• I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Wahlström & Steijner

  Selma stad, Backa

  Selma stad, Backa

  Vid Selma Lagerlöfs Torg bygger Framtiden Byggutveckling 285 lägenheter för Familjebostäder. Det planeras för hyreslägenheter i flera kvarter i 4 till 6 våningar. Första etappen av projektet Selma stad innefattar totalt ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Det byggs även ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och ett nytt torg- och parkstråk.

  Antal hyreslägenheter: 282 (varav 56 äldreboende)
  BTA: ca 27 000 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2018
  Entreprenad: Start hösten 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Marie Dellve

  Upphandlingen är avslutad.

   

   

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 140 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter BC
  Antal hyreslägenheter: ca 140
  BTA: ca 21 000 (varav parkeringsgarage: cirka 8 700 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start v 51 2018
  Sista anbudsdag: prel v 9 2019
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Löpande räkning med incitament
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.