Policies

Våra policies

Förutom ägardokumentet utgör policier viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policies beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policier som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policies antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policies antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen