Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt koncerngemensamma digitala nyhetsbrev?

Vill du prenumerera på vårt koncerngemensamma digitala nyhetsbrev? Här får du information om mycket av det som händer i Framtidenkoncernen, Sveriges största allmännytta.

Klicka här för att anmäla dig!

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Kjell Björkqvist (L) ordf.
Stefan Svensson (M) 1:e v ordf.
Roger Höög(V) 2:e v ordf.
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Johannes Hulter (S)
Suppleanter:
Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeroth (MP)
 
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Per Olsson (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)..
Arbetstagarsuppleanter:
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Terje Johansson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Mikael Dolietis
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)
Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson 
VD Framtiden Byggutveckling
Martin Blixt
VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 

 

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

 

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Katrin Amgarth, tf pressansvarig, 031-731 67 79, katrin.amgarth@familjebostader.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Framtiden söker fler engagerade medarbetare

I vår koncern arbetar 1000 medarbetare i olika roller som till exempel fastighetsvärdar, förvaltare, miljövärdar, projektledare men också i stödfunktioner inom ekonomi, it och kundservice.

Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det uppdrag vi har. Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och förbättras tillsammans.

Framtidenkoncernen arbetar mycket med att vara en säker, trygg och inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare känner en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva. Våra mätningar visar glädjande nog att medarbetarna upplever sig inkluderade, säkra och trygga i sina arbeten.

Våra medarbetarundersökningar som görs i realtid visar att vi har engagerade medarbetare som upplever att de har meningsfulla jobb.

Vi behöver bli fler som kan vara med och göra skillnad. Här hittar du lediga tjänster inom koncernen. 

Aktuellt just nu

Trainee Biträdande Projektledare till Framtiden Byggutveckling

>

Kommunikationschef till Förvaltnings AB Framtiden

>

Chefer Social hållbarhet till Förvaltnings AB Framtiden

>

Teknisk chef till Förvaltnings AB Framtiden

>

Guider till Framtidens Fastighetslabb

>

Projektutvecklare Tidiga skeden till Framtiden Byggutveckling

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-03-13

Trainee Biträdande Projektledare till Framtiden Byggutveckling

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig en möjlighet att i rollen som beställare bidra till en historisk expansion av bostäder i Göteborg. Du blir en del i ett team som ska bygga Göteborg samtidigt som vi tillsammans kontinuerligt utvecklar vårt eget bolag.

Framtiden Byggutvecklings huvuduppdrag är att initiera, utveckla och producera hyresrätter i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Byggnationen har ökat kraftigt och färdigställda hyresrätter överlämnas till koncernens förvaltande dotterbolag.

Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, som är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Koncernens huvuduppdrag är att förvalta bostäder, bygga nya bostäder, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Vi söker nu dig som vill inleda en karriär inom Framtiden Byggutveckling som trainee genom programmet Framtidens Samhällsbyggare.

Framtidens Samhällsbyggare
Framtidens Samhällsbyggare är ett helt unikt traineeprogram som har utvecklats gemensamt av 14 företag och organisationer inom Göteborgsregionen. Genom vårt samarbetskoncept formar vi framtidens medarbetare i ett gränsöverskridande program mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Genom programmet ger vi dig chansen att utvecklas på ett sätt som sektorn behöver för att ta sig an framtidens byggande. Läs gärna mer om programmet på www.framtidenssamhallsbyggare.se

Kvalifikationer
Din anställning inleds med att du under 14 månader ingår i traineeprogrammet och genomför breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar, samt deltar i ett antal utbildningsblock. Efter traineeperioden övergår din anställning till en roll som biträdande projektledare där du successivt tar eget ansvar i olika projekt.

Genom att ingå i traineeprogrammet får du chansen att skaffa dig en helt unik erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att ge dig fantastiska karriärmöjligheter inom hela sektorn.

Som trainee på Framtiden Byggutveckling kommer du vara delaktig i hela kedjan från idé till färdiga objekt genom att arbeta i olika projektfaser under handledning samt med stöd av en erfaren mentor.

