Strategi för utvecklingsområden 2020-2030

Nu tar Framtidenkoncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

Nu tar Framtidenkoncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

Läs mer om Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030

Här kan du ladda ner hela strategin (pdf).

Läs mer

Stäng

Ny uthyrningspolicy

Framtidenkoncernens uthyrningspolicy har uppdaterats och börjar gälla från och med den första september 2020. Policyn är gemensam för våra fyra förvaltande bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Uppdateringarna berör både de som söker via Boplats och de som redan är hyresgäst hos oss idag och söker omflyttning.

Framtidenkoncernens uthyrningspolicy har uppdaterats och börjar gälla från och med den första september 2020. Policyn är gemensam för våra fyra förvaltande bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Uppdateringarna berör både de som söker via Boplats och de som redan är hyresgäst hos oss idag och söker omflyttning.

För externa sökande gäller:

 • Man får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna
 • Man får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna
 • Man måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas
 • Man ska kunna visa på ett behov av permanent boende
 • Man ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande
 • De som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav

För interna sökande (Omflyttningsplatsen) gäller:

 • Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna
 • Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna

Om du är intresserad av att läsa policyn i sin helhet, klicka här.

 

Läs mer

Stäng

Årets hyra klar för allmännyttan i Göteborg

Från och med den första juli höjs hyran hos Framtidenkoncernens dotterbolag Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

Från och med den första juli höjs hyran hos Framtidenkoncernens dotterbolag Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

Efter förhandlingar ledda av Förvaltnings AB Framtiden finns nu en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en generell höjning på 1,8 procent från den första maj 2020, utifrån beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK). Bolagen kommer dock med hänsyn till pandemin införa höjningen från och med den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning för hyresgästerna.

 

Läs mer

Stäng

Viktig information om coronaviruset

Alla bolag som ingår i Framtidenkoncernen arbetar intensivt med att bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19. Samtidigt arbetar alla för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt. Här samlar vi viktig information om Covid-19.

Alla bolag som ingår i Framtidenkoncernen arbetar intensivt med att bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19. Samtidigt arbetar alla för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt. Här samlar vi viktig information om Covid-19.

Att tänka på om coronaviruset. (pdf)

Betalning av hyra i en tid med covid-19. (pdf)

 

Läs mer

Stäng

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

  Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

Kommande byggprojekt

Nu hittar du Framtiden Byggutveckling på en egen flik på denna sidan, uppe till höger i menyraden.
Här hittar du bland annat alla byggprojekt som upphandlas just nu och framöver.

Nu hittar du Framtiden Byggutveckling på en egen flik på denna sidan, uppe till höger i menyraden.
Här hittar du bland annat alla byggprojekt som upphandlas just nu och framöver.

Klicka här så kommer du direkt in på sidan.

Läs mer

Stäng

Stadskvaliteter i Göteborg

Framtiden har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len.

Framtiden har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len.

Göteborgsregionen växer och flera utmanande utvecklingsprojekt pågår i regionen. Planerande och byggande aktörer i regionen tar dagligen beslut som påverkar hur staden utformas: täthet, parkstruk­tur, lokalisering av kollektivtrafik etc. För att kunna fatta beslut som skapar attraktiv och hållbar stadsbyggnad behövs också verktyg för att utvärdera hur dessa beslut bidrar till värden för stadsutveck­lingen.

Klicka nedan för att läsa ”Värdeskapande stadsutveckling”:
Hela rapporten
En sammanfattning
Se bildspelet

Klicka nedan för att läsa presentationerna från seminariet den 21 april:
Värdeskapande stadsutveckling
Exemplet Stockholm

Läs mer

Stäng

Områdesfördjupning

Inför framtagandet av framtida bostads- och stadsutvecklingsprojekt har enheten för tidiga skeden på Förvaltnings AB Framtiden valt att utforska en planeringsinriktning som fokuserar på värdeskapande stadsutveckling.

