koncernen. Belåningsgraden är 20%.

Förvaltnings AB Framtidens finansiella anvisningar är upprättade inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer och fastställer befogenheter och ansvar för hantering av koncernens finansiella risker.

Stäng

FINANSIERINGSPROGRAM

Förvaltnings AB Framtiden har ett finansieringsprogram på marknaden samt ett långfristigt program på MTN-marknaden (Medium Term Note) som uppgår till 4 596 mnkr. Ramen för MTN-upplåningen uppgår till 10 000 mnkr.

Stäng

Kreditbetyg

Koncernen är sedan hösten 2009 kreditbedömd av Standard & Poor’s. Under hösten 2011 har koncernens långsiktiga kreditbetyg höjts till AA- med stabil utsikt, medan det kortsiktiga betyget höjts till A1+ samtidigt som koncernen behöll det högsta betyget på den Nordiska ratingskalan, K1.

Anledningen till höjningen är att koncernens ”stand-alone” kreditvärdighet höjts genom bland annat stark efterfrågan, låg skuldsättning och stabil lönsamhet. Kreditbetyget tar även hänsyn till ägarens Göteborgs Stads starka kreditbetyg.

Stäng

Nyckeltal 2015

  • Hyresintäkter 5 047 mnkr (4 937)*
  • Driftsöverskott 2 881 mnkr (2 788)*
  • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna 77 141 mnkr (67 587 )
  • Soliditet 62% (59)*
  • Belåningsgraden 20% (22)*
  • Investeringar i ny- och ombyggnation samt förvärv 2 406 mnkr (2 562)
  • Vakansgraden för lägenheter var vid årsskiftet 0,06% (0,01)
  • Koncernen har färdigställt 450 bostäder varav 385 hyresrätter i nyproduktion,
    8 konverteringar från lokal till bostad samt 57 bostadsrätter/egnahem.

 

Stäng