Du bygger därigenom upp din kompetens inom:

– Projekt- och byggledning av hållbara bostadsprojekt
– Arbetet med projektutveckling, detaljplaneprocessen, bygglovsprocessen, detaljprojektering, uppföljning och styrning av entreprenader till avslutsarbeten i projekten.
– Upprättande av förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar
– Upphandling av byggentreprenader samt projektörer
– Budgetarbete, ekonomisk uppföljning, tidplan och kvalitetsuppföljning
– Projektutredningar
– Ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor kopplade till bostadsbyggande
– Utveckling av gemensam standard, utveckling av samarbetsformer inom koncernen samt delaktighet i att våga tänka nytt för att skapa nya attraktiva bostäder.

Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör inom samhällsbyggnad, byggteknik eller likande samt har goda IT-kunskaper. Det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet, gärna med anknytning till bygg- eller fastighetsbranschen.

Som person är du är initiativrik, handlingskraftig och ansvarsfull och har en stark vilja att utvecklas inom samhällsbyggnadsområdet. Du är bra på att samarbeta och arbetar engagerat för att nå uppsatta mål. Det är även viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt i såväl tal som skrift. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Vill du arbeta i en bostadskoncern som präglas av ett starkt socialt ansvarstagande och ett tydligt kundfokus hos Sveriges största allmännytta?

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-03-13
Referensnummer: A933044

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2020-09-01

Kontaktpersoner
Lars Carlsson, Chef Projektavdelningen, 031-773 83 58, 072-060 40 08, lars.carlsson@framtiden.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.


Om Framtiden Byggutveckling AB

Framtiden Byggutvecklings huvuduppdrag är att initiera, utveckla och producera hyresrätter i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Färdigställda hyresrätter överlämnas till koncernens förvaltande dotterbolag. Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, som är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Koncernens huvuduppdrag är att bygga nya bostäder, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

För mer information besök www.framtidenbyggutveckling.se

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-03-01

Kommunikationschef till Förvaltnings AB Framtiden

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt i vår tids kanske största samhällsutmaning! För att förbättra integrationen och bygga ihop staden ska Framtidenkoncernen satsa på, stärka och utveckla de särskilt utsatta områdena som vi kallar utvecklingsområden. Ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

För att klara uppdraget ska Framtidenkoncernen fram till 2025 genomföra en omfattande förflyttning. Det kommer att krävas tydliga strategier, tuffa prioriteringar, uthållighet och mycket gemensamt arbete inom koncernen. Men också omfattande samverkan med hyresgäster och externa parter i att hitta innovativa och hållbara lösningar. Vi vet att utveckling kräver innovation, mod, uthållighet, envishet och en förmåga att skapa engagemang hos många.

Som kommunikationschef arbetar du för att stödja samordning, styrning och ledning och med god kommunikation skapa bästa förutsättningar för utveckling, prioritering och beslutsfattande inom hela Framtidenkoncernen. Du ansvarar för koncernövergripande strategier inom kommunikationsområdet och rollen som pressansvarig utgör en stor del av uppdraget. I uppdraget ingår att arbeta för att positionera koncernen som en viktig aktör i samhällsutvecklingsfrågor och särskilt i arbetet med social hållbarhet.

I din roll som kommunikationschef arbetar du också både operativt och strategiskt bland annat med:
• Koncernkommunikation internt/externt
• Kriskommunikation
• Omvärldsbevakning
• Koncerngemensamma events och mässor
• Redaktionellt arbete på webbplatser, intranät, sociala medier m.m.
• Att utveckla arbetet med sociala medier, employer branding och vårt varumärke

Utvecklingsarbetet sker i stor utsträckning tillsammans med kommunikationsrådet, där du är sammankallande, som består av kommunikationsansvariga i respektive dotterbolag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att utveckla koncernens kommunikation så den tydligt bidrar till att vi når våra mål, positionerar oss där det är relevant och engagerar våra medarbetare. Du har förmåga att inspirera andra och skapar förtroende genom att du är lyhörd och har en god helhetssyn. Du har förmågan att ta till dig komplex information och omarbeta den till ett budskap som målgruppen förstår. Du är trygg i dig själv och har gedigen kunskap inom ditt område.

Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen inom kommunikationsområdet eller motsvarande erfarenhet.
• Mångårig erfarenhet från ledande befattning med ansvar för såväl intern- som externkommunikation och mediakontakter/pressansvar.
• Erfarenhet av att kommunikationen bidragit till organisationers förflyttningar och arbetat med att sätta strategiska inriktningar för kommunikationsområdet.
• Erfarenhet från både affärsdriven verksamhet och från politiskt styrd organisation.
• En vana att arbeta operativt med skriftlig kommunikation och utformning i form av till exempel årsredovisning.

Vi har ett behov av att utveckla vårt arbete inom digital marknadsföring vilket vi räknar med att du kan bidra till och du har också idéer om hur digitala tjänster kan utvecklas inom vår verksamhet.

Arbetet förutsätter en hög grad av tillgänglighet men vi ger dig också möjligheten att i stor grad påverka hur ditt arbete utformas och planeras.

Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av den spännande utvecklingen inom Göteborgs Stad och i Framtidenkoncernen. Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Övrig information
Tjänsten som kommunikationschef tillhör staben på moderbolaget. Staben omfattar cirka 10 medarbetare och leds av stabschef. Stabens uppdrag är styrning och verksamhets/affärsutveckling bland annat inom områdena social hållbarhet, nyproduktion, renovering, forskning och utveckling, hyressättning, HR, arkiv/diarie/GDPR samt IT.

Vi rekryterar just nu fler strategiska chefstjänster till koncernens moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden.

Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.

Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-03-01
Referensnummer: A560801-7

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Linda Björk, HR-Chef Förvaltning AB Framtiden, 031-773 75 66, linda.bjork@framtiden.se

 

Om Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, utveckling av arbetssätten för varsam renovering och kraftfullt arbete med att stärka det vi kallar för våra utvecklingsområden; Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Lövgärdet.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren). Under 2020 återvänder också Göteborgslokaler, som förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorgen, till koncernen. Besök gärna: www.framtiden.se

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-03-01

Chefer Social hållbarhet till Förvaltnings AB Framtiden

Arbetsbeskrivning
Vi söker två nya chefskollegor som vill vara med och göra skillnad på riktigt i vår tids kanske största samhällsutmaning! För att förbättra integrationen och bygga ihop staden ska vi satsa på, stärka och utveckla de särskilt utsatta områdena som vi kallar utvecklingsområden. Ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

För att klara uppdraget ska Framtidenkoncernen fram till 2025 genomföra en omfattande förflyttning. Det kommer att krävas tydliga strategier, tuffa prioriteringar, uthållighet och mycket gemensamt arbete inom koncernen. Men också omfattande samverkan med hyresgäster och externa parter i att hitta innovativa och hållbara lösningar. Vi vet att utveckling kräver mod, uthållighet, envishet och en förmåga att skapa engagemang hos många.

Vi tillsätter två strategiska tjänster inom social hållbarhet. I båda rollerna arbetar man med att:
• Utveckla och genomföra koncerngemensamma strategier som möjliggör en väsentlig förflyttning av koncernens utvecklingsområden.
• Söka externa samarbeten med aktörer som är, eller vill vara, verksamma i utvecklingsområdena och aktörer som är intresserade av forskning och utveckling kopplat till segregation/stadsutveckling/trygghet.
• Representera koncernen i olika externa sammanhang för att stärka förutsättningarna för att vi ska lyckas med uppdraget.

En framgångsfaktor i båda uppdragen kommer att vara att bygga goda relationer och utveckla samarbetet med koncernens drivna och kompetenta medarbetare som i sina olika uppdrag arbetar med att skapa trygga bostadsområden och nöjda hyresgäster, en förutsättning för att vi ska lyckas.

Den ena tjänsten kommer:
– Fokusera på genomförandet av strategierna. Vilken typ av åtgärder behövs? Vem ska vi samarbeta med? Hur blir vi slagkraftiga i koncernen genom att dra åt samma håll, utan att tappa särarten och den lokala anpassningen i respektive bolag och område?
– Att vara kontaktyta till dotterbolagens verksamhetsansvariga i utvecklingsområdena.

Den andra tjänsten kommer:
– Fokusera på frågor kopplat till utveckling, styrning och uppföljning i strategierna. Vilken effekt behöver vi uppnå för att förflytta områdena? Vad ska vi målsätta och mäta? Hur kan vi följa och utvärdera resultat för att hela tiden bli bättre och mer träffsäkra? Hur kan vi ligga i framkant och vara innovativa på ett område som nästan ingen lyckats med tidigare?

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att göra Göteborgssamhället bättre, som vill göra skillnad på riktigt och bidra till den spännande utvecklingen inom Göteborgs Stad och i Framtidenkoncernen!

Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet. Du har en analytisk förmåga med fokus på genomförande och problemlösning. I uppdraget krävs att du har lätt för att skaffa dig en överblick och helhetssyn i komplexa sammanhang. Du behöver också vara bra på att samarbeta med andra och att kommunicera både i tal och skrift.

Vi tror att intressanta kandidater uppfyller flertalet av nedanstående kvalifikationer:
– Erfarenhet från fastighetsbranschen eller stadsutvecklingsarbete
– Erfarenhet från utvecklingsarbete inom social hållbarhet
– God kännedom om bostadsmarknad och bostadspolitik
– Drivit utvecklings- och förändringsarbete inom komplexa samhällsprocesser
– Erfarenhet av affärsutveckling
– Erfarenhet av olika samarbeten med privata och offentliga aktörer
– Erfarenhet från ledande befattning i en stor organisation med ansvar för frågor som är relevanta för tjänsten
– Erfarenhet från affärsdriven verksamhet eller ifrån en politiskt styrd organisation.

Har du en kombination av ovanstående erfarenheter och kompetenser som kan hjälpa oss att bli riktigt framgångsrika? Var tydlig i ansökan med vilka kombinationer av erfarenheter och kompetenser du kan bidra med. Beskriv också andra erfarenheter och kompetenser som inte anges ovan som är relevanta för uppdraget. Vi tror inte att någon kan ha alla förmågor och erfarenheter därför behöver vi bygga ett starkt team av olika erfarenheter och kompetenser.

Tjänsterna är utformade för att möjliggöra största möjliga fokus på just utvecklingsarbetet. Det innebär till exempel att du inte kommer att ha personalansvar men vi tror att du tidigare har erfarenhet av ledning i löpande linjeverksamhet och är redo att ta ett steg vidare till att leda strategiskt utvecklingsarbete.

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att bli en del av ett team som vill göra skillnad på riktigt! Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Övrig information
Tjänsterna tillhör staben på moderbolaget. Titlarna på tjänsterna kommer vi fastställa i samband med tillsättningen men båda är chefstjänster utan underställd personal. Staben omfattar cirka 10 medarbetare och leds av stabschef. Stabens uppdrag är styrning och verksamhets/affärsutveckling bland annat inom områdena social hållbarhet, nyproduktion, renovering, hyressättning, HR, arkiv/diarie/GDPR samt IT. Vi rekryterar just nu fler strategiska chefstjänster till stabsfunktionen på koncernens moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden.

Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.

Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-03-01
Referensnummer: A909482

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Linda Björk, HR-Chef Förvaltning AB Framtiden, 031-773 75 66, linda.bjork@framtiden.se

 

Om Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, utveckling av arbetssätten för varsam renovering och kraftfullt arbete med att stärka det vi kallar för våra utvecklingsområden; Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Lövgärdet.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren). Under 2020 återvänder också Göteborgslokaler, som förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorgen, till koncernen. Besök gärna: www.framtiden.se

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-03-01

Teknisk chef till Förvaltnings AB Framtiden

Arbetsbeskrivning
Framtidenkoncernen har de senaste åren gjort den största ökningen av byggtakten sedan miljonprogrammet och bygger idag mer än på flera decennier. Produktionstakten beräknas vara fortsatt hög och produktion planeras över hela staden för att bidra såväl till fler bostäder som till en sammanhållen, integrerad och trygg stad. Nyproduktionsprojekten drivs av koncernens byggande bolag men beslutas och följs upp av koncernstyrelsen.

Koncernen investerar också stora volymer i befintligt bestånd. Husen är byggda vid olika tidpunkter med olika metoder, olika standard och i olika områden i staden. För att bidra till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg behöver koncernen tillmötesgå behov av ökad boendestandard samtidigt som tillgång till lägenheter med lägre hyra värnas. Koncernen arbetar därför strukturerat med fleråriga underhållsplaner och en ny koncerngemensam riktlinje för varsam renovering som nu börjar implementeras. Underhålls/renoveringsprojekt drivs av våra förvaltande bolag men projekt överstigande 15 miljoner kronor beslutas och följs upp av koncernstyrelsen.

Hantering av investeringsprojekt utgör en central del av moderbolaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för den finansiella bedömningen och uppföljningen, medan staben ansvarar för bedömning och uppföljning av projektinnehållet. Staben ansvarar också för koncernövergripande hållbarhets- och utvecklingsfrågor inom miljöområdet samt energifrågor, där den tekniska chefen kommer att ha ett helhetsansvar.

Uppdrag för teknisk chef:
– Granska och kvalitetssäkra underlag för investeringsbeslut för projekt gällande nyproduktion och underhåll/renovering.
– Uppföljning/styrning av projektportföljen över tid.
– Uppföljning av koncerngemensamma riktlinjer för renovering
– Samordna koncernens frågor gällande ekologisk hållbarhet och energifrågor.
– Samordna forsknings- och utvecklingsprojekt inom ekologisk hållbarhet och teknik
– Företräda koncernen i olika externa sammanhang.

En framgångsfaktor i uppdraget kommer att vara att bygga goda relationer och utveckla samarbetet med koncernens drivna och kompetenta medarbetare som i sina olika uppdrag arbetar med ökad nyproduktion, renovering, ekologisk hållbarhet och energifrågor m.m.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är målmedveten och noggrann med öga för hur detaljer i enskilda projekt påverkar portföljen. Samtidigt är det viktigt att du har förmågan att ha ett helhetsperspektiv i ditt uppdrag och ser hur det du gör i din vardag påverkar hur koncernen når sina mål och hur det bidrar till utvecklingen av Göteborg. Du har en analytisk förmåga med fokus på uppföljning och kvalitetssäkring. Ditt uppdrag förutsätter också att du gillar att samarbeta med andra.

Vi söker dig som har:
– Relevant akademisk examen, troligen civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet.
– Gedigen erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsbranschen, bygg- eller fastighetsbranschen eller liknande.
– Erfarenhet av att arbeta med större investeringsprojekt, gärna i ett fastighetsbolag.
– Ekonomisk kompetens för att kunna värdera projektekonomi kopplat till projektutformning med fokus på att bygga bostäder som många har råd att efterfråga. (De finansiella frågorna hanteras av ekonomiavdelningen som du arbetar nära.)

Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av den spännande utvecklingen inom Göteborgs Stad och i Framtidenkoncernen. Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Övrig information
Tjänsten som teknisk chef tillhör staben på moderbolaget. Staben omfattar cirka 10 medarbetare och leds av stabschef. Stabens uppdrag är styrning och verksamhets/affärsutveckling bland annat inom områdena social hållbarhet, nyproduktion, renovering, forskning och utveckling, hyressättning, HR, arkiv/diarie/GDPR samt IT.

Vi rekryterar just nu fler strategiska chefstjänster till koncernens moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden.

Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.

Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-03-01
Referensnummer: A907349

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Linda Björk, HR-Chef Förvaltning AB Framtiden, 031-773 75 66, linda.bjork@framtiden.se

 

Om Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, utveckling av arbetssätten för varsam renovering och kraftfullt arbete med att stärka det vi kallar för våra utvecklingsområden; Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Lövgärdet.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren). Under 2020 återvänder också Göteborgslokaler, som förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorgen, till koncernen. Besök gärna: www.framtiden.se

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-02-25

Guider till Framtidens Fastighetslabb

Arbetsuppgifter
Vill du kombinera ditt ordinarie arbete eller studier med att jobba extra som guide på Framtidens Fastighetslabb? Nu har du chansen!

Framtidens Fastighetslabb är en unik satsning där skolklasser är välkomna för att uppleva fastighetsbranschen på ett lärorikt och spännande sätt. Den primära målgruppen är årskurs 4-9 samt studieyrkesvägledare, men även andra grupper av besökare kan förekomma.

