Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

 .  .
[fil-dropdown id=”3202″] [fil-dropdown id=”3198″]
[fil-dropdown id=”3204″] [fil-dropdown id=”3200″]
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
Johan Svensson (V)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Anna Jivén (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

tf VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt 
tf VD Framtiden Byggutveckling AB
Anna Nordén
VD Poseidon
Anders Söderman
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden
Ann Törnblom

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

HR-specialist med arbetsmiljöinriktning till Framtidenkoncernen

>

HR-specialist till Framtidenkoncernen

>

Interncontroller till Poseidon

>

VD/Koncernchef till Förvaltnings AB Framtiden

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-08-15

HR-specialist med arbetsmiljöinriktning till Framtidenkoncernen

Arbetsbeskrivning
Hundratals medarbetare inom Framtidenkoncernen rör sig dagligen i olika delar av staden och arbetar på olika sätt för att öka tryggheten och säkerheten för våra hyresgäster. Medarbetarnas egen arbetsmiljö, trygghet och säkerhet är avgörande för att vi ska lyckas med våra uppdrag.

Vi söker nu en HR-specialist med arbetsmiljöinriktning!

Uppdraget består av två delar där en del innebär att arbeta som HR-generalist i Störningsjouren och stötta chefer och medarbetare i frågor inom hela HR-området. Bolaget har 55 medarbetare varav 7 chefer. I uppdraget ingår att bygga upp rutiner där det inte finns och utveckla de befintliga. Bolaget har näst intill dubblerat antal anställda de senaste åren vilket innebär att rutiner och arbetssätt kan behöva formaliseras.

Den andra och mest omfattande delen innebär att bygga upp och driva ett koncerngemensamt utbildningsprogram för en trygg och säker arbetsmiljö. Det handlar om att:

• Utveckla, samordna och säkerställa genomförandet av arbetsmiljöutbildningar inom framförallt trygghet- och säkerhet, hot och våld.

• Utveckla olika utbildningsformer så som digitalt lärande.

• Kvalitetssäkra utbildningarnas innehåll, lägga upp en långsiktig utbildningsstrategi och operativt administrera genomförandet för ca 900 medarbetare i koncernen ihop med övriga HR-funktioner i bolagen.

Tidigare har detta hanterats i respektive bolag i koncernen men gemensamma utbildningar införs nu som ett led i att arbeta mer tillsammans och resurseffektivt. I uppdraget ingår också att införa en metod för psykologisk första hjälpen så kallade ”kamratstödjare” en metod utarbetad av räddningstjänsten.

Detta är en ny tjänst i koncernen vilket innebär att du ges möjlighet att vara med och påverka innehåll och utformning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalområdet, eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete där du både har agerat chefstöd och arbetat i samtliga HR-processer. Du har specifikt arbetat med arbetsmiljöfrågor och det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom området.

Du har förmåga och erfarenhet av att utveckla och ta fram nya idéer men kan också vara ihärdig i att operativt genomföra och hantera den administrativa delen av genomförandet.

Du har ett stort engagemang för HR-frågor och för att vara drivande och serviceinriktad gentemot de chefer du stöttar. Vi behöver dig som har förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer och är van att kommunicera och engagera på olika nivåer i organisationen.

För dig är det självklart att samarbeta med kollegor och andra aktörer både inom och utanför organisationen. Du har mod och professionalism att driva frågor och processer där allt inte finns tydligt beskrivet och där du själv måste hämta information och fakta och utifrån det lita på din egen förmåga och kompetens.

Organisatoriskt är din tjänst placerad i Störningsjouren direkt under VD. Som medarbetare på Störningsjouren välkomnas du till centralt belägna lokaler ett stenkast från Liseberg. Störningsjouren är ett bolag i tillväxt där allt fler koncerngemensamma funktioner placeras. Du kommer att arbeta nära koncernsäkerhetschefen och i vardagen finns bolagets trygghetskonsulenter som en kunskapskälla för att förstå hur vardagen kan se ut för våra anställda inte minst i våra utvecklingsområden. I utvecklingsuppdraget arbetar du tillsammans med koncernens HR-chef och i nära samarbete med systerbolagens HR-funktioner.

Framtidenkoncernen vill ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö och att vara en inkluderande arbetsplats – vill du vara med och stärka dessa förutsättningar i Sveriges största allmännytta?

Det är här det händer! Välkommen med din ansökan.

Övrig information
Då tjänsten publiceras under semestertider ber vi dig skicka dina frågor via mail till linda.bjork@framtiden.se alternativt återkomma per telefon från och med 6 augusti.

