Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Kjell Björkqvist (L) ordf.
Stefan Svensson (M) 1:e v ordf.
Roger Höög(V) 2:e v ordf.
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Johannes Hulter (S)
Suppleanter:
Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeroth (MP)
 
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Per Olsson (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)..
Arbetstagarsuppleanter:
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Terje Johansson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Mikael Dolietis
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)
Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson 
VD Framtiden Byggutveckling
Martin Blixt

VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Ulf Berglund (tf)
VD Egnahemsbolaget
Erik Windt Wallenberg
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD GöteborgsLokaler
Robert Hörnquist

VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors

 

 

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

 

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Erik Zaar, kommunikationschef, 031-389 75 41, erik.zaar@framtiden.se    

 


Nyheter och pressmeddelanden publiceras också i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Lediga jobb

Framtiden söker fler engagerade medarbetare

I vår koncern arbetar 1000 medarbetare i olika roller som till exempel fastighetsvärdar, förvaltare, miljövärdar, projektledare men också i stödfunktioner inom ekonomi, it och kundservice.

Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det uppdrag vi har. Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och förbättras tillsammans.

Framtidenkoncernen arbetar mycket med att vara en säker, trygg och inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare känner en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva. Våra mätningar visar glädjande nog att medarbetarna upplever sig inkluderade, säkra och trygga i sina arbeten.

Våra medarbetarundersökningar som görs i realtid visar att vi har engagerade medarbetare som upplever att de har meningsfulla jobb.

Vi behöver bli fler som kan vara med och göra skillnad. Här hittar du lediga tjänster inom koncernen. 

Aktuellt just nu

Chef till Framtidens nya lönecenter

>

Projektchefer/projektledare till Framtiden Byggutveckling

>

Bostadsbolaget söker en serviceinriktad fastighetsvärd till Gamla Järnbrott

>

Bostads AB Poseidon söker en utvecklingsledare/boendeutvecklare till distrikt Backa

>

Bostadsbolaget söker en miljövärd till Hammarkullen

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-12-13

Chef till Framtidens nya lönecenter

Arbetsbeskrivning
Vi startar nu en ny organisation som med samlad kompetens ska erbjuda en gemensam lönetjänst för Framtidenkoncernens bolag och cirka 1 000 medarbetare. Nu letar vi dig som vill driva, leda, optimera och utveckla arbetet.

För att kunna optimera och säkra vår koncerns löneadministrativa hantering bildar vi nu ett gemensam lönecenter, och vi letar efter dig som vill leda arbetet. Ditt inledande uppdrag blir att samordna löneadministrationen från åtta av bolagen i det nya gemensamma lönecentret. När lönecentrets processer är etablerade kommer du att utveckla, leda och kontinuerligt optimera arbetet med cirka 3 till 5 medarbetare samt ihop med koncernens IT-funktioner utveckla ett riktigt bra systemstöd. Målet är att leverera en effektiv och kvalitetssäkrad löneprocess samt en god användarupplevelse för både medarbetare och chefer i vår koncern. Du och din grupp kommer att organisatoriskt tillhöra Poseidon och verka i Poseidons lokaler i Angereds Centrum. Styrningen och ledningen av lönecentrets verksamhet görs från det koncerngemensamma HR-rådet.

Kvalifikationer

Trygg och erfaren ledare

Det vi söker är en trygg och erfaren ledare med koll på löneprocessen från ax till limpa och flerårig erfarenhet av liknande uppdrag. Du har god erfarenhet av olika lönesystem och arbete i Shared Service Center/lönecenters med flera kunder eller bolag. Vi ser gärna att du har varit med och drivit förändringsarbete och processutveckling i form av införande av nya arbetssätt, systemstöd för lön eller masterdata i en större organisation. I din tjänst kommer du inte administrera löner själv, men förväntas kunna stötta ditt team i vardagen.

Strukturerad och kommunikativ
Som person tar du dig an en uppgift på ett strukturerat och metodiskt sätt och har en förmåga att involvera dina medarbetare med blicken på målet. Du ser dina kunders behov och kan kommunicera på ett sätt som förenklar utvecklings- och förbättringsarbetet i relation till de som blir berörda.

Vill du bygga Framtiden med oss?
Vi erbjuder dig en möjlighet att få bygga upp en helt ny verksamhet och tillsammans med ambitiösa medarbetare och HR- och IT-råden i koncernen driva ett utvecklingsarbete för en långsiktigt säker och modern lönetjänst för Framtiden. Detta i en koncern som arbetar för ett hållbart arbetsliv i en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva. När det gäller utvecklingsarbetet finns det fler tankar som vi gärna delar med oss av om vi träffas vid en intervju.


Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2020-12-13
Referensnummer: A989268

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Gunilla Eriksson
Telefon: 031-332 10 60
Mobil: 031-332 10 60
E-post: gunilla.eriksson@poseidon.goteborg.se

Linda Björk
HR-chef
Telefon: 031-7737566
E-post: linda.bjork@framtiden.se

Fackliga företrädare
Diana Pusac
Facklig företrädare Unionen
Telefon: 031-332 11 99

Göran Helgegren
Telefon: 031-332 11 11


Om Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-12-20

Projektchefer/projektledare till Framtiden Byggutveckling

Arbetsbeskrivning
Framtiden Byggutvecklings uppdrag är förutom att bygga bostäder åt våra förvaltande bolag inom koncernen också att hitta lösningar för att rimliga hyror kan erbjudas. Vi skapar även förutsättningar för en rationell och kostnadseffektiv förvaltning och strävar efter att minska miljöpåverkan. Dessutom har vi ett viktigt uppdrag att bidra till målsättningen om ett tryggt och jämlikt Göteborg där vi inte har några särskilt utsatta områden 2025.

Framtidenkoncernen har sedan starten 2016 ökat tempot i bostadsbyggandet. Under 2020 beräknas vår omsättning ligga på drygt 2 miljarder kr i pågående produktion och vi hanterar närmare 100 projekt från planstart till färdigställande.

Bolaget har under åren utvecklats successivt och utökats med nya roller och funktioner för att klara uppdraget. Just nu är vi är drygt 35 anställda med stort engagemang och expertis inom olika områden fördelat på tre avdelningar projekt, utveckling och affärsstöd.

Just nu vill vi förstärka vår projektavdelning med fler medarbetare och söker projektchefer och projektledare med ett stort samhällsengagemang som vill vara med och bidra till ett bättre Göteborg.

Som projektchef ansvarar du för helheten i byggprojekt, från detaljplanearbete till färdigställda bostäder. Inom projektens budgetramar hanterar du alla ingående delar i nyproduktionen. Du ansvarar för ekonomi, tid och kvalitet i projekten och arbetar aktivt för att få ner produktionskostnaderna. Arbetet sker enligt bolagets förhållningssätt och strategier. Du leder projektteamet där samarbetet sker med projektledare och övriga kollegor i bolaget som har kompetens inom olika områden, exempelvis hållbarhet och inköp.

Som projektledare arbetar du tillsammans med projektchefer och ingår i ett eller flera projektteam. Du tar en aktiv del i projektplanering, tar fram kalkyler, koordinerar, styr och följer upp resurser i projekten. Deltagande i projektmöten, byggmöten och upphandlingar av entreprenörer och konsulter ingår också i dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleingenjör, byggnadsingenjör eller har motsvarande utbildning. Du har jobbat med projektledning en del av ditt yrkesliv och har ett intresse för och erfarenhet av byggteknik, byggprocessen och stadsutveckling. Har Du erfarenhet från olika delar av byggprocessen och är insatt i lagen om offentlig upphandling, LOU, ser vi det som meriterande.

För att trivas hos oss behöver du ha ett intresse för samhällsutveckling då detta är något som genomsyrar vårt arbete. Viktiga egenskaper för att lyckas i tjänsten är drivkraft, bra organisationsförmåga och att kunna samarbeta och skapa förtroende.

Vi erbjuder dig en möjlighet att i rollen som beställare bidra till en historisk expansion av bostäder i Göteborg. Du blir en del i ett team som ska bygga Göteborg samtidigt som vi ska bygga vår egen organisation med allt vad det innebär. Vi arbetar i en spännande miljö på Johanneberg Science Park där organisationerna i lokalerna spelar viktiga roller för att utveckla nya innovationer och bygga ett hållbart samhälle.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-12-20
Referensnummer: A989189

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Anne Hansson, Rekryteringsansvarig Randstad
E-post: anne.hansson@randstad.se

Maria Hellström, Rekryteringskonsult
E-post: maria.hellstrom@randstad.se

Vill du arbeta med oss för att skapa ett bättre Göteborg?

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.

I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Randstad. För mer information kontakta ansvarig rekryterare.

Om Framtiden Byggutveckling 
Framtiden Byggutveckling startades 2016 för att nå målet om ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Göteborg. Bolaget initierar, utvecklar och producerar bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen där också de förvaltande bolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon ingår. Inom koncernen finns även Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-12-07

Bostadsbolaget söker en serviceinriktad fastighetsvärd till Gamla Järnbrott

Arbetsbeskrivning
Vill du bidra till samhällsnyttan och jobba för att skapa service i toppklass för våra hyresgäster? Nu söker vi en självgående fastighetsvärd som vill skapa trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster i Gamla Järnbrott.

Om jobbet
Att jobba som fastighetsvärd hos Bostadsbolaget innebär stort ansvar och en daglig kontakt med våra viktigaste intressenter – våra hyresgäster. Du löser inte bara praktiska problem, som till exempel reparationer i lägenheter, utan bidrar också till att våra hyresgäster känner sig trygga och nöjda med sitt boende. För dig är service viktigt och du värdesätter det sociala mötet med hyresgästerna och din unika arbetsmiljö – våra hyresgästers hem. Förutom din goda känsla för service har du också intresse och nyfikenhet för ny teknik.

Rollen som fastighetsvärd kräver att du är strukturerad, kommunikativ, lösningsorienterad och gärna tar dig an nya utmaningar. Du arbetar fritt med mycket eget ansvar. Du har bland annat budgetansvar för ditt område. Som fastighetsvärd i Gamla Järnbrott ansvarar du för ett område med cirka 430 lägenheter och några lokaler. Du är självständig i ditt arbete men har kollegor som du samarbetar och har gemenskap med i området.

Kvalifikationer
Vad vi kan erbjuda
Bostadsbolaget står inför ett generationsskifte och en spännande resa där vi ska möta nya utmaningar inom bland annat teknik och digitalisering. En resa som vi hoppas att du vill vara med på! Vi erbjuder en arbetsplats med ett inkluderande arbetsklimat och öppet arbetssätt.

Vem vi tror att du är
Du har en fastighetsrelaterad utbildning som förvaltare, fastighetsskötare, fastighetsvärd eller motsvarande. Alternativt har du arbetat i närliggande bransch och/eller kan visa på likvärdiga yrkeskunskaper. Tidigare erfarenhet från yrket är meriterande. B-körkort är ett krav.

Ansökan
Vi rekryterar löpande, så dröj inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken nedan.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-12-07
Referensnummer: A987680

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 1753-01-01

Kontaktpersoner
Sara Gustafsson, sara.gustafsson@bostadsbolaget.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. Mycket har hänt sedan dess men uppgiften är densamma. Vi har över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Som ett av Sveriges största bostadsföretag är vi en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Bostadsbolagets verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Vi tror också att det går alldeles utmärkt att förena arbetsliv och privatliv. Med det menar vi att vi vill att du ska må bra både hemma och på jobbet. Vi erbjuder därför bra friskvårdsförmåner, flexibla arbetstider, kostförmån och bra reseförmåner.

Varje dag arbetar våra cirka 340 medarbetare för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster. Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-11-29

Bostads AB Poseidon söker en utvecklingsledare/boendeutvecklare till distrikt Backa

Arbetsbeskrivning
Rollen du får är delad. Som utvecklingsledare är du strategen som brett och uthålligt hittar innovativa samverkans-, integrations- och utvecklingslösningar. Som boendeutvecklare för du en nära dialog med hyresgäster och myndigheter och jobbar för trivseln och boinflytandet i Backa.

Vi på Poseidon har fått ett tydligt uppdrag kring förbättrad integration och stärkt utveckling ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Och det är här du kommer in i bilden i din roll som utvecklingsledare. På Poseidon vet vi att det går att vända utvecklingen. Vi har ett koncept. Nu letar vi efter dig som vill driva och utveckla projekt i samverkan med hyresgäster och externa parter. För att lyckas behöver du kunna jobba strategiskt, uthålligt och innovativt med flera kontaktytor mot bland annat staden, polis, andra fastighetsägare och idéburna organisationer i Backa.

Din andra roll som boendeutvecklare innebär att jobba operativt för att öka trivseln bland våra hyresgäster. Det handlar om att skapa engagemang, trivsel och boinflytande. Men också om att jobba vräkningsförebyggande och skapa kontakt med hyresgäster när boendet inte fungerar som det ska. Du följer också upp hyresbetalningar, hanterar avbetalningsplaner och inkassoärenden, samt utvecklar arbetet med våra gårdsföreningar. Även i den här rollen får du möjlighet att göra skillnad på riktigt och bidrar till en såväl social som ekonomisk hållbarhet för våra hyresgäster och för Poseidon.

