Göteborg Energi och Framtidenkoncernen avstyrker tillsammans förslag om prisändringsprövning för fjärrvärme

Bolagen anser att branschsamarbetet Prisdialogen är rätt väg för prövning av prisändringar istället för Energimarknadsinspektionens förslag om generella branschindex.

−Vi tror inte att prisprövning utifrån ett generellt historiskt branschindex har förutsättningar att skapa förtroende och trygghet för kunderna, menar bolagen i remissvaret. Förslaget bidrar inte till den transparens i prissättningen som branschen utvecklat under flera års tid. Dessutom verkar fjärrvärmebranschen under olika lokala förutsättningar.

Läs hela pressmeddelandet som relaterat dokument.