• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: OkiDoki Arkitekter

  Fjällbo Park, Utby

  Fjällbo Park, Utby

  I natursköna Fjällbo Park ska Framtiden Byggutveckling bygga tre punkthus avsedda för hyresrätter för Familjebostäder. Avsikten är att tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintliga kulturmiljövärden men ändå ha en egen karaktär och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen.

  Projektnamn: Fjällbo Park
  Antal hyreslägenheter: 75
  BTA: 6 329 kvm
  Typ av hus: Tre punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start april 2019
  Entreprenad: Start augusti 2019
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Upphandlingen är avslutad.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Järnmyntsgatan, Högsbo

  Upphandlas nu

  Järnmyntsgatan, Högsbo

  Vid Järnmyntsgatan i Högsbo ska Framtiden Byggutveckling uppföra ett punkthus i åtta våningar innehållande ca 40 lägenheter för Familjebostäder. För att minimera beställarens projektering och möjliggöra en snabb byggstart efterfrågas ett koncepthus.

  Projektet innebär förtätning på egen mark och ska komplettera bebyggelsen från 1950–70-talet vid Axel Dahlströms torg.

  Antal hyreslägenheter: ca 40
  BTA: 3000
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Detaljplanen förordar puts eller tegel
  Anbudsförfrågan: Maj 2019
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Sisjödal, Sisjön

  Upphandlas nu

  Sisjödal, Sisjön

  Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 146 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: ca 146
  BTA: ca 12 910 kvm
  Typ av hus: Punkthus och lamellhus
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Start maj 2019
  Entreprenad: Start Q4 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg/Siltig morän, förberedande bergschakt har utförts
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Selma stad, Backa

  Upphandlas nu

  Selma stad, Backa

  Som förberedande arbete inför att Framtiden Byggutveckling bygger 288 lägenheter för Familjebostäder i Selma stad ska en schakt- och rivningsentreprenad genomföras. Entreprenaden omfattar rivning av samtliga byggnader inom fastigheten Backa 75:20, vilken inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet. Entreprenaden omfattar även erforderlig spontning, schaktning och kapning av befintliga pålar. Fastighetens huvudbyggnad är uppförd i två plan av betongelement om ca 6 000 kvm.

  Arbete: Schakt- och rivningsentreprenad
  BTA: ca 6 000 kvm
  Anbudsförfrågan: Start maj 2019
  Entreprenad: Start oktober 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.