• Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 9 består av tre våningar med parkering och lamellhus ovanpå i tre våningar runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 9
  Antal hyreslägenheter: ca 45
  BTA: ca 8 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 3000 kvm till bostäder och 5 000 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2020
  Entreprenad: Start kvartal 2 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 29 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 29
  BTA: ca 2 675 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start prel Q1 2021
  Entreprenad: Start prel Q4 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och projektledare Anna Runesson

   

 • Robertshöjdsgatan, omr A, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

  Robertshöjdsgatan, omr A, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 240 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område A byggs ca 100 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område A
  Antal hyreslägenheter: ca 100
  BTA: ca 8100 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Skiffer
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2020
  Entreprenad: Start Q1 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Bergschakt
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Erik Falk

   

 • Robertshöjdsgatan, omr B, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

  Robertshöjdsgatan, omr B, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 240 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område B byggs ca 140 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område B
  Antal hyreslägenheter: ca 140
  BTA: ca 14 000 kvm bostäder och ca 2 400 kvm garage
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Tegel och skärmtegel
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2020
  Entreprenad: Start Q1 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg och lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Erik Falk

 • Brettegatan, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling

  Brettegatan, Gamlestaden

  I Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga 23 hyresrätter för Poseidon. Byggnationen ska komplettera Poseidons befintliga kvarter och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen.

  Projektnamn: Brettegatan
  Antal hyreslägenheter: 23
  BTA: 1868 kvm
  Typ av hus: Modernt landshövdingehus, betongstomme
  Fasad: Trä
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2021
  Entreprenad: Start Q3 2021
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft februari 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson

 • Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling

  Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  I Gamlestaden planerar Framtiden Byggutveckling att bygga 60 hyresrätter för Poseidon. Huset kompletterar Poseidons befintliga kvarter och byggs i en vinkel där en mysig innergård skapas mellan husen med plats för bland annat ett cykelhus.

  Projektnamn: Gamlestadsvägen
  Antal hyreslägenheter: 60
  BTA: 6 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus i vinkel, 4 och 5 våningar
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2020
  Entreprenad: Start Q4 2020.
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft juni 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 2, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 2, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 2 byggs lägenheter i 3-5 våningar, 100 kvm lokalyta samt garage i två plan under mark med 290 parkeringsplatser. Innan byggnation kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 2
  Antal hyreslägenheter: ca 139
  BTA:
  ca 20 241 kvm
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare:
  Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 3, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 3, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 3 byggs lägenheter i 4-5 våningar och 250 kvm lokalyta. Innan byggnation kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 3
  Antal hyreslägenheter: ca 73
  BTA:
  ca 5 631 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start maj 2023
  Entreprenad:
  Start Q3 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 4, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 4, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 4 byggs lägenheterna i 5 våningar och 300 kvm lokalyta. Utöver bostäder kommer upphandling av förskola samt lokalt torg att ingå i anslutning till kvarteret.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 4
  Antal hyreslägenheter: ca 65
  BTA:
  ca 5 040 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start mars 2021
  Entreprenad:
  Start Q3 2021
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 6, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 6, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 6 byggs i 3-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 6
  Antal hyreslägenheter: ca 95
  BTA:
  ca 6 885 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 8, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 8, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 8 byggs i 3-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 8
  Antal hyreslägenheter: ca 56
  BTA:
  ca 3 892 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start oktober 2024
  Entreprenad:
  Start Q1 2025
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 10, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 10, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 10 byggs i 4-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 10
  Antal hyreslägenheter: ca 54
  BTA:
  ca 3 851 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt