Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Kjell Björkqvist (L) ordf.
Stefan Svensson (M) 1:e v ordf.
Roger Höög(V) 2:e v ordf.
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Tamara Nesic (S)
Suppleanter:
Jeta Ibishi (M)
Johannes Hulter (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeroth (MP)
 
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Niklas Nordell (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Per-Åke Westlund (LO)..
Arbetstagarsuppleanter:
Annika Berntsson (PTK)
Göran Helgegren (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Terje Johansson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Erik Windt Wallenberg
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)
Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson 
VD Framtiden Byggutveckling
Martin Blixt

VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Ulf Berglund (tf)
VD Egnahemsbolaget
Erik Windt Wallenberg
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD GöteborgsLokaler
Robert Hörnquist

VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors

 

 

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

 

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet “Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Erik Zaar, kommunikationschef, 031-389 75 41, erik.zaar@framtiden.se

 


Nyheter och pressmeddelanden publiceras också i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Lediga jobb

Framtiden söker fler engagerade medarbetare

I vår koncern arbetar 1000 medarbetare i olika roller som till exempel fastighetsvärdar, förvaltare, miljövärdar, projektledare men också i stödfunktioner inom ekonomi, it och kundservice.

Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det uppdrag vi har. Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och förbättras tillsammans.

Framtidenkoncernen arbetar mycket med att vara en säker, trygg och inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare känner en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva. Våra mätningar visar glädjande nog att medarbetarna upplever sig inkluderade, säkra och trygga i sina arbeten.

Våra medarbetarundersökningar som görs i realtid visar att vi har engagerade medarbetare som upplever att de har meningsfulla jobb.

Vi behöver bli fler som kan vara med och göra skillnad. Här hittar du lediga tjänster inom koncernen. 

Aktuellt just nu

Informationssäkerhetsstrateg till Framtiden

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2021-10-11

Informationssäkerhetsstrateg till Framtiden

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och bidra i arbetet med att bygga det hållbara samhället för framtiden? Vill du på ett aktivt sätt påverka säkerheten både strategiskt och operativt i verksamheten och har du förmågan att förmedla budskap på ett tydligt och enkelt sätt?

I en allt snabbare takt utsätts vårt samhälle för hot och risker och förmågan att hantera dessa behöver ständigt ses över och utvecklas. Framtidenkoncernen behöver utöka och förstärka inom just informationssäkerhetsområdet och söker nu en Informationssäkerhetsstrateg med samordningsansvar. Vill du vara med och skapa, driva och utveckla ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete i en verksamhet som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre. Då tycker jag du ska söka denna tjänst.

Välkommen med din ansökan alternativt tipsa någon du tror skulle passa för rollen.

Ansvarsområde
I rollen som Informationsstrateg kommer du arbeta både på en strategiskt och operativ nivå. Du kommer ha ett nära samarbete med koncernens säkerhetschef, IT-strateg och andra nyckelfunktioner inom koncernen. I din roll ansvarar du för att vara drivande i koncernens arbete med informationssäkerhet. Du ska skapa förutsättningar med en informationssäkerhet och följsamhet av GDPR genom ökad kunskap och medvetenhet är en självklarhet i vårt dagliga arbete.
Gällande arbetet kring GDPR ansvarar du för att samordna koncernövergripande frågor och vidare kommer du stötta övriga bolag. Du kommer även i din roll leda den koncerngemensamma gruppen för dataskyddskontakter och informationssäkerhetssamordnare samt att du är moderbolagets dataskyddskontakt. I din tjänst rapporterar du till koncernsäkerhetschefen.

Mer specifikt kommer du:
• driva och utveckla koncernens verksamhetsstyrning genom att utveckla och implementera stödjande arbetssätt, rutiner och processer avseende informationssäkerhet.
• analysera och ta fram åtgärdsförslag samt driva genomförande
• kommunicera behov och förslag med ledningsgrupper och andra nyckelfunktioner på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• omvärldsbevaka informationssäkerhetsområdet

Kvalifikationer
Din förmåga att omsätta dina kunskaper och erfarenheter till tydliga instruktioner och hanterbar information bygger bland annat på att du är en god pedagog och kommunikatör. Du ska ha lätt för att växla i din dialog mellan olika målgrupper för att skapa engagemang och förståelse för informationssäkerhetsarbetet. Vi ser gärna att du har förmågan att leda och delta i såväl stora som mindre projekt och workshops. Din analytiska förmåga i kombination med din initiativrikedom och lösningsfokus har bidragit till utveckling och har gett goda resultat i tidigare uppdrag/arbeten.

Vidare i rollen ska du ha:

• högskoleutbildning inom informationssäkerhet, IT eller motsvarande kunskaper som vi bedömer likvärdigt
• mycket god kunskap gällande lagkrav, regler och standarder.
• god förståelse för hur IT-infrastruktur påverkar informationssäkerheten
• flerårig erfarenhet av operativt och strategiskt arbete med informationssäkerhet i både administrativa och operativa system
• god kunskap i att ha arbetat med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
• flerårig erfarenhet av att genomföra och leda arbete med informationsklassning, risk- och konsekvensbedömningar samt kontinuitetsplanering.

Har du tidigare erfarenhet med arbete gällande GDPR ser vi det som meriterande. Är processledning något du tidigare arbetat med ser vi även det som meriterande. Likaså om du har erfarenhet av att leda grupper och arbeta tillsammans med andra för att nå resultat.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där god samarbetsförmåga är en självklarhet. Struktur och mycket god planeringsförmåga är något du värdesätter, vilket visar sig i att du organiserar och vid behov kan vara flexibel och omprioritera i ditt arbete. Rollen kräver att du ska arbeta självständigt och i grupp.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2021-10-11
Referensnummer:

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Inför beslut om anställning kommer bakgrundskontroll göras på slutkandidaten.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktperson
Tomas Köhler, Rekryteringskonsult, 073-679 47 77, tomas.kohler@randstad.se


Om Förvaltnings AB Framtiden

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren) samt ett bolag (GöteborgsLokaler) som förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Koncernens huvuduppdrag är att  bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Dela
Skriv ut

 

Kontakta oss

 


Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel
031-773 75 50

Epost                                            framtiden@framtiden.se


Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder GöteborgsLokaler
   

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Terje Johansson
VD/Koncernchef
031-719 31 60
e-post
Anna Collby
Affärsutvecklare
031-719 31 46
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Chefsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Eva Paulson
Hyresmarknadschef
031-773 75 67
e-postAnna-Karin Trixe
Stabchef
031-773 75 51
e-post
Jessica Wejemark
Säkerhetschef
031-718 89 50
e-post
Linda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-postSükran Dogan
Planeringsledare
031-773 75 53
e-post
Anna Staxäng
Kvalitetschef
031-773 75 52
e-post
Gudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-postMinna Signori
Jurist
031-773 75 55
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Erik Zaar
Kommunikationschef
031-389 75 41
e-postHelene Blomberg
Chef Boendeutveckling
031-389 75 43
e-post
Lars Bankvall
Forsknings- och utvecklingschef
031-389 75 40
e-post
Dan Sandén
Teknisk chef
031-773 75 64
e-postAnnie Hohlfält
Utvecklingschef Social Hållbarhet
031-389 75 42
e-post