Att visa besökarna vad de ska göra på labbet och samtidigt berätta om fastighetsbranschen är den huvudsakliga arbetsuppgiften som guide. Du arbetar tillsammans med en ansvarig koordinator som hjälper till att se så att besöket blir bra för besöksgrupperna. Du visar upp fastighetsbranschen, guidar besökarna vid de olika stationerna och visar hur de kan arbeta vidare med erfarenheter från besöket efteråt. Målsättningen är att få besökarna intresserade av branschen samt ge en rolig och lärorik upplevelse i Labbet.

Guidningen tar vanligtvis tre timmar. Oftast är man två eller tre guider beroende av antal besökare. Med för- och efterarbete blir arbetstiden cirka fyra timmar. Man jobbar vardagar kl 8-12 eller kl 12-16, efter behov.

Du kommer att få en gedigen introduktion där du dels får lära dig pedagogiska grepp för att kunna fånga och ta en grupp, dels övningar att träna på tillsammans med de andra guiderna.

Kvalifikationer
Som guide är det en grundförutsättning att du har god kommunikativ förmåga, tycker om att prata inför grupper och kan överblicka flera aktiviteter samtidigt.

Du som söker behöver ha en öppen och flexibel personlighet samt kunna möta och entusiasmera människor av olika åldrar och bakgrund på ett positivt och serviceinriktat sätt. Tydlighet och tålamod är också bra egenskaper att ha som guide. Fastighetslabbet innehåller mycket teknik och därför är det bra om du har ett visst mått av tekniskt kunnande och intresse. Har du erfarenhet från arbete eller fritidsintresse från guidning eller med barn och ungdomar eller erfarenhet från fastighetsbranschen så är det meriterande.

Du behöver vara över 19 år och ha en annan huvudsaklig sysselsättning då Fastighetslabbet inte kan garantera antal guideuppdrag eftersom antalet inbokade besök kan skifta mycket över veckorna.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Timavlönad

Ansökan
Ansök senast: 2020-02-25
Referensnummer: A932087

Anställning
Arbetstid: Dagtid

Kontaktperson
Louise Rickardsson, Koordinator Fastighetslabbet, 070-59 220 59, louise.rickardsson@familjebostader.se

Övrigt
Framtidens Fastighetslabb finns på Bronsåldersgatan 60, vilket är ca 5 minuters gångväg från Opaltorget i Tynnered.

Du kommer att få en intermittent anställning med timlön. Omfattningen av jobbet beror på hur hög beläggning av besök till Fastighetslabbet är. Vi vet att omfattningen varierar över året beroende på skolornas årshjul.

Vill du veta mer? Besök vår hemsida www.framtidensfastighetslabb.se

Om arbetsplatsen
På Familjebostäder tar vi inte bara hand om våra drygt 18 700 bostäder. Vi arbetar även för att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Med ljus framtidstro är vår organisation öppen för utveckling. Vi söker därför engagerade medarbetare som tycker om vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag, och vår målbild; Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.

Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad – Sveriges största allmännytta! Läs mer på www.familjebostader.se

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2020-02-23

Projektutvecklare Tidiga skeden till Framtiden Byggutveckling

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla framtidens Göteborg? Brinner du för intressanta samhällsprocesser, bra bostäder, humana miljöer, arkitektur och stadsbyggnad? Vi erbjuder ett spännande uppdrag i en liten dynamisk grupp. Du får stimulerande utmaningar, omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att skapa både intressanta bostadsprojekt och bidra i större områdesutveckling för hela stadsdelar!

Arbetet inom processen tidiga skeden på Framtiden Byggutveckling handlar om att initiera och utveckla rätt projekt på rätt ställe som möjliggör start av detaljplan utifrån ägardirektiv, affärsplan och aktuella områdesstrategier. Att därtill i tidiga skeden bidra till att leda eller utveckla effektiva områdesutvecklingsprocesser på lång sikt för hela stadsdelar är ytterligare ett centralt arbetsmoment.