Inför framtagandet av framtida bostads- och stadsutvecklingsprojekt har enheten för tidiga skeden på Förvaltnings AB Framtiden valt att utforska en planeringsinriktning som fokuserar på värdeskapande stadsutveckling. Utgångspunkten har varit att genomföra en områdesfördjupning av rapporten Värdeskapande stadsutveckling för områdena Tynnered, Biskopsgården/Länsmansgården samt hela stråket Hjällbo-Hammarkullen-Angered-Rannebergen. I de utvalda områden som fördjupas i studien har Framtidenkoncernen ett omfattande fastighetsinnehav och en målsättning att utveckla förutsättningarna för nyproduktion av fler bostäder. Att förbättra stadskvaliteterna är därför ett viktigt led i att förbättra förutsättningarna för ökad nyproduktion på både kort och lång sikt.

Läs mer om områdesfördjupningen och se bilder.

Färdig rapport Biskopsgården

Färdig rapport Tynnered

Läs mer

Stäng

 • Mamas Retro - en secondhand-butik i Gårdsten

  Mamas Retro är en secondhand-butik på Kaneltorget i Gårdsten som säljer mammakläder, barnkläder och leksaker. Hit kan man skänka urvuxna kläder eller leksaker man tröttnat på. Allt som säljs i butiken ska vara i fint och helt skick, vilket gör att de som arbetar där ibland även får sy om och laga vissa plagg.

  Det är en varm, personlig och välkomnande atmosfär i butiken med den engelska tapet, den röda divanen och kristallkronan. Det finns inga skyltdockor i butiken och tanken med att inte ha det grundar sig i en medveten könsneutral inriktning. Personalen frågar aldrig om det är kläder till en pojke eller flicka, utan vilka färger de tycker om

  Butiken startade som ett projekt av Forum SKILL, men målet är att det så småningom ska bli en egen förening som driver butiken, med möjlighet att anställa medarbetare från Gårdsten. Beatrice Alger som är verksamhetsledare för Forum Skills vill skapa en arbetsplats för personer som har svårt att hänga med i dagens uppskruvade tempo och med höga krav på att passa in i de redan föranpassade ramarna. Butikens personal kommer från olika delar av världen och har olika bakgrund,  förutsättningar och erfarenheter.

  Gårdstensbostäder är en av samarbetspartners i Mamas Retro. Gårdstensbostäder har en tradition och arbetar målmedvetet med att få företag stora som små att etablera sig i stadsdelen. På några år har det gått från åtta till ett femtiotal. Gårdstensbostäders målsättning är att öka antalet arbetstillfällen och tryggheten, men även förbättra servicen i området.

 • Majviken – ett boende med sammanhållning och gemenskap

  Intill Chapmans Torg i Majorna har Bostadsbolaget utvecklat ett speciellt boendekoncept, ett Next Step Living-boende. Här finns gott om gemensamma utrymmen som gör att sammanhållning och gemenskap kommer i fokus.

  Intill Chapmans Torg i Majorna har Bostadsbolaget utvecklat ett speciellt boendekoncept, ett Next Step Living. Här finns gott om gemensamma utrymmen som gör att sammanhållning och gemenskap kommer i fokus. Det anordnas aktiviteter som filmvisning, det finns en träningsstudio och gym med bastu. De gemensamma ytorna är uppskattade och fungerar som en naturlig samlingsplats, vilket är en del av Next Step Living-konceptet.

  Majviken består av 300 lägenheter och det finns en Next Step-koordinator som fungerar som en värdinna i huset . Koordinartorns arbete är att informera om vad som händer i fastigheten, fånga upp förslag från hyresgästerna och hjälpa till att boka aktiviteter. Det anordnas fikastunder, vinprovning, quiz och populära bussresor till Ullared.

  En av Majvikens hyresgäster Barbro har bott i huset i 40 år och berättar för oss att hon inte skulle kunna tänka sig att bo på ett annat sätt.

  – Det skulle kännas väldigt ensamt att bo i ett vanligt hyreshus och det är det som är speciellt med Majviken. Det finns oftast någon att växla några ord med, vilket är trivsamt och tryggt, avslutar Barbro.

