Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Vår vision är att bygga det hållbara samhället för framtiden. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. I vår koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2019 kan du läsa om hur vi arbetar för att nå detta och mycket mer.