• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 122 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter D
  Antal hyreslägenheter: ca 122
  BTA: ca 11 000 kvm
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse
  Upphandlingsförfarande: Förhandlat förfarande
  Anbudsförfrågan: v 37 2019(Obs! Anbudsräkning v 42-49)
  Entreprenad: Start prel Q2 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Fast pris
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och projektledare Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  Upphandlas nu

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 150 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Under våren planeras byggstarten för nybyggnation av ett parkeringsdäck på området.

  BTA: 2 600 kvm
  Typ av hus: Parkeringsdäck med 60 platser, miljörum och cykelförråd
  Fasad: Tegel och aluminiumplåt
  Anbudsförfrågan: Start 12 december 2019
  Sista anbudsdag: 12 februari 2020
  Byggstart:  Start prel april-maj
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Saffransgatan, Gårdsten

  Som en del i Göteborg Stads satsning BoStad2021 ska Framtiden Byggutveckling bygga 42 hyresrätter för Gårdstensbostäder. Hyresrätterna omgärdar ett nytt parkeringshus och placeras utmed den västra och norra fasaden.

  Projektnamn: Saffransgatan
  Antal hyreslägenheter: 42
  BTA: 3 700 kvm
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start 26 september 2019
  Sista anbudsdag: 13 november 2019
  Entreprenad: Start januari 2020
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Grundläggning på packad sprängbotten/sprängstensfyllning
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Gårdstensbostäder
  Projektchef: Henrik Jarledal/Kenneth Jindén

  Upphandlingen pågår.