• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • Illustration: Wahlström & Steijner

  Selma stad, Backa

  Upphandlas nu

  Selma stad, Backa

  Vid Selma Lagerlöfs Torg bygger Framtiden Byggutveckling 285 lägenheter för Familjebostäder. Det planeras för hyreslägenheter i flera kvarter i 4 till 6 våningar. Första etappen av projektet Selma stad innefattar totalt ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Det byggs även ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och ett nytt torg- och parkstråk.

  Antal hyreslägenheter: 282 (varav 56 äldreboende)
  BTA: ca 27 000 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2018
  Entreprenad: Start hösten 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Marie Dellve

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

 • Illustration: OkiDoki Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Upphandlas nu

  Saffransgatan, Gårdsten

  Som en del i Göteborg Stads satsning BoStad2021 ska Framtiden Byggutveckling bygga ett nytt parkeringshus för att frigöra befintliga markparkeringar i området och ge plats för tillkommande för att möjliggöra bebyggelse med nya typer av bostadshus. Hyresrätterna placeras utmed parkeringshusets västra och norra fasad.

  Projektnamn: Saffransgatan
  Antal hyreslägenheter: 42
  BTA: 2 200 kvm
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start november 2018
  Entreprenad: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Grundläggning på packad sprängbotten/sprängstensfyllning
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Gårdstensbostäder

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 130 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter EF
  Antal hyreslägenheter: ca 130
  BTA: ca 23 000 kvm (varav parkeringsgarage: cirka 12 000 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q1-Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Löpande räkning med incitament
  Markförhållande: Lera (och berg)
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Tengbom

  Beväringsgatan, Kviberg

  Upphandlas nu

  Beväringsgatan, Kviberg

  I Kviberg vid Beväringsgatan i Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 250 nya hyresrätter för Poseidon i ett vinkelhus med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och husets höjd varierar mellan 5 och 16 våningar.

  Antal hyreslägenheter: ca 250
  BTA: 17 400
  Typ av hus: Lamellhus i vinkel
  Fasad: Skiffer eller annat alternativ
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2018
  Entreprenad: Start Q1/Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Erik Falk

   

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.