• Vi ökar byggtakten

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Under 2018 planerar Framtiden Byggutveckling att genomföra 20 entreprenadupphandlingar och byggstarta knappt 20 projekt. Bolaget beräknas omsätta omkring 1,5 miljarder kr.

  Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

  Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

 • Projekt för upphandling

  Här hittar ni projekt som upphandlas nu eller framöver.

  Projekt för upphandling

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten till 1400 bostäder per år och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu eller ska upphandlas framöver.

 • Tunnbindaregatan, Brämaregården

  Upphandlas nu.

  Tunnbindaregatan, Brämaregården

  På Tunnbindaregatan bygger Framtiden Byggutveckling 16 lägenheter i ett flerbostadshus i fyra plan mellan befintliga byggnader som ägs och förvaltas av Poseidon. Efter färdigställande överlämnas även detta objekt till Poseidon. Projektet innefattar även ett gårdshus på innergården.

  Antal hyreslägenheter: ca 16
  BTA: 923 kvm
  Typ av hus: Ett hus mellan två befintliga byggnader på samma fastighet
  Fasad: Träpanel / Fasadskivor (ej klart)
  Anbudsförfrågan: Start november 2017
  Entreprenad: Preliminär start Q2 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Claes-Göran Johansson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

 • Radiotorget, Västra Frölunda

  Upphandlas nu.

  Radiotorget, Västra Frölunda

   

   

   

   

  I Västra Frölunda vid Radiotorget ska Framtiden Byggutveckling bygga 76 hyresrätter för Bostadsbolaget. Torget moderniseras och kompletteras med nya bostäder.

  Antal hyreslägenheter: 76
  BTA: 8 020 kvm
  Typ av hus: Ett punkthus och ett lamellhus
  Fasad: Putsade fasader
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sisjödal, Sisjön

  Upphandlas nu.

  Sisjödal, Sisjön

   

   

  Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 128 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: ca 128
  BTA: 14 994 kvm
  Typ av hus: Punkthus och lamellhus
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Start januari 2017
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg/Siltig morän
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

 • Merkuriusgatan, Bergsjön

  Upphandlas nu.

  Merkuriusgatan, Bergsjön

   

   

   

  I Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Bergsjövägen ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 87 nya hyresrätter i olika storlekar nära natur och kultur. I projektet kommer en del av lägenheterna att utvecklas för unga vuxna i samarbete med jagvillhabostad.nu.

  Antal hyreslägenheter: ca 87
  BTA: 8 300 kvm
  Typ av hus: Två punkthus och två lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2018
  Entreprenad: Prel start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas antas under kvartal 4 2017.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Mikael Olehede

  Här hittar du förfrågningsunderlaget.

   

   

   

 • Torpagatan, Björkekärr

  Upphandlas nu.

  Torpagatan, Björkekärr

   

   

  I Björkekärr nära Östra Sjukhuset ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 170 nya hyresrätter för Poseidon. Här planeras för hyresrätter och ett BmSS-boende i lågenergihus med mycket låg energiförbrukning. På bekvämt avstånd finns Munkebäckstorget med serviceutbud och kommunikationer.

  Antal hyreslägenheter: ca 170
  BTA: 20 315 kvm
  Typ av hus: Nio lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Start prel Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

 • Titteridamm, Angered

  Upphandlas nu.

  Titteridamm, Angered

   

  Poseidons 162 hyresrätter byggs av Framtiden Byggutveckling och ligger i norra delen av området. Här byggs ett litet torg som knyter an området till Angered Centrum, två punkthus, ett L-format lamellhus mot Titteridammsvägen samt ett mindre parkeringshus som omgärdas av några radhus mot det lokala torget.

  Antal hyreslägenheter: 162
  BTA: 13 051 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Träpanel / Fasadskivor (ej klart)
  Anbudsförfrågan: Start januari 2018
  Entreprenad: Preliminär start Q2 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Claes-Göran Johansson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

   

   

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 470 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler.

  Antal hyreslägenheter: ca 470
  BTA: ca 40 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q4 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas antas kvartal 1 2018.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

   

   

   

   

   

 • Östra Kålltorp, Kålltorp

  Kommande projekt för upphandling.

  Östra Kålltorp, Kålltorp

   

   

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga 100 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  Antal hyreslägenheter: 100
  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Preliminär start april 2019
  Entreprenad: Start januari 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen vann laga kraft maj 2017.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

   

   

   

 • Selma stad, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Selma stad, Backa

   

   

  Vid Selma Lagerlöfs Torg bygger Framtiden Byggutveckling 288 lägenheter för Familjebostäder. Det planeras för hyreslägenheter i form av fem radhus och hus i flera kvarter i 4 till 6 våningar. Första etappen av projektet Selma stad innefattar totalt ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Det byggs även ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och ett nytt torg- och parkstråk.

  Antal hyreslägenheter: 288
  BTA: ca 27 000 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start 2018
  Entreprenad: Start hösten 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Marie Dellve

   

   

   

   

 • Briljantgatan, Tynnered

  Kommande projekt för upphandling.

  Briljantgatan, Tynnered

   

   

   

  I Tynnered på höjden vid Briljantgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 90 hyreslägenheter i olika storlekar som ett komplement till Bostadsbolagets övriga bebyggelse.

  Antal hyreslägenheter: ca 90
  BTA: 7 100 kvm
  Typ av hus: Ett lamellhus i 10 våningar
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Preli start maj 2018
  Entreprenad: Prel start Q1 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen beräknas  vinna laga kraft i maj 2018.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Mikael Olehede

   

   

   

   

   

   

 • Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

   

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 104 hyresrätter för Poseidon. Det är det första kvarteret, kvarter A, av flera som totalt ska tillföra området ca 550 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter A
  Antal hyreslägenheter: 104
  BTA: 9 500 kvm
  Typ av hus: Fyra punkthus/lamellhus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start februari-mars 2018
  Entreprenad: Start Q2/Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen för kvarter A har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

Vi öppnar nya marknader

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

 

 

Läs mer

Stäng

För våra leverantörer

Här hittar du som samarbetar med oss som leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Här hittar du som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Vår faktureringsadress:

B496 Framtiden Byggutveckling AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Det går också att maila fakturan till: faktura@framtiden.se

Organisationsnummer: 556731-5170

Generellt för byggprojekt
Fakturan ska vara märkt med:
Projektchef
Projektnamn
Utfört uppdrag

Gällande konsulttjänster
Bifogat till fakturan ska vara information om vilken dag arbete är utfört, tidsåtgång samt vilka arbetsuppgifter som är utförda.

Gällande entreprenörer
Framtiden Byggutveckling AB omfattas av reglerna för Omvänd betalningsskyldighet. Det innebär att entreprenör ej ska fakturera moms på entreprenadsumman.
På samtliga fakturor ska anges:
”Omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatt gäller enligt 1 kap 2§ första stycket 4b i mervärdesskattelagen. Framtiden Byggutveckling AB, vat nr SE556731517001 redovisar mervärdesskatt.”

Läs mer

Stäng

Finansiell information

Stäng

Stäng

Årsredovisningar

Stäng

Stäng

Stäng

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Alveflo
Entreprenadupphandlare
031-719 31 41
e-post

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
tf VD
031-719 31 40
e-post
Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post

Anna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post

Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post

Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post

Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post

Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post

Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post
Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post

Kristina Belfrage
VD-assistent
031-719 31 45
e-post

Lars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-post

Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post

Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post

Mikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post

Mikael Sinclair
Projektchef
031-773 83 53
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-post