Framtiden deltar i BoStad2021

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder, som ska vara färdiga till 2021. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30 byggaktörer.

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30  byggaktörer.

Unikt för projektet är de parallella processerna som snabbar upp plan- och genomförandeskedet, fokus på dialogarbetet och följeforskning som följer satsningen.

Läs mer om BoStad2021 här

Läs mer

Stäng