Som projektutvecklare och processledare inom de tidiga skedena har du en central roll i uppdraget att utveckla nybyggnadsprojekt för både flerbostadshus, stadsradshus och småhus utifrån koncernens affärsplan om blandade upplåtelseformer. Fokus i tjänsten handlar om att påvisa möjligheter till kostnadseffektiv produktion, upprepningseffekter, konceptuellt- och industriellt byggande som skapar billigare bostäder och hyresrätter till rimliga hyror. Frågor kring detaljplaner, program, framtagning av skisser, ekologisk och social hållbarhet samt affärsmässighet är basen.

Du kommer i byggaktörsrollen driva och leda projekt tillsammans med övriga på Framtiden Byggutveckling, kommunens planarkitekter på Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, konsulter och andra byggaktörer. Rollen innefattar också delaktighet i detaljplaners utformning etc.

Exempel på arbetsuppgifter:
– Hitta affärsmässiga och innovativa lösningar för projekt med utformning av nya kvarter och stadsdelar utifrån kostnadseffektiv produktion.
– Leda projektteam mot uppsatta mål och processleda förstudier och utvecklingsförberedande arbeten.
– Söka markanvisningar och planbesked och ta fram beslutsunderlag av projekt till inriktningsbeslut.
– Ansvara för kontakter och initiera samverkan med kommuner, konsulter, förvaltare och entreprenörer m.fl.
– Delta i fördjupade översiktsplaner och programarbeten.
– Ta fram underlag för koncernens nyproduktionsstrategi utifrån styrande och strategiska riktlinjer

Kvalifikationer
Vi söker en driven, målinriktad, lösningsorienterad och engagerad person med god samarbetsförmåga. Du har minst 10 års erfarenhet inom liknande områden, och det är en fördel om du har arbetat både på fastighetsägarsidan, i första hand med affärs- och bostadsutveckling och processledning för områdesutveckling och har erfarenheter från kommunala fackförvaltningar motsvarande stadsbyggnadskontor eller exploateringskontor. Du har ett kunnande inom såväl arkitektur, stadsbyggnad som teknik och exploateringsfrågor. Erfarenheter av LOU och rollen som beställare av konsulttjänster är ytterligare något som krävs för tjänsten.

Du har relevant utbildning från universitet/högskola motsvarande fysisk planering, arkitektur, samhällsbyggnad/ byggteknik/fastighetsekonomi/lantmäteri.

Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser och olika former av affärs- och bostadsprojekt är ett krav.

Inom verksamheten finns samlad kompetens från idé till färdig nyckel och du kommer att ha många duktiga kollegor som stöttar dig i ditt arbete. Rollen innebär mycket kontakter både internt och externt och passar dig som trivs i sociala sammanhang och som får energi av att bygga långsiktiga relationer.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2020-02-23
Referensnummer: A930905

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Staffan Claesson, tf avdelningschef Tidiga skeden, 031-773 75 62, staffan.claesson@framtiden.se

Vill du arbeta i en bostadskoncern som präglas av ett starkt socialt ansvarstagande och ett tydligt kundfokus hos Sveriges största allmännytta?

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Om Framtiden Byggutveckling AB
Framtiden Byggutvecklings huvuduppdrag är att initiera, utveckla och producera hyresrätter i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Färdigställda hyresrätter överlämnas till koncernens förvaltande dotterbolag. Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, som är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Koncernens huvuduppdrag är att bygga nya bostäder, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

För mer information besök www.framtidenbyggutveckling.se

Dela
Skriv ut

 

Kontakta oss

 


Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64
Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se
Växel:

031-773 75 50

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Terje Johansson
VD/Koncernchef
031-719 31 60
e-post
Anna Collby
Affärsutvecklare
031-719 31 46
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postAnna-Karin Trixe
Stabchef
031 773 75 51
e-post
Jessica Wejemark
Säkerhetschef
e-post
Linda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-postSükran Dogan
Planeringsledare
031-773 75 53
e-post
Anna Staxäng
Kvalitets- och Hållbarhetschef
031-773 75 52
e-post
Gudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Eva Källén-Vall
Dataskyddskoordinator
031-719 31 56
e-postEva Paulson
Hyresmarknadsansvarig
031-77375 67
e-post
Minna Signori
Jurist
031-773 75 55
e-post