  Next Step Living – vad är det?
  Next Step Living är ett boendekoncept som kombinerar bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser.

  Next Step Living Majviken  i Majorna har Bostadsbolaget tillsammans med Next Step Group utvecklat och i september 2010 invigdes huset och slutet av maj året efter invigdes husets aktivitetslokaler som går under namnet Majviken. Majviken har hyresrättens alla fördelar plus gemenskap och service, när man själv vill det.

 • Miljövärd – fokus på grönska och trygghet

  Att arbeta som miljövärd innebär att man året om försöker se till att det finns grönska på gårdarna bland våra bostäder och skapa trygghet genom att ta bort växtlighet som skapar otrygghet.

  Att arbeta som miljövärd innebär att man året om försöker se till att det finns grönska på gårdarna bland våra bostäder och skapa trygghet genom att ta bort växtlighet som skapar otrygghet.

  -Vissa årstider blir det mindre av det av naturliga själ, säger Elisabet Tonmyr som arbetar som miljövärd hos Poseidon.

  Miljöarbetet på gårdarna är ständigt pågående för att hålla rent och snyggt, sköta om buskar, gräsmattor och träd. Miljövärdarna träffas dagligen för att fördela arbetet och planera kommande insatser. Varje årstid behöver sin omsorg och det inte så vanligt att det kommer oplanerade insatser. Ingen höst utan löv och ingen sommar utan ogräs, säger Elisabet.

  Vintern kräver plogning och skottning, det är också en tid där man passar på att serva maskiner och planera vårens arbete. När tjälen går ur och värmen börjar komma är det dags att ta hand om allt grus som lagts på snön under vintern men också ta bort alla grenar och kvistar som fallit under vinterstormarna. Sedan ska nya blommor planteras för att det till påsk ska stå fina gula påskliljor, tillsammans med tulpaner på gårdarna. Cykeln för miljöarbetet är sluten och ett nytt år för miljöarbetet kan börja.

 • Dricker man lite för mycket kaffe, så blir livet så mycket bättre

  Oändligt många trappsteg, trappuppgång efter trappuppgång gick Siv Undén för att höra om vad hyresgästerna tycker och tänker om sin lägenhet, sitt hus och om de gemensamma omgivningarna i Bergsjön. Siv arbetar som förvaltare för Familjebostäder i Bergsjön.

  Anledningen till att knacka dörr hos hyresgästerna är att det påbörjades en särskild satsning i området, men hur och exakt vad som skulle göras ville Familjebostäder ta reda på av hyresgästerna. Några enkla frågor i dörröppningen slutade ofta med en kopp kaffe och berättelser om livet, familjen, vardagen och massor av goda idéer. Fyra av tio hyresgäster ville gärna prata och de delade med sig av vad de tyckte. Vissa saker fanns redan på agendan, medan andra saker var nya för oss. Vi försöker genomföra så många av önskemålen som möjligt. Idag finns det ett gym för kvinnor, som sköts av hyresgästerna. Det har blivit en mötesplats där man träffar grannar samtidigt som man tränar. Glädjande var att det var så många som trivs där de bor.

  Om man bryr sig, frågar hur det står till, vad kan vi göra bättre, dricker många koppar kaffe och är närvarande och lyssnar, blir saker och ting så mycket bättre. För vem vill inte vara med och påverka sin vardag och sitt boende?

Forskning om allmännyttan är igång!

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden.

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden. Nu har vårt forskningsprojekt ”Nyttan med allmännyttan i praktiken” tillsammans med MKB och Malmö Universitet startat. Syftet är att beskriva och utveckla allmännyttans roll för mer jämlika och hållbara städer i Göteborg och Malmö.

Läs mer om vårt arbete!

Läs mer

Stäng

Skydd och behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Förvaltnings AB Framtiden värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Förvaltnings AB Framtiden värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen på den här sidan gäller för dig i egenskap av:

 • Intressent
 • Leverantör eller affärspartner
 • Webbplatsbesökare

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Information om incident gällande nätfiske.

Läs mer

Stäng