Hållbarhetsrapporter

Vår vision är att bygga det hållbara samhället för framtiden. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. I vår koncerngemensamma hållbarhetsredovisning för 2018 kan du läsa om hur vi arbetar för att nå detta och mycket mer.