Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen och Higab säger nej till mäns våld mot kvinnor

På onsdag, den 25 november, uppmärksammar Framtidenkoncernen för tredje året i rad kampanjen Orange Day som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor och flickor, i år även tillsammans med Higab. – Vi gör det genom att berätta för våra hyresgäster att vi inte accepterar våldet och ger information om var man kan vända sig om man blir slagen eller lever med våld i familjen, berättar Sofia Gärdsfors, vd för Störningsjouren och sammankallande i projektet.

Ställningstagandet bolagen gör mot våld sker i samverkan med Göteborgs Stads övriga förvaltningar och bolag – samt gemensamt med representanter från Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Bostads AB Poseidon, GöteborgsLokaler samt i år även Higab.

För att uppmärksamma frågan belyser bolagen områden och platser i orange den 25 november: GöteborgsLokaler lyser upp fastigheter i Bergsjön, Hjällbo Centrum och på Dr Fries Torg, och Higab gör detsamma på Scandinavium, Konstmuseet, Stora Saluhallen och Kronhuset. Ställningstagandet mot våld och informationen om var den som är drabbad kan få hjälp, ligger från 25 november på bolagens hemsidor, sociala media-kanaler och intranät.

Vänder sig till var fjärde göteborgare
– Vi tar allvarligt på det här problemet och vet att vi kan nå och påverka många på ett positivt sätt. Var fjärde göteborgare bor ju i våra hus, och det ofta är i hemmet som våldet sker. Med hjälp av stöd från grannar har vi en extra möjlighet att stötta den som blir utsatt för hot eller våld. Efter förra årets Orange Day lanserade vi trygghetskonceptet Våga bry dig i våra bostadsbolag, som i trapphus, på webben och våra hyresgästtidningar uppmanar våra boende och medarbetare att våga agera om en märker att någon far illa. Vi har även utbildat snart 1 000 personer i koncernen inom våld i nära relation, berättar Sofia Gärdsfors.

Inför den 25 november uppmanar bolagen återigen sina medarbetare att våga ta snacket via kampanjen #tasnacket, och att klä sig i orange för att visa sitt stöd.

Vad är Orange Day?
Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som inte minskar. Många kvinnor och barn lever med oro och rädsla för våld varje dag. De lever med en person som hotar, kontrollerar, förnedrar eller misshandlar dem. Våldet är ett folkhälsoproblem som får stora konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället i stort.

För att sätta ljus på problemet har FN utsett 25 november till internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day och uppmärksammas över hela världen.

– Genom att medverka i Orange Day-kampanjen vill vi i Göteborgs Stad öka människors medvetenhet om hur allvarligt och omfattande problemet är, säger Veronica Liliedahl, Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Kampanjen vill också öka den civila och politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. Tillsammans kan vi göra skillnad i arbetet mot våldet.

Hur uppmärksammar övriga Göteborgs Stad Orange Day?
De som arbetar för att uppmärksamma Orange Day i Göteborg är förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, UN Women Göteborg och Lex Femme.

Förutom Framtidenkoncernens och Higabs fastigheter kommer flera välkända göteborgsbyggnader lyses upp i orange. Till exempel får vi se Scandinavium, Kronhuset och Konstmuseet stråla i färgen som symboliserar en framtid fri från våld mot flickor och kvinnor.

25 november infaller i vecka 48 och under den veckan annonserar Göteborgs Stad på bussar och spårvagnar om att det finns stöd och hjälp att få vid våldsutsatthet.

Aktiviteter riktat mot invånare
Runt om i staden arrangerar förvaltningar och bolag olika aktiviteter riktat mot invånare, både före och efter 25 november. I år blir kampanjen lite annorlunda på grund av pandemin. Aktiviteter anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerade aktiviteter kan komma att ställas in med kort varsel. Aktuella aktiviteter finns i kalendariet under goteborg.se/orangeday.

Exempel på aktiviteter
I Angered gör förvaltningen en informationsturné för att berätta om Orange Day och sprida kunskap om våld mot kvinnor och barn. Under vecka 48 och 49 finns ungdomsvärdar, trygghetssamordningen och hälsoguider ute i följande områden: Lövgärdet, Rannebergen, Hjällbo, Hammarkullen, Bergum, Gårdsten, Angered centrum.

-Vi hoppas nå ut till invånare i Angered med information om Orange Day, vad våld är och hur du kan få hjälp och stöd som utsatt, säger Jenny Helin, samordnare våld i nära relation, SDF Angered. Det är också viktigt att få ut information om vad du kan göra för att agera emot våld. Att alla kan göra något är ett viktigt budskap.

Den 25 november anordnar UN Women Göteborg en digital föreläsning och workshop, riktat mot unga invånare. Under webbinariet medverkar olika yrkespersoner som arbetar med unga, som barnmorska, gynekolog och kurator.


Mer information
Om du vill veta mer om Framtidenkoncernens arbete under kampanjen Orange Day samt om trygghetskonceptet Våga bry dig! Kontakta:

Sofia Gärdsfors, vd Störningsjouren
sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se, 031-773 83 84
Mia Olsson Broander, kommunikatör på Bostads AB Poseidon
mia.broander@poseidon.goteborg.se, 031-332 15 51.