Vill du kika närmare på din blivande chef gå in på https://www.linkedin.com/in/sofia-g%C3%A4rdsfors-23748520/

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

 

Om Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolaget och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar och ansvarar Framtidenkoncernen för 72 500 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernens huvuduppdrag är att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-08-15

HR-specialist till Framtidenkoncernen

Arbetsbeskrivning
Framtiden förstärker HR-stödet till koncernens mindre bolag och tillsätter en gemensam tjänst som HR-specialist som ett led i att arbeta mer tillsammans och resurseffektivt. Uppdraget innebär att arbeta som HR-specialist till största delen för Egnahemsbolaget (ca 30 anställda) och Framtiden Byggutveckling AB (ca 25 anställda) men också i mindre omfattning för Gårdstensbostäder (ca 30 anställda) och moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden (ca 25 anställda).

Uppdraget består av två delar där huvuduppdraget innebär att stötta chefer och medarbetare i frågor inom hela HR-området (exkl. löneadministration). I uppdraget ingår att utveckla befintliga rutiner samt bygga upp rutiner där det saknas. Som stöd i arbetet finns HR-funktionerna i de större bolagen i koncernen och koncernens HR-chef. Göteborgs Stads HR-processer utgör en grund i arbetet.

Egnahemsbolaget och Framtiden Byggutveckling AB är bolag som är i stor uppväxling vad gäller nyproduktion av bostäder vilket ställer stora krav på att vara en attraktiv arbetsgivare i en glödhet arbetsmarknad. Några av Framtidenkoncernens strategier för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare är:

• Utveckla organisation, medarbetarskap och ledarskap genom ett koncerngemensamt värdegrundsarbete.
• Kompetensförsörjning genom att använda våra stolta medarbetare som ambassadörer för koncernen.
• Ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö och att vara en inkluderande arbetsplats.

Den andra delen av tjänsten innebär att ungefär tjugo procent av tiden arbeta med att bidra till att förverkliga strategierna ovan i koncerngemensamma utvecklingsuppdrag. Arbetet leds av koncernens HR-chef som finns på moderbolaget.

Organisatoriskt är din tjänst placerad i staben på Framtiden Byggutveckling AB som delar lokaler med moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Som medarbetare på Framtiden Byggutveckling AB välkomnas du till moderna lokaler i Johanneberg Science Park med bara 5 minuters bussresa till Avenyn.
Del av din arbetstid kommer du också vara hos Egnahemsbolaget som finns i Hisings Backa och vid behov hos Gårdstensbostäder i Gårdsten. Du lägger själv upp arbetssättet tillsammans med VD på respektive bolag. Läs gärna mer om de olika bolagen på respektive hemsida.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalområdet, eller annan likvärdig högskoleutbildning. Då uppdraget kräver en förmåga att arbeta självständigt och flexibelt i ett högt tempo förutsätter det att du har flera års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete. Du är van vid att guida chefer i både akuta frågor samt i förändringsarbeten och utvecklingsuppdrag.

Du trivs med ett nära samarbete med koncernens medarbetare och chefer och har förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer. Att arbeta för flera bolag ställer krav på anpassningsbarhet men också förmåga att samordna och förenkla arbetssätt så det kan fungera på flera ställen samt en god prioriteringsförmåga. Du har mod och professionalism att driva frågor och processer där allt inte finns tydligt beskrivet och där du själv måste hämta information och fakta och utifrån det lita på din egen förmåga och kompetens.

Du driver HR-arbetet som en del av verksamhetsutvecklingen och har förmåga att ta till dig nya idéer som växer fram i verksamheten. Du har erfarenhet av att utveckla och ta fram nya idéer men kan också vara ihärdig i att operativt genomföra och hantera den administrativa delen av genomförandet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet ifrån arbete i en mångkulturell organisation och du delar vår inställning att mångfald bidrar till att driva verksamheten framåt.

Vill du arbeta i en bostadskoncern som präglas av ett starkt socialt ansvarstagande och ett tydligt kundfokus, Sveriges största allmännytta? Det är här det händer! Välkommen med din ansökan.

Övrig information
Då tjänsten publiceras under semestertider ber vi dig skicka dina frågor via mail till linda.bjork@framtiden.se alternativt återkomma per telefon från och med 6 augusti.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

 

Om Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolaget och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar och ansvarar Framtidenkoncernen för 72 500 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernens huvuduppdrag är att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-08-22

Interncontroller till Poseidon

Spjutspets inom internkontroll och GDPR sökes

Ditt ansvar blir att driva och utveckla den interna styrningen och kontrollen. Du tar fram riskanalyser, ser till att kontroller följs upp, åtgärder utförs och är bolagets GDPR-guru.

Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla den interna styrningen och kontrollen inom Poseidon samt vara bolagets dataskyddskontakt. Ditt jobb blir att driva vårt arbete inom intern styrning och kontroll samt att medverka till att det utvecklas ändamålsenligt för bolaget. Du ansvarar för styrelsehandlingar, framtagande av övergripande riskanalyser och tillhörande internkontrollplaner samt ser till att kontroller följs upp, åtgärder blir utförda och att bolagets ledningssystem efterlevs. Du blir även vår dataskyddskontakt vilket innebär att du är länken till dataskyddsombudet inom Göteborgs Stad. Du rapporterar till administrativ chef och tillhör avdelningen Administrativ utveckling på vårt huvudkontor i Gamlestaden.

Koll på offentlig förvaltning och juridik
Vi söker dig som är ekonom eller jurist med kunskaper inom offentlig förvaltning samt gärna flerårig erfarenhet från likartade arbetsområde. Tänkbar bakgrund kan vara interncontroller, revisor, jurist eller konsult/projektledare för införande av GDPR. Vi förväntar oss att du i rollen är den som har kunskap och kompetens inom områdena vi beskriver här ovanför. Speciellt meriterande är kunskaper och erfarenheter inom intern styrning och kontroll i offentlig förvaltning samt GDPR.

Nyfiken med fötterna på jorden
Som person är du nyfiken, har hög integritet och förmåga att ifrågasätta samtidigt som du är diplomatisk. Du har en analytisk läggning med förmåga att se helheter och samband. Du är dessutom noggrann och har en förmåga att arbeta strukturerat. Du är trygg i dina kunskaper och trivs med kombinationen av både självständigt arbete och arbete i team. Då arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med dina medarbetare krävs det flexibilitet och god samarbetsförmåga. Tjänsten förutsätter goda IT-kunskaper, framförallt i Office-paketet. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft.

Intresserad att veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis AB. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du ansöker omgående. Dock senast 22/8 önskar vi din ansökan genom länken nedan. Ansökningar emotses enbart via länken. Intervjuer hålls som tidigast i vecka 35.

Har du generella frågor kring tjänsten eller processen vänligen kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@se.experis.com

För mer specifik information kring tjänsten välkommen att kontakta administrativ chef Catharina Törnqvist tel. 031-332 10 85. Facklig representant är Göran Helgegren, Akademikerna tel. 031–332 11 11.

Välkommen med din ansökan!

 

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt, nära våra hyresgäster.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2018-08-13

VD/Koncernchef till Förvaltnings AB Framtiden

Vill du driva och utveckla Sveriges största allmännytta?

Som VD för Sveriges största allmännytta ansvarar och leder du Framtidenkoncernen genom ett medvetet och aktivt agerande. Koncernen ska vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs stadsutveckling och för en tryggare och bättre sammanhållen stad.

Du utvecklar moderbolagets roll och tar tillvara de stora synergier som finns inom koncernen genom ett helhetstänkande i stadsbyggandet och i nära samverkan med andra aktörer inom och utom Göteborgs stad.

Du ska tillsammans med Framtiden Byggutveckling och koncernens dotterbolag bidra till en kraftig ökad bostadsproduktion samt motverka utanförskap och segregation särskilt i koncernens sex utvecklingsområden.

Du kvalitetssäkrar och säkerställer så att intern styrning och kontroll uppfylls och att ägardirektivet följs samt lägger särskild vikt vid de sociala och ekonomiska frågorna.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet av att leda en komplex organisation på en strategisk nivå och tänker innovativt. Du har en relevant högskoleutbildning för uppdraget. Tillsammans med medarbetarna i koncernens bolag utvecklar du en stark koncernkänsla för att uppnå målen genom affärsmässig samhällsnytta.

Ditt ledarskap är tydligt, öppet och kommunikativt och du har förmågan att prioritera och delegera. Du är strategisk och analytisk med god förmåga att se till helheten men också människan bakom beslutet. Som person är du ärlig, trygg och orädd med hög integritet. Du är också lyhörd, ödmjuk med stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du drivs av stort engagemang för uppdraget och har stort utvecklings- och leveransfokus!

Övrig information

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via ansökningslänken senast den 13 augusti 2018. Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker på Göteborgs Stads hemsida.

 

Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolaget och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar och ansvarar Framtidenkoncernen för 72 500 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernens huvuduppdrag är att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2028, renovera befintligt bestånd varsamt och långsiktigt hållbart samt öka insatser och aktiviteter för att stärka våra utvecklingsområden.

Koncernen är inne i en omfattande förändringsprocess som bland annat innebär att gå ifrån traditionellt bostadsbolag till att bli en drivande aktör inom hållbar stadsutveckling. För att uppfylla detta och det ägardirektiv som koncernen fått av Göteborgs Stad söker vi nu en driftig VD för att leda och utveckla koncernen.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

 


Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.se

 

Växel:
031-773 75 50


Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Martin Blixt
tf VD och koncernchef
031-773 83 42
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-postKristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36
e-post
Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt
0736-42 96 52
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Tobias Johansson
Utvecklingschef Social hållbarhet
031-773 83 40
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-postLinda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post
Bo Säljö
Säkerhetschef
031-335 01 08
e-post
Eva Källén-Vall
Dataskyddskoordinator
031-719 31 56
e-postUlf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Gudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-post