• Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

   

   

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 500 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Egnahemsbolaget bygger ca 200 bostadsrätter i samma område.

  Antal hyreslägenheter: ca 500
  BTA: ca 40 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2018 
  Entreprenad: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Östra Kålltorp, Kålltorp

  Kommande projekt för upphandling.

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga 130 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  Antal hyreslägenheter: 130
  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Hösten 2019
  Entreprenad:  Hösten 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

   

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 140 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter BC
  Antal hyreslägenheter: ca 140
  BTA: ca 21 000 (varav parkeringsgarage: cirka 8 700 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start v 51 2018
  Sista anbudsdag: prel v 9 2019
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Ej fastställd
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 30 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 30
  BTA: ca 2 850 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2021
  Entreprenad: Start Q2 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 120 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter D
  Antal hyreslägenheter: ca 120
  BTA: ca 11 000 kvm
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2019
  Entreprenad: Start Q3-Q4 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera 
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

   

   

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Järnmyntsgatan, Högsbo

  Kommande projekt för upphandling.

  Järnmyntsgatan, Högsbo

  Vid Järnmyntsgatan i Högsbo bygger Framtiden Byggutveckling ca 40 hyresrätter för Familjebostäder i form av ett punkthus i åtta våningar. Projektet innebär förtätning på egen mark och ska komplettera bebyggelsen från 1950–1970-talet vid Axel Dahlströms torg.

  Antal hyreslägenheter: ca 40
  BTA: 3000
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudstid: Start Q1 2019
  Utförande: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft våren 2019.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Christina Nilsson

   

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt