Framtidenkoncernen i Almedalen

Framtiden deltar i Allmännyttans dag den 3 juli i Almedalen, som arrangeras av SABO på restaurang Friheten vid Donners plats, Strandgatan 6.

Träffa oss under följande programpunkter:
Allmännyttan och stadsutvecklingen kl 10.30 – 11.45, se mer om programmet
Allmännyttan och renoveringarna kl 12.00 – 13.15, se mer om programmet