Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Anna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post

Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post
Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post

Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post

Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post
Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post

Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post

Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post
Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post

Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36

e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Ingela Byrman
Koordinator/VD-assistent
031-719 31 57
e-post

Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post

Kristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60

e-post

Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post
Lars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post

Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-post

Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post

Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-post

Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Mikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post

Mikael Sinclair
Projektchef
031-773 83 53
e-post

Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-post
Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post

Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62

e-post

Ylva Riquelme
Redovisning- och projektekonom
031-719 31 51
e-post