• Social hållbarhet handlar för oss om att våra hyresgäster ska bo tryggt, ha en meningsfull tillvaro och bo i en trivsam miljö. Det ska vara rent och snyggt, man ska känna trygghet och ha möjlighet att påverka sitt eget område.

  Vi vill att människor som bor i Göteborg ska ha de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Alla vinner på en mer jämlik stad. Behov ska definieras för att kunna tillgodoses och det övergripande målet är att erbjuda attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och goda livsmiljöer där människor trivs och som möter hyresgästernas och kundernas förväntningar.

  Hela staden arbetar mot att bli mer socialt hållbar och det är ett arbete som grundar sig på kommunfullmäktiges prioriterade mål om social hållbarhet.

 • Störningsjouren har mer än ett uppdrag

  Trygghet i fokus

  Trygghet i fokus

  Störningsjouren har funnits i elva år och varje år knackar de dörr till 5 400 lägenheter. Oftast handlar det om lite för glada fester, men det finns även tillfällen det handlar om psykisk ohälsa, våld, gamla människor som inte klarar sig själva och barn som far illa. Då vill Störningsjouren att man ska ha civilkurage och ringa direkt. De är snabbt på plats. Det brukar inte ta mer än 15 minuter, oavsett vilken tid på dygnet det är. Störningar kan betraktas olika beroende på om man känner grannarna eller inte. Tillit skapar trygghet och känner man grannarna så höjs toleransnivån direkt. Men det är viktigt att ta hänsyn till grannarna och ibland fråga dem vad som är okej eller inte. Förra året skapade störningsjouren och koncernen gemensamma processer. För att skapa trygghet och tillit måste flera aktörer arbeta tillsammans. Vi på Framtidenkoncernen har en unik möjlighet att påverka människors livsmiljöer och vår inställning är att det alltid finns lösningar, oavsett hur situationen ser ut.

 • Aktiviteter som skapar sociala mötesplatser

  Sociala mötesplatser

  Sociala mötesplatser

  Gårdstensbostäder arbetar med en rad ungdomsprojekt för att skapa gemenskap och aktivitet i området.
  -Det är fantastiskt att det finns så många företag och organisationer som vill vara med och göra samhällsnytta, säger Michael Pirosanto, TF VD Gårdstensbostäder. Skapar man aktiviter, skapar man  en plattform för integration mellan hyresgäster och med ungdomar från andra stadsdelar.

  Ungdomar i Gårdsten har fått möjligheten att åka på skidresa under sportlovet, skutsegla med Svenska kryssarklubben och delta i GKSS seglarskola. Samarbetet med GKSS är mångårigt och fler än 200 ungdomar har varit med sedan 2005. Det är upplevelser som ungdomarna behöver, sådana de kanske aldrig skulle fått möjlighet till annars.

  Gårdstensbostäder har också ett femårigt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet. Det anordnas träningsträffar två gånger i veckan och deltagarna får prova på olika träningsformer. Målsättningen; förbättra folkhälsan och skapa sociala mötesplatser.

 • Man utvecklar ett bostadsområde – genom att prata ihop sig.

  Dialoger ger resultat

  Dialoger ger resultat

  Inom Framtidenkoncernen finns en stark tradition av att lyssna på och ha dialoger med sina hyresgäster. Varje dag kommer samtal eller mejl från nöjda, men ibland även missnöjda hyresgäster. Det är många som tycker och tänker om vad som kan förändras till det bättre. Poseidons renoveringsprojekt på Näverlursgatan 2-8 är ett exempel på gott dialogarbete. Efter tekniska besiktningar och analyser, startade dialogen med hyresgästerna. De som önskade kom med i referensgruppen och tillslut blev det 25 personer. Utifrån de individuella mötena och samtalen med hyresgästerna samt den tekniska utredningen, togs en renoveringsplan fram. Renoveringarna är nödvändiga, men trots dialog måste man gå varsamt fram. En renovering är en förändring av ett område, men också i människors liv. Det är väldigt känsligt. Det handlar om ett förtroende och en förståelse för att vi är här för deras skull. Trygghet och säkerhet är något som står högt upp på listan.

 • Lokal ekonomi

  Lokal ekonomi

  Närproducerade ekologiska livsmedel i förorten öppnar upp för fler helt nya lösningar. Genom att ta tillvara på kunskaper hos boende i stadens förorter och lyssna till erfarenheter från landsbygdsutvecklingen, kan vi skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar stad.

  En lokal ekonomi med fokus på gröna näringar kan vara en väg framåt för vissa. Om kunskapen som gruppen har inom jordbruk tas tillvara på och organiseras, kan det innebära stora vinster för samhället och för den enskilde individen. Särskilt nu när fler och fler efterfrågar närproducerade ekologiska varor. Krogar, äldreboende och skolor etc  vill gärna köpa närproducerat ekologiskt. Frågan är hur det ska göras och vilken affärsmodell som är bäst för detta? Utredning för vilken affärsmodell som är mest lämplig är klar under juli 2015.

 • Leva klimatsmart

  Leva klimatsmart

  Bostadsbolaget har under några år arbetat med att i sina lägenheter skapa klimatsmart avfallshantering. De vill skapa en boendemiljö som är bra och arbetar för att ge hyresgästerna de bästa förutsättningarna för detta. Att leva mer klimatsmart kan bidra till mycket både för miljön och plånboken.

  -Vi har en knackadörr-aktivitet sedan några år tillbaka med miljötema och hösten 2014 delade vi ut inspirationsmaterial tillsammans med en sorteringspåse och en skrapa till diskhon, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget. Inspirationsmaterialet innehöll recept, tips på hur man genom att äta mer säsongsbetonad mat kan bidra till en bättre miljö och hur man bäst förvarar sina matvaror samtidigt som man får mer pengar över i plånboken.

  Med broschyren vill Bostadsbolaget inspirera till ett bättre förhållningssätt till mat. De vill vara med och göra skillnad.

  -Till hösten kommer vi ha ytterligare en knackadörr-aktivitet med miljötema, men vad vi kommer göra exakt är ännu inte klart, avslutar Eva Bengtsson.

 • Famboleken

  Famboleken

  Famboleken är en öppen och bemannad parklek vid Rymdtorget i Bergsjön. Här finns det fina gröna ytor och en lekplats som gjord för dagar med lekaktiviteter. När Famboleken öppnar i början av sommaren kan barn som bor i området låna bland annat bollar, rockringar, leksaker och andra speltillbehör, samtidigt finns det ungdomsledare på plats som engagerar och arrangerar aktiviteter för dem. Målgruppen är 7-15 år. Famboleken startade för ett antal år sedan med syfte att engagera och sysselsätta ungdomar i Bergsjön under sommaren. Detta genom att hålla ordning i området, ha sommarskola samt att aktivera barn genom bland annat att spela fotboll och basket med dem. Ungdomarna som arbetar med Famboleken blir ofta förebilder för de yngre och det är något som stärker dem för framtiden. Famboleken är uppskattad av de boende i Bergsjön och till sommaren 2015 ska den ta ett steg mot en modernare tappning. Famboleken har öppet 12-21 på Rymdtorget och 12-17 på Siriusgatan.

 • Samverkan i Hjällbo

  Samverkan i Hjällbo

  I Hjällbo finns en tradition av samverkan mellan stadsdelen och fastighetsägaren Poseidon bland annat med feriearbeten, sysselsättningsåtgärder för vuxna och trygghetsfrågor. 2013 bildades programgrupper inom Göteborgs Stad med fokus på integration, sysselsättning, utbildning, fysisk miljö och bostäder. Gemensamt skulle man arbeta fram en modell för att öka skolans och stadsdelens attraktivitet. Målen var att göra området attraktivare, tryggare, minska frånvaron i skolan, öka gymnasiebehörigheten bland eleverna, öka skolans attraktion hos elever och personal samt öka föräldrarnas engagemang. Våren 2014 anställdes det en integrationsvärd i Hjällboskolan som ska stödja skolan i detta arbete.

  Poseidon bidrar med läxhjälp via stiftelsen Läxhjälpen, som komplement till skolans egen och ger ut stipendier till de elever som slutar åk 9 med bäst betyg. Syftet är att lyfta det positiva och studiemotivera eleverna. Övriga samarbetspartners är Hyresgästföreningen, Arbetsförmedlingen, Rädda Barnen.

   

 • Social upphandling

  Social upphandling

  Social upphandling kan vara ett sätt att skapa sysselsättning. Upphandlingsbolaget är processdrivande i frågan om social hänsyn i upphandling av tjänster. Varje förvaltning och bolag i staden har dock eget ansvar för att upphandlingarna möter kriterierna för social hänsyn. Framtidenkoncernens dotterbolag har använt sig av social upphandling under några år och detta har bidragit till att många ungdomar i våra områden fått arbete under sommaren, men det finns även exempel på att några fått arbete under andra delar av året. De hjälper till bland annat till med att måla offentliga utrymmen, hålla rent på gårdarna, samt hjälpa hyresgäster med enklare småfix i lägenheterna. Ett av Framtidens dotterbolag gjorde en stor social upphandling gällande städning. Kravet de ställde på städföretaget var att de skulle rekrytera sin personal lokalt i nordost. Den upphandlingen ledde till att tio personer fick arbete. Fler liknande sociala upphandlingar skulle kunna göras i staden och genom detta hjälpa fler som länge stått utanför arbetsmarknaden till sysselsättning. Allt för att möta visionen för Framtiden men även för Göteborgs Stad. Hållbar stad – öppen för världen.