Lediga jobb

Framtiden söker fler engagerade medarbetare

I vår koncern arbetar 1000 medarbetare i olika roller som till exempel fastighetsvärdar, förvaltare, miljövärdar, projektledare men också i stödfunktioner inom ekonomi, it och kundservice.

Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det uppdrag vi har. Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och förbättras tillsammans.

Framtidenkoncernen arbetar mycket med att vara en säker, trygg och inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare känner en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva. Våra mätningar visar glädjande nog att medarbetarna upplever sig inkluderade, säkra och trygga i sina arbeten.

Våra medarbetarundersökningar som görs i realtid visar att vi har engagerade medarbetare som upplever att de har meningsfulla jobb.

Vi behöver bli fler som kan vara med och göra skillnad. Här hittar du lediga tjänster inom koncernen. 

Aktuellt just nu

Kvalitetsstrateg till Förvaltnings AB Framtiden

>
Dela
Skriv ut
Ansök senast: 2021-10-17

Kvalitetsstrateg till Förvaltnings AB Framtiden

Arbetsbeskrivning
Framtidenkoncernen har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att ta ett stort socialt ansvar och bygga ihop staden. För att förbättra integrationen ska vi satsa, stärka och utveckla de sex särskilt utsatta områden som finns i Göteborg. Ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.
Uppdraget innebär att Framtidenkoncernen fram till 2025 ska genomföra en omfattande förflyttning. Det kräver mycket av många. För moderbolaget innebär det omfattande arbete vad gäller ägarstyrning och lednings- och uppföljningsarbetet på flera plan. Vi förstärker därför vår stabsfunktion och söker en ny kollega till vårt team.

I rollen som kvalitetsstrateg ingår att i nära samarbete med befintlig kvalitetsroll:

• Förvalta och utveckla koncernens processer inom ledning, styrning, planering och uppföljning inom ramen för ägarstyrningen
• Bereda ärenden till bolagets styrelse i nära samverkan med kollegor på staben
• Aktivt arbeta med införande och utveckling av bolagets dokument- och ärendehanteringsprocess och -system
• Beredning av yttranden över remisser och motioner inom flera olika områden
• Aktivt arbete med bolagets och koncernens arbete inom ramen för intern styrning och kontroll samt stödja dotterbolagen i arbetet.
• Leda och samordna koncernens planerings- och uppföljningsgrupp
• I förekommande fall representera bolaget/koncernen i olika stadengemensamma arbetsgrupper och forum som rör aktuella ärenden, uppdrag och initiativ
• Självständigt driva projekt eller utredningar inom olika områden där analys- och processledningskompetens behöver tillföras.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kapacitet och förmåga att växla mellan ärendeberedning till styrelsen ena dagen och leda workshopar och utredningsuppdrag andra dagen. I dina tidigare uppdrag har du arbetat med verksamhetsstyrning- och verksamhetsuppföljning, intern styrning och kontroll i offentlig sektor och gärna också i bolag/näringsliv. På så sätt har du skaffat dig kunskap, metoder och verktyg i hur man bedriver ett modernt kvalitetsarbete.

Du har i tidigare roller arbetat med att ta fram beslutsunderlag i den politiska beredningen och du har en dokumenterad erfarenhet av tidigare stödfunktionsroller nära politiska styrelser eller nämnder. Det är en fördel om du har erfarenhet av att ha jobbat som chef som gett dig förståelse för hur planering och uppföljningsprocesserna kan förstås och förenklas. Tidigare konsulterfarenhet är meriterande då du i rollen stödjer både ledning, dotterbolag, kollegor och förväntas snabbt kunna sätta dig in i olika frågeställningar och sakområden.

Vi söker dig som har relevant akademisk examen och en god analytisk förmåga. I uppdraget krävs att du har lätt för att skaffa dig en överblick och helhetssyn i komplexa sammanhang. Då tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och medarbetare i koncernen krävs det att du är lyhörd och har en förmåga att se till helheten. Du ser det också som en utmaning att navigera i en komplex organisation.

Du har ett arbetssätt som innebär att du involverar andra och är van att leda workshops och driva utvecklingsfrågor tillsammans med andra. Samtidigt har du en förmåga självständigt producera rapporter och analyser osv.

Arbetet kräver att du är strukturerad och ordningsam och att du har en förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har också en förmåga att prioritera då rollen av sin natur innebär att många frågor landar här.

Vi erbjuder dig att en möjlighet att bli en del av ett team som kommer att göra skillnad på riktigt! Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Övrig information
Tjänsten tillhör staben på moderbolaget och är en chefstjänst utan underställd personal. Staben omfattar 15 medarbetare och leds av stabschef. Stabens uppdrag är styrning och verksamhets/affärsutveckling bland annat inom områdena social
hållbarhet, nyproduktion, renovering, hyressättning, HR, kommunikation samt IT.
Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.
Inför tillsättning av tjänsterna genomförs en bakgrundskontroll på slutkandidaten.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2021-10-17
Referensnummer: C64341

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast

Kontaktperson
Linda Björk, HR-Chef Förvaltning AB Framtiden, 031-773 75 66, linda.bjork@framtiden.se


Om Förvaltnings AB Framtiden

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, utveckling av arbetssätten för varsam renovering och kraftfullt arbete med att stärka det vi kallar för våra utvecklingsområden; Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Lövgärdet.

Framtidenkoncernen består av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden, fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren).

 

Dela
Skriv ut