Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Vår vision är att bygga det hållbara samhället för framtiden. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. Från och med 2020 ingår den koncerngemensamma hållbarhetsrapport i vår årsredovisning. Du kan läsa våra års- och hållbarhetsredovisningar under Finansiell information.