Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
Vice VD och Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Anna Wetterberg
Projektledare
031-719 31 42
e-post

Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post
Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post

Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post

Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Christina Henriksson
Redovisningsansvarig
031-719 31 51
e-post

Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post

Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post

Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post

Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post
Henrik Sonesson
Projektledare
031-719 31 59
e-post

Ingela Byrman
Koordinator/VD-assistent
031-719 31 57
e-post

Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post
Jessica Åström
Eftermarknadsansvarig
031-773 83 49
e-post

Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post

Kristina Hulterström
Arkitekt - specialist stadsutveckling
031-773 75 60
e-post
Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post

Lars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post

Linus Ånevall
Projektledare
031-719 31 47
e-post
Maria Paulson
Projektchef
031-773 83 48
e-post

Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post

Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post

Mikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post

Nadim Raisi
Projektledare
031-719 31 62
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-post

Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post

Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-post