Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg. Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget  och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

Läs mer

Stäng

Vi bygger framtidens Göteborg

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer.

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder vår vision. Framtidenkoncernen finns till för göteborgarna. Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag och det skapar förutsättningar för ett hållbart Göteborg idag och i framtiden. Varje ord i vår vision definieras: Vi – alla medarbetare, Göteborgs Stad, hyresgäster, akademin och partners. Bygger – nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. Hållbara samhället – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För – göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden – utveckling för ett attraktivare Göteborg.

Läs mer

Stäng

Vi bidrar till ökad välfärd

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vi finns för att utveckla och stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi skapar affärsmässig samhällsnytta, utvecklar bostäder och bidrar till trygghet och trivsel. Vi bidrar till ökad välfärd.

Vår affärsidé
Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Framtidenkoncernen ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Läs mer

Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt koncerngemensamma digitala nyhetsbrev?

Vill du prenumerera på vårt koncerngemensamma digitala nyhetsbrev? Här får du information om mycket av det som händer i Sveriges största allmännytta.

Klicka här för att anmäla dig!

Läs mer

Stäng

Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Lars Johansson (S) ordf.
Claes Roxbergh(MP) 1:e v ordf.
Kjell Björkqvist (L) 2:e v ordf.
Shadiye Heydari (S)
Christina Backman (M)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)
Johan Svensson (V)
..
Suppleanter:
Mathias Koppfeldt (KD)
Anna Jivén (S)
Andreas Sjöö (S)
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)
..
Arbetstagarsuppleanter:
Jan Jentzell (PTK)
Viveca Bertelsen (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Sven Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)
..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   
Framtiden Byggutveckling
Ordinarie ledamöter:
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Lekmannarevisorer:
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M)Auktoriserad revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KONCERNLEDNING

tf VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt 
tf VD Framtiden Byggutveckling AB
Anna Nordén
VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Per-Henrik Hartman
VD Egnahemsbolaget
Mikael Dolietis
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors
 Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden
Ann Törnblom

 

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Policydokument

Våra policydokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

Anvisningar antagna av koncernstyrelsen

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se

Press

Vi svarar gärna på frågor som rör vår verksamhet. Har du frågor om Framtidenkoncernen, kontakta i första hand våra kommunikationsansvariga. I nyhetsflödet ”Senaste nytt” till höger på sidan publiceras nyheter och pressmeddelanden från koncernen.


 Presskontakt

Ann Törnblom, Kommunikationschef, 0725-00 15 35 ann.tornblom@framtiden.se    

 


Vår logotyp Här finns logotyp för nedladdning i formaten: EPS, JPG, PNG och TIF samt vår grafiska manual. Framtiden-logotyper (ZIP-fil) Grafisk manual (PDF) Nyheter och pressmeddelanden publiceras också på MyNewsdesk

 

Följ Framtidenkoncernen

Lediga jobb

Nu ökar vi byggtakten! Vill du vara med?

Det händer mycket i vår bransch och rekrytering pågår löpande. Nedan listas lediga tjänster inom hela Framtidenkoncernen; moderbolaget, Framtiden Byggutveckling och övriga dotterbolag. Besök även dotterbolagens webbplatser för att vara säker på att du inte missar någon ledig tjänst. Har du frågor? Kontakta respektive kontaktperson för tjänsten du vill söka.

Aktuellt just nu

Chef Affärsutveckling till Poseidon

>

Energistrateg till Familjebostäder

>

Energiingenjör till Familjebostäder

>

Chef Teknikavdelningen till Poseidon

>

Distriktschef till Poseidon

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2019-01-21

Chef Affärsutveckling till Poseidon

Vill du driva utvecklingen av vår förvaltning?
Vi letar efter en tydlig och innovativ ledare som i nära samverkan med våra åtta distrikt och avdelningen Affärsutveckling vill utveckla vår förvaltning – till verklig nytta och glädje för våra hyresgäster.