Du kommer att ha din placering på distriktskontoret i Backa och rapporterar till distriktschefen.

Kvalifikationer
Öppen tydlig och innovativ
Vi söker dig som har ett äkta socialt engagemang och tycker om att ha kontakt med människor. Du bör ha erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom samhällsbyggnad gärna i utsatta områden samt strategiskt och operativt med utvecklingsfrågor inom social hållbarhet. Du har en relevant akademisk utbildning. Meriterande är om du har vana från fastighetsbranschen.

Som person bör du vara kommunikativ, drivande och engagerad. Med din delade roll behöver du också vara strukturerad och van att skapa resultat i komplexa sammanhang. Du är bra på att skapa relationer och trivs med att representera verksamheten i olika sammanhang. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-11-29
Referensnummer: A986140

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 1753-01-01

Kontaktpersoner
Diana Pusac , 031-332 11 99

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-11-30

Bostadsbolaget söker en miljövärd till Hammarkullen

Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och mer långsiktig planering av utemiljön? Vill du arbeta samhällsnyttigt i ett område under stor utveckling? Nu söker dig som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster i Hammarkullen.

Om jobbet
Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar.

Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete som rör den yttre miljön i våra bostadsområden. Det gäller såväl löpande trädgårdsarbete, skräpplockning för att hålla området rent och fint samt mer långsiktig planering av utemiljön. Förutom kunskap om träd och planteringar förväntas du ha kompetens inom exempelvis allmän skötsel, reparation av markbeläggningar och säkerhetskrav för lekplatser. Under vinterhalvåret kommer du ansvara för snö- och halkbekämpning.

Förutom din arbetsgrupp i Hammarkullen har du stöd av Bostadsbolagets trädgårdsspecialist som samordnar våra miljövärdar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Hammarkullen är ett av Bostadsbolagets utvecklingsområden där vi gemensamt kraftsamlar för att öka trivseln och tryggheten. Ett intensivt och spännande arbete där vi bland annat tar ett större fokus på social hållbarhet och utökar vårt samhällsansvar.

Kvalifikationer
Vem vi tror att du är
Vi söker dig med trädgårdsutbildning, till exempel från gymnasie- eller yrkeshögskola och med dokumenterad erfarenhet från trädgårdsarbete i större format. B-körkort är ett krav.
Som person är du bra på att planera och prioritera ditt arbete. Du samarbetar gärna med dina kollegor i arbetsgruppen och är flexibel i förhållande till kund och verksamhetskrav.

Att jobba hos oss innebär mycket kontakt med våra hyresgäster, till exempel vid frågor om källsortering, kompostering och trädgårdsskötsel. Det är därför viktigt att du också känner dig bekväm med den sociala delen av jobbet.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Referensnummer: A983669

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 1753-01-01

Kontaktpersoner
Sara Gustafsson, sara.gustafsson@bostadsbolaget.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. Mycket har hänt sedan dess men uppgiften är densamma. Vi har över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Som ett av Sveriges största bostadsföretag är vi en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Bostadsbolagets verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Vi tror också att det går alldeles utmärkt att förena arbetsliv och privatliv. Med det menar vi att vi vill att du ska må bra både hemma och på jobbet. Vi erbjuder därför bra friskvårdsförmåner, flexibla arbetstider, kostförmån och bra reseförmåner.

Varje dag arbetar våra cirka 340 medarbetare för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster. Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Dela
Skriv ut

 

Kontakta oss

 


Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden@framtiden.se
Växel:

031-773 75 50

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Terje Johansson
VD/Koncernchef
031-719 31 60
e-post
Anna Collby
Affärsutvecklare
031-719 31 46
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Chefsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Eva Paulson
Hyresmarknadschef
031-773 75 67
e-postAnna-Karin Trixe
Stabchef
031-773 75 51
e-post
Jessica Wejemark
Säkerhetschef
e-post
Linda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-postSükran Dogan
Planeringsledare
031-773 75 53
e-post
Anna Staxäng
Kvalitetschef
031-773 75 52
e-post
Gudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-postMinna Signori
Jurist
031-773 75 55
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Erik Zaar
Kommunikationschef
031-389 75 41
e-postHelene Blomberg
Chef Boendeutveckling
031-389 75 43
e-post
Lars Bankvall
Forsknings- och utvecklingschef
031-389 75 40
e-post
Dan Sandén
Teknisk chef
031-773 75 64
e-postAnnie Hohlfält
Utvecklingschef Social Hållbarhet
031-389 75 42
e-post