Vår syn på hållbarhet

Vi ska bygga det hållbara samhället för framtiden. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. Detta är vår koncerngemensamma vision och ledstjärnan i vårt hållbarhetsarbete.

Vi ska bygga det hållbara samhället för framtiden. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. Detta är vår koncerngemensamma vision och ledstjärnan i vårt hållbarhetsarbete.

Framtidenkoncernen har fått i uppdrag från Göteborgs Stad att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Det innebär att vårt uppdrag är långsiktigt. Vi måste agera på ett sätt idag som inte äventyrar kommande generationers förutsättningar till en god livsmiljö. Därför har vi med oss de tre dimensionerna av hållbarhet i allt vi gör. Både i vårt dagliga arbete och när vi planerar för framtiden. En stabil ekonomi, socialt ansvarstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan måste gå hand i hand. Vi kan inte låta någon del utvecklas på bekostnad av en annan.

För att nå hållbar framgång måste vi veta vilken riktning vi ska ta. Med var fjärde göteborgare boende hos oss har vi ett brett uppdrag och en stor påverkan inom hållbarhetsområdet, särskilt inom de sociala frågorna. När vi kraftsamlar inom de områden där vi har störst påverkan kan vi förändra på riktigt. Därför har vi definierat tio hållbarhetsfrågor som är viktigast för koncernen.

Läs mer

Stäng