• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutvecklings uppdrag är att initiera, utveckla och producera bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 140 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: maj 2020
  Entreprenad: I början på 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Upphandlingen pågår.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Bild: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  Upphandlas nu

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 9 består av tre våningar med parkering och lamellhus ovanpå i tre våningar runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 9
  Antal hyreslägenheter: ca 45
  BTA: ca 8 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 3000 kvm till bostäder och 5 000 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2020
  Entreprenad: Start kvartal 3 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: QPG/TMRW

  Litteraturgatan, kv 5, Backa

  Litteraturgatan, kv 5, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 5 består av 5 våningar (samt ett halvplan källare) med parkering och lamellhus i två våningar ovanpå runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 5
  Antal hyreslägenheter: ca 29
  BTA: ca 16 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 2500 kvm till bostäder och 13 500 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start juni 2020
  Entreprenad: Start kvartal 4 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

  Upphandlingen pågår.