Angående bostadsbolagens hantering av känsliga personuppgifter

Med anledning av den granskning som skett av hur bostadsbolagen inom Framtidenkoncernen har noterat känsliga personuppgifter tydliggörs detta idag på respektive dotterbolags hemsidor.

Bostadsbolaget

Familjebostäder

Poseidon

Gårdstensbostäder