Strategi för utveckling av Göteborgs särskilt utsatta områden

Nu tar Framtidenkoncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

2019 flyttades Gårdsten, som enda område i Sverige, bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Den positiva utvecklingen i Gårdsten är resultatet av 20 års hårt och målmedvetet arbete från Gårdstensbostäder och Framtiden. Med koncernens stora förvaltande bolag – Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder – i spetsen ska koncernen nu på fem år vända utvecklingen i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered.

– Strategin är beslutad utifrån kommunfullmäktiges ambition att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. I strategin beskrivs hur Framtidenkoncernen ska bidra i arbetet. Vi kan inte göra allt själva, men vi ska göra allt vi kan för att ingen göteborgare ska behöva bo i ett område som är särskilt utsatt, säger Terje Johansson, VD och koncernchef.

Strategin ska skapa trygghet genom det koncernen kallar superförvaltning. I superförvaltningen ingår bland annat trygghetssäkring av koncernens fastigheter, riktiga hyresförhållanden i samtliga lägenheter, nolltolerans mot kriminell verksamhet och sophantering utan nedskräpning.

Strategin ska också skapa framtidstro genom stadsutveckling som bland annat omfattar stora investeringar i nyproduktion och renovering. Koncernen planerar också för en social investeringsfond som ska stödja barn och ungdomar.

Totalt har koncernen beredskap för att avsätta cirka 11 miljarder kronor för att genomföra strategin.

 

För ytterligare information kontakta:
Erik Zaar, kommunikationschef, Framtiden, 031-389 75 41