Som chef för vår avdelning Affärsutveckling har du ett helhetsansvar för att bistå distrikten med att utveckla vår förvaltning. Du utvärderar och följer upp verksamhetsplaner och är sammanhållande i vårt arbete med att leverera verklig nytta och glädje för våra hyresgäster. Nyckelorden för din tjänst är samverkan och utveckling. Vid din sida har du ett 30-tal medarbetare, specialiserade inom kommunikation, marknad, affärsutveckling, integration, boinflytande, hyresfrågor, uthyrning och kundservice. Du är också representant för bolaget i våra koncerngemensamma forum samt i förhållande till andra viktiga samarbetspartners och intressenter kopplade till tjänsten. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Tillitsfull ledare med kommunikationsförmåga
För att lyckas i rollen behöver du ha en väl dokumenterad bakgrund som god och innovativ ledare med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning. Som ledare är du trygg, lyhörd och van vid att leda självgående medarbetare. Du drivs av utveckling med goda resultat, och glädjen i att se människor omkring dig växa. Du är tydlig i din kommunikation och kan ta tuffa beslut när det behövs. Du är också en van kommunikatör, som inte tvekar att möta det intresse som finns för den verksamhet du verkar inom.

Vill du veta mer?
Då kan du kontakta vår VD Lena Molund Tunborn på telefon 031-332 10 90 eller på mejl lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se. Facklig representant är Göran Helgegren, han nås på telefon 031-332 11 11 eller mejl goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 21 januari 2019 till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2019-01-11

Energistrateg till Familjebostäder

Om arbetsplatsen
På Familjebostäder tar vi inte bara hand om våra drygt 18 000 bostäder. Vi arbetar även för att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Med ljus framtidstro är vår organisation öppen för utveckling. Vi söker därför engagerade medarbetare som tycker om vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag, och vår målbild; Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.

Familjebostäder är en del av Framtidskoncernen som ingår i Göteborgs Stad – Sveriges största allmännytta! Läs mer på www.familjebostader.se

Arbetsuppgifter
Lyser din lampa lite starkare än andras när du tänker på energifrågor och långsiktiga mål? Har du siktet inställt på att jobba med effektiv och hållbar energianvändning? Då har vi en tjänst som skulle kunna passa dig!

På Familjebostäder har du möjlighet att vara med och påverka framtidens Göteborg!

Vi äger och förvaltar idag drygt 32 000 göteborgares hem, spridda över stora delar av staden. Vi har drygt 450 fastigheter som vi jobbar strategiskt med och har siktet inställt på energifrågor och långsiktiga förändringar. Vi är dessutom med och påverkar de övergripande energimålen i staden.

Just nu utökar och utvecklar vi vår specialistgrupp inom energi. Vi ingår i Fastighetsutvecklingsavdelningen om 28 personer där den här tjänsten landar i en specialistgrupp. Och hos oss kommer du garanterat få utlopp för ditt energiintresse! Vi har en hög miljömedvetenhet och är stolta över våra ambitiösa energi- och miljömål.

Tjänsten som energistrateg innebär att du har en nyckelroll i Familjebostäders strategiska arbete med energi- och klimatfrågor, där du ansvarar för att genomföra och följa upp företagets energimål. Som energistrateg formulerar du strategier och tar fram handlingsplaner som du följer upp. Vi ser att du är en person som analyserar dina resultat och ser effekterna av ditt arbete vilket i sin tur ger dig en stor tillfredsställelse. Omvärldsbevakning av nyheter inom teknik och energiområdet är viktigt, likaså att du deltar i projekt och utredningar. Du kommer att arbeta tillsammans med våra kunniga specialister och i din roll är du också rådgivande för hela företaget.

Rollen innebär att du har ett stort handlingsutrymme med goda möjligheter att påverka inom området energi. Du ingår i koncernens energistrategiska grupp och deltar i nätverk såväl inom som utanför koncernen. Ditt arbete kommer att vara långsiktigt, men med högt tempo där du arbetar målinriktat för att uppfylla såväl lagkrav som företagets energi- och miljömål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som energistrateg, energiingenjör, energikonsult, energicontroller eller motsvarande eftersom det är viktigt att du har kunskap om hur energiarbete fungerar. Vi vill också att du har en relevant högskole- eller civilingenjörsexamen.

