Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
Johan Svensson (V)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Anna Jivén (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

tf VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt 
tf VD Framtiden Byggutveckling AB
Anna Nordén
VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden
Ann Törnblom

 

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Projektledare till Framtiden Byggutveckling

>

Bolagsjurist till Förvaltnings AB Framtiden

>

Hållbarhetsansvarig till Familjebostäder

>

Trygghetsvärdar till Framtidenkoncernen

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-10-07

Projektledare till Framtiden Byggutveckling

Om arbetsplatsen
Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolaget och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar och ansvarar Framtidenkoncernen för 72 500 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernens huvuduppdrag är att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Arbetsuppgifter
Framtiden Byggutveckling bygger hyresrätter till koncernens förvaltande dotterbolag. För att hantera den stora projektvolymen behöver Framtiden Byggutveckling förstärka med fler medarbetare. För att lära mer om oss besök gärna vår hemsida: www.framtidenbyggutveckling.se

I rollen som projektledare arbetar du tillsammans med projektcheferna och de biträdande projektledarna i projektteam. De olika rollerna ger medarbetarna möjligheter att lära av varandra och utvecklas i sin yrkesroll. I arbetet ingår uppgifter i allt från tidiga skeden med detaljplanearbete till uppföljning och styrning av entreprenader. Du tar en aktiv del i projektplanering, tar fram kalkyler, koordinerar, styr och följer upp resurser i projekten. Deltagande i projektmöten, byggmöten och upphandlingar av entreprenörer och konsulter ingår också i dina arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig en möjlighet att i rollen som beställare bidra till en historisk expansion av bostäder i Göteborg. Du blir en del i ett team som ska bygga Göteborg samtidigt som vi tillsammans kontinuerligt utvecklar vårt eget växande bolag. Vi arbetar i en spännande miljö på Johanneberg Science Park där organisationerna i lokalerna spelar viktiga roller för att utveckla nya innovationer och bygga ett hållbart samhälle.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har jobbat med projektledning en del av ditt yrkesliv och har ett intresse för och erfarenhet av byggteknik, byggprocessen och stadsutveckling. Har du erfarenhet från olika delar av byggprocessen och är insatt i lagen om offentlig upphandling LOU, ser vi det som en extra merit.
Du är högskoleingenjör, byggnadsingenjör eller har motsvarande utbildning.

Är du en person som har ett stort samhällsengagemang, ett starkt intresse för fastighetsutveckling och är framsynt och affärsmässig? Har du ett starkt eget driv och är skicklig på att samverka med andra? Då kanske du är den vi söker till tjänsterna som Projektledare.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2018-10-07
Referensnummer: A814831

Kontaktpersoner
Lars Carlsson, Avdelningschef, 031-773 83 58, 0720-60 40 08, lars.carlsson@framtiden.se
Stefan Skålberg, Rekryterare, stefan.skalberg@framtiden.se

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-10-07

Bolagsjurist till Förvaltnings AB Framtiden

Om arbetsplatsen
Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolaget och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar och ansvarar Framtidenkoncernen för 72 500 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernens huvuduppdrag är att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Arbetsuppgifter
Framtidenkoncernen utökar med en bolagsjurist till moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Som bolagsjurist får du möjligheten att arbeta med en stor bredd av juridiska frågor med en stark koppling till samhällsutvecklingen i Göteborg. Du har ett tätt samarbete med befintlig bolagsjurist som också är ansvarig för juristfunktionen.

I rollen som bolagsjurist bidrar du med stöd inom strategiska frågor av varierande komplexitet till koncernens samtliga bolag. Du arbetar självständigt i rollen med att kvalitetssäkra juridiska processer, genomföra rättsutredningar, granska avtal samt att ge kvalificerad rådgivning till koncernens dotterbolag. I uppdraget arbetar du primärt med ärenden inom avtal-, bolag-, och fastighetsrätt.

Vi erbjuder dig en viktig roll i en expansiv och utvecklingsinriktad organisation med spännande uppgifter inom samhällsutveckling. Som medarbetare på Förvaltnings AB Framtiden välkomnas du till moderna lokaler i Johanneberg Science Park med bara fem minuters bussresa till Avenyn.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen Master of Laws (LL.M.). Då uppdraget kräver en förmåga att arbeta självständigt och flexibelt förutsätter det att du har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Erfarenhet av arbete på advokatbyrå ser vi som starkt meriterande.

