Dotterbolag & organisation

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

STYRELSE SAMT DAGORDNING OCH PROTOKOLL

Här hittar ni dagordning och protokoll.
 .  .
..
Ordinarie ledamöter Framtiden:
Kjell Björkqvist (L) ordf.
Stefan Svensson (M) 1:e v ordf.
Johan Svensson (V) 2:e v ordf.
Kurt Eliasson (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Claudia Nistor-Pedrini (S)
Erik Woxlin (KD)
Tamara Nesic (S)
Suppleanter:
Jeta Ibishi (M)
Johannes Hulter (S)
Erica Friberg (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeroth (MP)
 
Ordinarie arbetstagarrepresentanter:
Niklas Nordell (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Per-Åke Westlund (LO)..
Arbetstagarsuppleanter:
Annika Berntsson (PTK)
Göran Helgegren (PTK)
Niclas Blomnell (LO)
Lekmannarevisorer:
Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

..
Lekmannarevisorssuppleanter:
Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

..
Auktoriserad revisor:
Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson 
VD Framtiden Byggutveckling
Dan Sandén

VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Thorbjörn Hammerth
VD Egnahemsbolaget
Erik Windt Wallenberg
Tf VD Gårdstensbostäder
Jehan Mansour
VD GöteborgsLokaler
Robert Hörnquist

VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors