• Temporära bostäder - uppdrag

  Läs mer om vårt uppdrag att
  bygga temporära bostäder här.

  Temporära bostäder - uppdrag

  Utifrån rådande situation i Göteborg med få lediga lägenheter och ett stort behov av bostäder för nyanlända planeras ett antal så kallade temporära bostäder att uppföras. Bostäderna kommer att byggas framförallt för olika målgrupper som familjer med barn/ungdomar eller vuxna. För att ge dessa nyanlända bra möjligheter att komma in i det svenska samhället, få relevant utbildning och arbete har Göteborgs Stad beslutat att de temporära bostäderna ska byggas framförallt i de delar av staden där antalet nyanlända är mindre i antal än i andra och där det finns fungerade infrastruktur och service. Förvaltnings AB Framtiden kommer att göra sitt bästa för att bidra med sin del, skapa en trygg och fin boendemiljö.

  Klicka här för att komma till Frågor och svar.

   

 • Temporära bostäder - platser

  Läs mer om beslutade
  platser för bostäderna här.

  Temporära bostäder - platser

  Det är Fastighetsnämnden som beslutar om vilka platser bostäderna ska byggas på. Framtiden Byggutveckling AB ansvarar för byggnation och förvaltning av husen. Beslut har fattats av Fastighetsnämnden om följande platser:

  Askimsviken
  Kärralundsvallen, Delsjön
  Väster om Lemmingvallen, Utby
  Fridkullagatan, Johanneberg
  Lilla Glasmästaregatan, Johanneberg
  Björkekärrsplan
  Masthuggskajen

  Byggnadsnämnden har beslutat om bygglov för Askimsviken. Övriga platser kommer inte att bebyggas. Läs mer under rubriken Bygglovsansökan nedan.

  Läs mer på goteborg.se

   

 • Temporära bostäder - boende

  Läs mer om vad vi bygger
  på de olika platserna här.

  Temporära bostäder - boende

  Framtiden Byggutveckling planerar att bygga boende för ca 100-150 personer. Antal våningar kommer att variera mellan en till tre och vara lägenheter med 1 rok till 3 rok, ca 30 procent av varje. Byggnationen av husen omfattar även utemiljö. Kraven på maxnivåer för energi, buller, tillgänglighet och parkering är lite lägre för temporära bostäder i förhållande till kraven för permanenta.

   

   

   

   

 • Temporära bostäder - tidplan

  Läs mer om tidplanen fram
  till färdiga hus här.

  Temporära bostäder - tidplan

  Framtiden Byggutveckling har upphandlat modulboenden och tecknat avtal med tre företag, Tuve Bygg, S Montering samt Tofta Snickeri. När bygghandlingar tagits fram och ansökan om bygglov är inlämnat beräknas Stadsbyggnadskontorets behandling av dessa att ta ca åtta till tio veckor.  Därefter tar det ca 7-9 månader från beviljat bygglov till att husen är inflyttningsklara.     

  Kontaktperson: Mikael Olehede, mikael.olehede@framtiden.se