Rätt person för oss är att du drivs av att arbeta självständigt mot långsiktiga mål. Att du triggas av kontakt med andra människor och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du räds inte heller för att snacka inför folk. För att trivas i vårt gäng är du, liksom vi, en lagspelare med social kompetens och en stor portion humor!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2019-01-11
Referensnummer: A837306

Gör din ansökan här

Kontaktperson
Mattias Pettersson, 031-7316741, Mattias.Pettersson@familjebostader.se

Övrigt
Familjebostäder har en spännande blandning av fastigheter. Vi äger och förvaltar bland annat hus från sekelskiftet, folkhemshus från 50-talet och miljonprogramsområden. Med fler än 70 kvarter av landshövdingehus är vi också Sveriges största trähusägare. Det gör att arbetet som energistrateg hos oss är både utmanande och variationsrikt i omfattning och komplexitet.

Vi utmanar oss själva varje dag och det ger resultat. 2018 fick vi utmärkelsen Sveriges bästa renoveringsprojekt där vi dessutom halverat energianvändningen. Du kan läsa mer om detta här:

https://www.sabo.se/familjebostader-vann-arets-basta-renoveringsprojekt

Vi håller oss gärna i framkanten av teknisk utveckling, exempelvis genom att i stor utsträckning digitaliserat styrningen av våra fastigheter. Vi har numera temperaturmätning i samtliga lägenheter som i kombination med vår nya övervakningsportal, WebPort, används för styrningen av inneklimatet i husen. Läs gärna mer om detta här:

http://news.cision.com/se/ecoguard/r/nojdare-kunder-med-ecoguards-temperaturmatare,c2377468

Vi erbjuder dig ett utmanande och ansvarfullt arbete i ett expansivt företag med hög kompetens och korta beslutsvägar. Som en del av Göteborgs Stad arbetar vi aktivt för att bidra till ett mer jämlikt och hållbart Göteborg. På Familjebostäder är vi övertygade om att hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2019-01-11

Energiingenjör till Familjebostäder

Om arbetsplatsen
På Familjebostäder tar vi inte bara hand om våra drygt 18 000 bostäder. Vi arbetar även för att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Med ljus framtidstro är vår organisation öppen för utveckling. Vi söker därför engagerade medarbetare som tycker om vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag, och vår målbild; Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.
Familjebostäder är en del av Framtidskoncernen som ingår i Göteborgs Stad – Sveriges största allmännytta! Läs mer på www.familjebostader.se

Arbetsuppgifter
Längtar du efter att få dyka ned i rolig och energiinriktad teknik? Vi förstår dig! Om du precis som oss brinner för energifrågor, teknisk utveckling och vill skapa en hållbar innemiljö för våra hyresgäster, så har vi tjänsten för dig!

På Familjebostäder tar vi hand om våra olika fastigheter som utmanar oss med sin varierande byggnadsteknik och skick. Som energiingenjör kommer du att ansvara för att utreda och optimera fastigheternas energianvändning. Målet är att driften av fastigheterna ska ske så effektivt som möjligt utan att äventyra ett gott inomhusklimat, både vad gäller energianvändning och kostnader.

På Fastighetsutvecklingsavdelningen är vår viktiga roll att utveckla fastigheter och områden för att få hyresgästerna att trivas. Vi är ett sammansvetsat team som både hjälps åt och pushar varandra i olika projekt. Hos oss är stämningen skön och ambitionen hög! Vår avdelning består idag av 28 personer där du kommer att tillhöra specialistgruppen samtidigt som du ingår i ett mindre team tillsammans med en till energiingenjör, en energistrateg och en projektledare.

Rollen innebär att du har ett övergripande ansvar för att myndighetskrav kopplade till fastigheternas tekniska system följs. Du deltar i utredningar löpande och stödjer arbetet med tillsyn och service för fastigheternas tekniska system. Som specialist i energi-, drift- och inomhusklimatfrågor fungerar du som ett stöd till våra områdeschefer, tekniska förvaltare och bovärdar. Du är med och felsöker och löser eventuella problem i våra hyresgästers hem, men även i andra utrymmen såklart. Du kommer att leda projekt inom arbetsområdet och delta i olika utvecklingsprojekt, samt leda konsulter och entreprenörer vid projektering och entreprenad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av utredning och optimering av värme- och ventilationssystem, samt kunskap inom områdena energi, styr- och regler, mätteknik och inneklimat. Har du dessutom kunskap inom byggnadskonstruktion blir vi extra glada. Vi vill att du är utbildad på högskola till energiingenjör eller motsvarande.

Rätt person för oss innebär att du har en stark egen drivkraft med fokus att skapa kostnadseffektiva lösningar och en vilja att ständigt förbättra. Samtidigt som vi tror att du har lätt för att jobba självständigt, behöver du ha en genuin samarbetsförmåga eftersom arbetsuppgifterna förutsätter nära kontakt med dina kollegor, men även med entreprenörer och leverantörer.

Körkort är ett krav, men du behöver däremot inte ha egen bil eftersom vi har en bilpool som vi gärna ser att du använder.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2019-01-11
Referensnummer: A837322

Gör din ansökan här

Kontaktperson
Mattias Pettersson, 031-731 67 41,
Mattias.Pettersson@familjebostader.se

Övrigt
Familjebostäder har en spännande blandning av fastigheter. Vi äger och förvaltar bland annat hus från sekelskiftet, folkhemshus från 50-talet, miljonprogramsområden samt en del nybyggda hus. Med fler än 70 kvarter av landshövdingehus är vi också Sveriges största trähusägare. Det gör att arbetet som energiingenjör hos oss är både utmanande och variationsrikt i omfattning och komplexitet.

Vi håller oss gärna i framkanten av teknisk utveckling, exempelvis genom att i stor utsträckning digitaliserat styrningen av våra fastigheter. Vi har numera temperaturmätning i samtliga lägenheter som i kombination med vår nya övervakningsportal, WebPort, används för styrningen av inneklimatet i husen. Läs gärna mer om detta här:
http://news.cision.com/se/ecoguard/r/nojdare-kunder-med-ecoguards-temperaturmatare,c2377468

Vi erbjuder dig ett utmanande och ansvarfullt arbete i ett stabilt företag med hög kompetens och korta beslutsvägar. Som en del av Göteborgs Stad arbetar vi aktivt för att bidra till ett mer jämlikt och hållbart Göteborg. På Familjebostäder är vi övertygade om att hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

 

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2019-01-21

Chef Teknikavdelningen till Poseidon

Vill du driva utvecklingen av våra fastigheter?

Vi söker en tydlig och driven chef, som i nära samverkan med våra åtta distrikt och avdelningen Teknik vill utveckla våra fastigheter – och därigenom bidra till en hållbar och effektiv fastighetsförvaltning.

Som chef för Teknik har du ett helhetsansvar för att bistå distrikten med att optimera fastigheternas drift och underhåll. Du utvärderar och följer upp underhållsplaner och är sammanhållande i arbetet med att utveckla våra fastigheter genom ombyggnad och förtätning. Vid din sida har du ett 20-tal medarbetare, specialiserade inom projektledning, inköp, energi, utemiljö och kretslopp, som driver arbetet framåt och fungerar som bollplank i tekniska förvaltningsfrågor och för att säkerställa myndighetskrav. Du är också representant för bolaget i koncerngemensamma forum och i förhållande till andra viktiga samarbetspartners och intressenter kopplade till tjänsten. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Tillitsfull ledare med kommunikationsförmåga
För att lyckas i rollen behöver du ha en väl dokumenterad bakgrund som god ledare med gedigen erfarenhet inom fastighet och byggnation med många års arbete inom byggentreprenad, fastighetsförvaltning och fastighetsförädling. Som ledare är du trygg, lyhörd och van vid att leda självgående medarbetare. Du drivs av utveckling med goda resultat, och glädjen i att se människor omkring dig växa. Du är tydlig i din kommunikation och kan ta tuffa beslut när det behövs. Du är också en van kommunikatör, som inte tvekar att möta det intresse som finns för den verksamhet du verkar inom.

Vill du veta mer?
Då kan du kontakta vår VD Lena Molund Tunborn på telefon 031-332 10 90 eller på mejl lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se. Facklig representant är Göran Helgegren, telefon 031-332 11 11 eller mejl goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 21 januari 2019 till jobbansokan@poseidon.goteborg.se

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

 

Dela
Skriv ut
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2019-01-07

Distriktschef till Poseidon

Du får det totala kund- och förvaltningsansvaret för vårt distrikt Backa. Ett spännande område, där vi gjort många fina renoveringar och planerar för att bygga en helt ny kvartersstad med 500 hyresrätter utmed Litteraturgatan.

Som distriktschef fungerar du som en inspirerande lagledare för arton medarbetare med samlad kompetens inom teknik, fastighetsunderhåll, miljö och ekonomi. Tillsammans arbetar ni för att utveckla distriktets boendemiljö, med de boendes behov som utgångspunkt.

Med befattningen följer det totala kund- och förvaltningsansvaret för cirka 2 300 lägenheter och distriktets affärsmässiga utveckling. Vidare fungerar du som byggherre vid investerings- och underhållsprojekt och ansvarar för distriktets samlade driftnettoresultat samt fastigheternas direktavkastning. I arbetet ingår stadsutveckling och sociala frågor. Du rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

God ledare sökes
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda erfarenheter som ledare med dig i bagaget. Vi förutsätter att du har en gedigen erfarenhet av fastighets- eller byggbranschen. Som person är du van vid att växla mellan strategiska och operativa frågor, och tycker om att arbeta med förändringar. Du drivs av utveckling med goda resultat, och glädjen i att se människor omkring dig växa. Du är tydlig i din kommunikation och kan ta tuffa beslut när det behövs. Du är också en van kommunikatör, som inte tvekar att möta det intresse som finns för den verksamhet du verkar inom.

Vill du veta mer?
Då kan du kontakta vår VD Lena Molund Tunborn på telefon 031-332 10 90 eller på mejl lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se. Facklig representant är Göran Helgegren, han nås på telefon 031-332 11 11 eller mejl goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 7 januari 2019 till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

 

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.

Dela
Skriv ut

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Förvaltnings AB Framtiden
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

 

 

 

Växel:
031-773 75 50
Fax:
031-773 75 64Epost Framtiden: framtiden(a)framtiden.seVäxel:
031-773 75 50

Kontakta våra dotterbolag

Bostadsbolaget Egnahemsbolaget Familjebostäder  Framtiden Byggutveckling
Poseidon Störningsjouren Gårdstensbostäder

Medarbetare i Förvaltnings AB Framtiden

Ann Grensner Blomqvist
Ekonomiassistent
031-773 75 58
e-post
Britt-Marie Dristig
Finans
031-773 83 44
e-post
Martin Blixt
tf VD och koncernchef
031-773 83 42
e-postMagnus Holmberg
Redovisningschef
031-773 75 56
e-post
Marita Åblad
Finans
031-773 75 59
e-post
Mohamed Hama Ali
Bolagsjurist
031-773 75 54
e-postLars Just
Ekonomichef
031-773 75 57
e-post
Lena Hagenfeldt
VD-assistent
031-719 31 50
e-post
Ann Törnblom
Kommunikationschef
0725-001535
e-post Bo Strandberg
Processledare Social hållbarhet
0706-40 93 83
e-post
Jessica Wejemark
Säkerhetschefe-post
Linda Björk
HR-chef
031-773 75 66
e-post


Ulf Östermark
Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet
031-773 83 41
e-post
Lars Magnusson
Business Controller
031-719 31 53
e-post
Eva Källén-Vall
Dataskyddskoordinator
031-719 31 56
e-postGudrun Nilsson
IT-strateg
031-719 31 55
e-post