• Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 5 består av 5 våningar (samt ett halvplan källare) med parkering och lamellhus i två våningar ovanpå runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 5
  Antal hyreslägenheter: ca 30

  BTA: ca 16 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 2500 kvm till bostäder och 13 500 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start oktober 2019
  Entreprenad: Start kvartal 2 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 9 består av tre våningar med parkering och lamellhus ovanpå i tre våningar runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 9
  Antal hyreslägenheter: ca 45
  BTA: ca 8 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 3000 kvm till bostäder och 5 000 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start januari 2020
  Entreprenad: Start kvartal 4 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

 • Östra Kålltorp, Kålltorp

  Kommande projekt för upphandling.

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 150 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  Antal hyreslägenheter: 150
  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Våren 2020 
  Entreprenad:  I början på 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

   

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 29 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 29
  BTA: ca 2 675 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start prel Q2 2021
  Entreprenad: Start prel Q4 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och projektledare Anna Runesson

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 122 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter D
  Antal hyreslägenheter: ca 122
  BTA: ca 11 000 kvm
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse
  Fasad: Tegel 

  Upphandlingsförfarande: Förhandlat förfarande
  Anbudsförfrågan: Prel v 36 2019(Obs! Anbudsräkning v 42-49)

  Entreprenad: Start prel Q2 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Fast pris

  Markförhållande: Lera (ev berg)
  Skede: Bygglov har erhållits
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och projektledare Anna Runesson

   

 • I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Kommande projekt för upphandling.

  Saffransgatan, Gårdsten

  Som en del i Göteborg Stads satsning BoStad2021 ska Framtiden Byggutveckling bygga 42 hyresrätter för Gårdstensbostäder. Hyresrätterna omgärdar ett nytt parkeringshus och placeras utmed den västra och norra fasaden.

  Projektnamn: Saffransgatan
  Antal hyreslägenheter: 42
  BTA: 2 200 kvm
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start 6 september 2019
  Sista anbudsdag: 17 oktober 2019
  Entreprenad: Start januari 2020
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Grundläggning på packad sprängbotten/sprängstensfyllning
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Gårdstensbostäder
  Projektchef: Henrik Jarledal/Kenneth Jindén

 • Robertshöjdsgatan, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling.

  Robertshöjdsgatan, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 280 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område A byggs ca 101 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område A
  Antal hyreslägenheter: ca 101
  BTA: ca 8100 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Skiffer
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2019
  Entreprenad: Start Q1 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Bergschakt
  Skede: Detaljplanen beräknas vinna laga kraft sommaren 2019
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Edward Berndtsson

   

 • Robertshöjdsgatan, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling.

  Robertshöjdsgatan, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 280 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område B byggs ca 176 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område B
  Antal hyreslägenheter: ca 176
  BTA: ca 16 130 kvm bostäder och ca 4 800 kvm garage
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Tegel och skärmtegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2020
  Entreprenad: Start Q3 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Bergschakt
  Skede: Detaljplanen beräknas vinna laga kraft sommaren 2019
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Edward Berndtsson

 • Brettegatan, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling.

  Brettegatan, Gamlestaden

  I Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga 23 hyresrätter för Poseidon. Byggnationen ska komplettera Poseidons befintliga kvarter och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen.

  Projektnamn: Brettegatan
  Antal hyreslägenheter: 23
  BTA: 1868 kvm
  Typ av hus: Modernt landshövdingehus, betongstomme
  Fasad: Trä
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2020
  Entreprenad: Start Q3 2020
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft februari 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson

 • Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling.

  Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  I Gamlestaden planerar Framtiden Byggutveckling att bygga 60 hyresrätter för Poseidon. Huset kompletterar Poseidons befintliga kvarter och byggs i en vinkel där en mysig innergård skapas mellan husen med plats för bland annat ett cykelhus.

  Projektnamn: Gamlestadsvägen
  Antal hyreslägenheter: 60
  BTA: 6 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus i vinkel, 4 och 5 våningar
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2020
  Entreprenad: Start Q3 2020.
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft juni 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson