Träffa Framtiden i Almedalen

Välkommen till våra seminarier och kaffemingel i Almedalen!
Hur utveckla ett bostadsområde på de boendes villkor?
Vilken nytta gör allmännyttan egentligen?
Social hänsyn i upphandling – Ett strategiskt styrinstrument
Renovering av miljonprogrammet – Vi behöver ett kunskapslyft!

Se detaljer i bifogat program.