Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernens utmaningar kräver nytt ledarskap

Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag står inför stora utmaningar främst inom nybyggnation med höga krav från kommunfullmäktige på en nybyggnadstakt om 1400 inflyttningsklara lägenheter årligen, vilket kommer att kräva struktur, verksamhets- och kulturförändringar.

Uppdraget för AB Framtiden har förändrats sedan bolagsöversynen, då bolaget under 2014 blev ett rent bostadsförvaltande moderbolag. Förändringsarbetet har börjat i och med kommunfullmäktiges beslut från juni 2014 om en förändrad inriktning och med flera utredningsuppdrag till både AB Framtiden och Stadshus AB. Dessa utredningar är på väg att slutförasoch kommer att behandlas i båda styrelserna.

-Vi ser att bolaget behöver en ny VD för att klara de utmaningar som bolaget står inför och för att vi ska klara de strukturförändringar som krävs för att säkerställa kommunfullmäktiges krav på nybyggnadstakten. Anneli Snobl har under sina år som VD skapat en stabil ekonomi i bolaget samt fått goda medarbetarindex och hyresgästindex, vilket är en förutsättning för att det fortsatta arbetet ska lyckas, säger Lars Johansson styrelseordförande i AB Framtiden.

Styrelsen för AB Framtiden har vid dagens styrelsemöte sagt upp nuvarande VD Anneli Snobl med verkan från 16 mars. Vid samma möte har styrelsen utsett Mariette Hilmersson till tf VD för AB Framtiden. Hon tillträder vid bolagsstämman den 16 mars 2015. Mariette kommer närmast ifrån rollen som chef för strategiska projekt inom AB Framtiden och är jurist med många års erfarenhet av fastighetsrelaterade frågor i olika organisationer. Styrelsen agerar utifrån att bolaget nu går in i en ny utvecklingsfas som ställer andra krav på ledarskapet än dagens.

Rekrytering av ny VD kommer att starta efter bolagsstämman, då den nya styrelsen väljs. Den nya styrelsen får då uppgiften att ta fram en kravprofil på ny VD.

Nuvarande VD Anneli Snobl lämnar uppdraget vid bolagsstämman den 16 mars. Därefter står hon till förfogande för bolaget under sin resterande tid av uppsägningstiden. Hennes avtal innebär ett avgångsvederlag på 18 månader, ej pensionsgrundande. Vederlaget ska samordnas och avräknas mot annan inkomst. Nu startar en process för att se över möjligheterna att ta tillvara Anneli Snobls kompetens, att ta andra uppdrag i staden.

För ytterligare information:
Lars Johansson, styrelseordförande AB Framtiden. Tel: 0709-46 10 14