För att bli framgångsrik i ditt uppdrag kräver rollen ett lösningsorienterat förhållningssätt och god förmåga att samordna då du arbetar med flera bolag inom koncernen. Du har ett stort engagemang i samhällsutvecklingen och ser hur juridiken kan bidra i ett större sammanhang.

Vill du arbeta i en bostadskoncern som präglas av ett starkt socialt ansvarstagande och ett tydligt kundfokus? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Förvaltnings AB Framtiden!
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid

Ansökan
Ansök senast:   2018-10-07
Referensnummer:   A814375

Kontaktpersoner
Lena Hagenfeldt, VD-sekreterare, 031-7193150, 0727-194263, lena.hagenfeldt@framtiden.se
Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist, mohamed.hama.ali@framtiden.se
Stefan Skålberg, Rekryterare, stefan.skalberg@framtiden.se

Övrigt
P g a av semester kontaktas bolagsjurist i första hand via e-post.
Vid praktiska frågor kontakta VD-sekreterare.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till rekryteringskanaler undanbedes vänligen men bestämt kontakt om erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-10-07

Hållbarhetsansvarig till Familjebostäder

Vill du leda och samordna utvecklingsprojekt inom hållbarhet och ha ett övergripande ansvar för Familjebostäders hållbarhetsarbete? Vi söker dig med stort engagemang för hållbarhetsfrågor och flera års erfarenhet av liknande arbete.

 

Om arbetsplatsen
Hos Familjebostäder kan alla bo. Det spelar ingen roll vem man är, i vilken livsfas man befinner sig eller varifrån man kommer. Vi har bostäder som passar alla och vi är stolta över att vara en av Göteborgs största fastighetsägare, med drygt 18 500 lägenheter och hyresgäster från Donsö till Bergsjön.
Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Läs mer på www.familjebostäder.se

Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att bestå av både strategiskt, koordinerande och praktiskt hållbarhetsarbete, internt och externt med våra intressenter. Det strategiska arbetet består i att ta fram och vidareutveckla de visioner, mål, planer och processer som ska styra bolagets hållbarhetsarbete. Detta ska resultera i att vi ständigt förbättras, fortsätter att fatta goda beslut och uppnår våra mål inom hållbarhetsområdet.

Du kommer att arbeta med processer och arbetsmetoder samt följa upp verksamheten och omvärldens krav genom analyser och nyckeltal. I arbetet ingår också att ta fram rapporter, informations- och utbildningsmaterial samt genomföra olika former av interna utbildningar. Vi vill även att du utvecklar erbjudanden inom hållbarhetsområdet, där du på kort sikt bidrar till att modernisera våra parkeringserbjudanden och på längre sikt bidrar till att utveckla nya mobilitetslösningar där vi erbjuder våra hyresgäster komplexa lösningar inkluderandes cykel- och bilpooler, kollektivlösningar m.m. En viktig del i det arbetet handlar även om att på längre sikt om att få hyresgäster att uppleva hållbara mobilitetslösningar som attraktiva.

• Övergripande ansvar för bolagets hållbarhetsarbete avseende mål, strategier, aktiviteter och koppling till affärsplan
• Ansvarig för bolagets hållbarhetsredovisning och vara GRI ansvarig
• Representera bolaget i stadens och koncernens nätverk/grupper inom hållbarhetsområdet
• Ansvarig för utvecklingen av hållbara parkerings- och mobilitetslösningar
• Göra omvärldsbevakning och följa med i utvecklingen kring området
• Leda och samordna utvecklingsprojekt inom hållbarhet och stödja distrikten inför överlämning till förvaltning, både vad gäller att utveckla lösningar (erbjudanden), hjälpa medarbetare i framtagandet av dessa lösningar och få hyresgäster att vilja ta del av dessa

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning som givit dig kunskap och förståelse både kring hållbarhetsfrågor och affärsutveckling.

Du har minst fem års erfarenhet av att inom hållbarhetsområdet samordna och avrapportera information/siffror i förhållande till mål, ingå i och driva nätverk, driva och stötta utvecklingsprojekt, jobba med strategiska frågor och samtidigt erbjuda praktisk hjälp samt att ”sälja in” förändringar både till medarbetare och kunder.

Det är meriterande om du har erfarenhet från bostadsbolag, förvaltning och arbete med hyresgäster, samt att jobba med processer och styrning/förändring.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. För att trivas i rollen söker vi dig som är initiativrik, lösningsorienterad och drivs både av att utveckla affärer, jobba med hållbarhetsfrågor och verka i en politisk styrd verksamhet. Du får energi av att samarbeta med andra, är en naturlig projektledare som driver dina processer framåt och i mål, samt är duktig på att kommunicera och få med dig andra. Vi tror det är viktigt att du både är ödmjuk när det behövs och kan stå på dig när det behövs, samt att du har både förmågan att se helheten och vara praktisk.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2018-10-07
Referensnummer: A813294

Kontaktperson
Alan Schürer
Chef Förvaltningsutveckling
031-7316709

Övrigt
Då tjänsten ingår i en relativt ny avdelning (Förvaltningsutveckling), är det viktigt att du är beredd och intresserad av att bidra till att bygga upp avdelningen och intresserad av att jobba med närliggande utrednings-, förbättrings- och utvecklingsområden.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på södra vägen i Göteborg.

Familjebostäders fyra värdeord är positiv, engagerad, pålitlig och samspelt och det skall karaktärisera även dig och ditt arbetssätt.

Som en del av staden arbetar vi aktivt för att bidra till att Göteborg ska bli en mer jämlik och hållbar stad. Vårt övergripande mål inom hållbarhet är att skapa ett mer jämlikt och hållbart Göteborg. På Familjebostäder är vi övertygade om att hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-09-30

Trygghetsvärdar till Framtidenkoncernen

Vill du vara med och utveckla staden genom att göra skillnad i våra hyresgästers boendemiljö? Tycker du om att möta människor i alla åldrar?

Vi stärker nu personalgrupperna i flera av våra bostadsområden och söker dig som vill finnas på plats bland hyresgästerna på kvällar och helger. Din roll är framförallt trygghetsskapande men innehållet i arbetet är du med och formar själv.

Som Sveriges största allmännytta tar vi på Framtidenkoncernen ett utökat ansvar i våra utvecklingsområden. Att öka tryggheten här ligger i linje med vårt arbete för ett jämlikt Göteborg. Och det är här vi vill ha med dig!

Arbetsuppgifter
Som trygghetsvärd är din primära arbetsuppgift att skapa trygghet och trivsel i våra utvecklingsområden. Tillsammans med din arbetsgrupp kommer ni planera och utforma ert arbetsupplägg och själva kunna påverka hur era arbetsuppgifter kommer att utföras. Er uppgift är att finnas tillgängliga för de som bor i området och samverka med övriga aktörer. Genom bland annat aktiviteter och trygghetsvandringar skapar ni trygghet och goda relationer till de boende.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

– Trygghetsskapande närvaro i området
– Skapa relationer till de boende
– Samverka med övriga aktörer i stadsdelen
– Delta i olika aktiviteter samt besöka skolar, fritidsgårdar och bibliotek

Din bakgrund
Vi söker dig med relevant arbetslivserfarenhet. Som person har du lätt för att skapa nya kontakter. Du är en trygg och mogen person som ger ett förtroendegivande intryck samtidigt som du är tydlig och duktig på att sätta gränser. Vidare har du en god inblick i kulturer och kunskap om olika strukturer i samhället. Vi ser gärna att du pratar flera språk där svenska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Du erbjuds en anställning hos Bostadsbolaget, Familjebostäder eller Poseidon inom Framtidenkoncernen i Göteborg. Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger.

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.

Information
I den här rekryteringen samarbetar Framtidenkoncernen med Lernia och vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linda Holmberg på 0722-54 13 55 alternativt linda.holmberg@lernia.se.

Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta med 72 000 lägenheter över hela Göteborg. Var fjärde göteborgare bor hos oss. Vi erbjuder bostäder åt alla och ger de boende inflytande över sin boendemiljö samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Koncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. I Framtidenkoncernen ingår sju dotterbolag: Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Moderbolaget är Förvaltnings AB Framtiden.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

 

 

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.seVäxel:
031-773 75 50

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Martin Blixt
tf VD och koncernchef
031-773 83 42
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Jessica Wejemark
Säkerhetschef 

e-post

Linda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post


Ulf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Eva Källén-Vall
Dataskyddskoordinator
031-719 31 56
e-postGudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-post