Framtiden

Tillbaka

Framtidens Trygghetspris 2012 – vinnare utsedda

Två värdiga vinnare har utsetts till att erhålla Framtidens Trygghets- och säkerhetspris 2012. Två medarbetare som arbetar på olika håll, med olika arbetsuppgifter inom Framtiden-koncernen, i Göteborg.

Det som förenar de båda personerna, Said Abdullahi och Anders Krogh, med olika yrkestitlar, är att de gör trygghetsskapande åtgärder, de har båda ett stort kontaktnät, är kunniga och i slutändan skapar de en tryggare boendemiljö för koncernens hyresgäster.

– Anders Krogh är tekniskt mycket duktig och kan se saker i säkerhetssystem som andra inte alltid tänker på. Dessutom gör han trygghetsskapande åtgärder, säger Magnus Henricson, fastighetsförvaltare vid GöteborgsLokaler.

Båda pristagarna är glada och överraskade att de blivit nominerade och att de tilldelas Trygghetspriset. Priset består av, förutom äran, ett diplom och en studieresa som har anknytning till temat Trygghet & Säkerhet.

I Said Abdullahis motivering nämns att han skiljer ut sig på ett positivt sätt. Said gör lite mer än vad som förväntas av honom. ”Han skapar trygghet i Göteborgs stad som sätter positiva spår in i framtiden”.

– Said är en trygg, stabil och trevlig kille. Han har en mycket god människosyn. Han är en omtyckt kollega och uppträder förtroendeingivande och respektfullt, säger Bo Strandberg, vd vid Störningsjouren.

Det utförs fina insatser för att öka tryggheten och säkerheten runt om bostadsområden i Göteborg. Insatser utförs ofta ”i det tysta” av medarbetare som driver frågorna med starkt personligt engagemang. Med Framtidens pris för ökad trygghet och säkerhet uppmärksammas goda exempel och ökar möjligheten att sprida goda idéer.

 – Det är helt otroligt att jag fått Trygghetspriset, jag är fortfarande överraskad och lite chockad, säger Said Abdullahi, som även är mycket bra på att nå och tala med ungdomar och arbetar ofta nattetid.

 Juryn består av koncernens säkerhetsråd. Framtidenkoncernens trygghetspris delas varje år ut efter nomineringar som kommit in i maj månad. Vid frågor kring Trygghetspriset kontakta Dan Gaversjö,

säkerhetschef vid Förvaltnings AB Framtiden, tel. 070-664 91 08 eller 031-773 75 50 (vx).

 Annika Källvik