Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling@framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anna Nordén
Tf VD och Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post

Anna Wetterberg
Projektledare
031-719 31 42
e-post
Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post

Anton Nilsson
Projektledare
031-719 31 65
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post
Carolina Dahlgren-Camacho
Biträdande Projektledare
031-773 75 61
e-post

Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post

Cecilia Johannison
Kvalitetsansvarig/KMA
031-719 31 43
e-post
Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post

Christina Henriksson
Redovisningsansvarig
031-719 31 51
e-post

Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post

Evelina Johansson
Projektutvecklare
031-719 31 67
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 63
e-post

Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Henrik Sonesson
Projektledare
031-719 31 59
e-post
Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post

Jenny-Maria Ericsson Deogan
Verksamhetskoordinator
031-719 31 56
e-post

Jessica Åström
Eftermarknadsansvarig
031-773 83 49
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post

Kristina Hulterström
Arkitekt - specialist stadsutveckling
031-773 75 60
e-post

Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post
Linus Ånevall
Projektledare
031-719 31 47
e-post

Marcelo Arancibia
Projektchef
031-719 31 57
e-post

Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Martin Clase
Projektutvecklare
031-773 83 53
e-post

Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post

Mårten Sandell
Chef Projektavdelningen
031-719 31 59
e-post
Nadim Raisi
Projektledare
031-719 31 62
e-post

Peter Frändberg
Projektledare
031-7193161
e-post

Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-post

Teres Stenholm
Projektledare
031-719 31 72
e-post

Tor Assarsson
Projektchef
031-719 31 88
Vladimir Rizev
Projektchef
031-719 31 41
e-post

Åsa Kastrup
Kontorskoordinator

e-post