Framtiden

Tillbaka

Allmännyttan tar sig klimatsmart mellan husen

Idag börjar el-lastcykeln Armadillo att rulla för test i Göteborg Stad. Först ut på pedalerna är Bostads AB Poseidon. ”Vi ser fram mot att prova cykeln i alla väder – och tror att vi kommer ta oss fram lika snabbt eller ännu snabbare än med bil”, säger Lena Molund Tunborn från Poseidon.

De nya väderskyddade el-lastcyklarna ska under testperioden komplettera Göteborgs Stads över 2 000 motorfordon. Förhoppningen är att de ska kunna ersätta ännu fler korta tjänsteresor med bil och därmed bidra till att vi går mot en grönare, attraktivare stad.

Armadillo lastcyklar ingår som en del av samverkansprojektet Elmob där forskare, små och stora företag samt Göteborgs Stad arbetar ihop för att utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar. Bland testpersonerna av den nya lastcyklarna finns miljöinspektörer, vaktmästare, cykelbud – och Poseidons tjänstemän och husvärdar.

– Förutom att bidra till lägre energiförbrukning med cykeln hoppas vi ta lite mindre plats i området, minska bullret, förbättra luftkvaliteten och få frisk luft själva på kuppen, säger Lena Molund Tunborn.

Göteborgsföretaget Velove har utvecklat Armadillocykeln i samarbete med holländska cykelingenjörer. Cyklarna, som ska vara hela 10 gånger mer energieffektiva än en elbil, ingår i en förserieproduktion och monteras i Göteborg.

Fakta om Armadillocykeln

●Körs på cykelbana och fastnar därmed inte i bilköer

●Kommer nära destinationen när den ska parkeras

●Vändcirkel på 5,8 meter

●För samma transportarbete så förbrukar cykeln en tiondel så mycket el som en elbil, ca. 0,15 kWh/mil

●Ger försumbart buller och upprivna partiklar från markbeläggning

●Frigör yta i staden

●Ger hälsosam motion även vid maximal elassistans

Fakta Elmob

Projektet Elmob, som är en förkortning av elektrifierad mobilitet, pågår 2014 – 2016 och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad. Projektet ska utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar och bidra till att skapa förutsättningar för att göra Göteborg till en grönare, attraktivare och mer hållbar storstad. Elmob delfinansieras av VINNOVA inom utlysningen utmaningsdriven innovation.

Medverkande representanter i projektet:

Business Region Göteborg, Chalmersfastigheter, Elcykelbutiken, Göteborg Energi, Göteborgs Gatubolag, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Innerstaden Göteborg, Jernhusen, Lindholmen Science Park, Mig’s Taxi, Move About, Off Course, Rosén & Jönsson Bilstation, Velove, Viktoria Swedish ICT, Volvo Bussar, Västtrafik och Älvstranden Utveckling.

Kontaktperson Velove Bikes

Johan Erlandsson, Velove Bikes AB
0707-731682. johan.erlandsson@velove.se