Framtiden

Tillbaka

Utmanande och viktigt uppdrag, samtidigt som GöteborgsLokaler prisas för sin arbetskultur

100 % av GöteborgsLokalers medarbetare tycker att företaget är en riktigt bra arbetsplats. Det står klart efter att GöteborgsLokaler fått högsta resultat i Great Place To Works-medarbetarundersökning. Resultatet ger bolaget certifieringen och kvalitetsstämpeln Great Place To Work, vilket är andra året i rad för företaget. Redan första året fick GöteborgsLokaler höga resultat i undersökningen, men efter att ha utvecklat företagskulturen ytterligare har dessa ökat till högsta nivå.

– Det känns nästan overkligt. Vi har under året som gått haft en del tuffa utmaningar men också mycket som vi gått i mål med. Just att vi känner att vi gör nytta är något som jag tror skapar det här stora engagemanget, berättar Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler. Genom Great Place to Work får vi inte bara en oberoende bekräftelse på våra insatser, utan vi kan också jämföra oss med andra företag nationellt och inom vår bransch.

Great Place to Work är en internationell organisation som bedömer företag över hela världen baserat på deras medarbetarupplevelse och kultur. Certifieringen bygger på anonyma medarbetarundersökningar och följer en global standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats. Certifieringen är också är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

– Att 100% av GöteborgsLokalers medarbetare tycker att företaget är en riktigt bra arbetsplats är en enastående prestation. Det visar inte bara på ett starkt engagemang från ledningen och medarbetarna, utan också på en genuin vilja att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Det är imponerande att se hur företaget har lyckats förvandla utmaningar till möjligheter och samtidigt bibehålla en hög arbetsplatskultur. GöteborgsLokalers fokus på medarbetarupplevelse och kontinuerliga förbättringar är ett föredöme för andra organisationer i Sverige, säger Jeanette Bergvall, vd på Great Place To Work.

– Det här otroliga resultatet kommer inte av sig själv, det är verkligen något vi skapar tillsammans, betonar Robert Hörnquist med ödmjukhet.

I vintras frågade bolaget alla medarbetare om kontoret kunde bli ännu trevligare, mysigare och mer funktionellt. Många kloka idéer samlades in och under våren har listan med förbättringar betats av. Det har inte handlat om stora kostnader, utan mer om färg, ljud, ljus och funktion. Exempel på förbättringar är ommålade toaletter, nya altanmöbler, mysigare belysning, bättre möblering i köket och dämpning av ljudnivån. Medarbetare och chefer har tillsammans sett till att förbättringarna har genomförts. Detta är ett sätt bolaget arbetar med sin kultur – att lyssna, förankra och agera.

Några tips från oss:

  • Ha en nära dialog, lyssna och gå till handling.
  • Ta tag i saker som skaver direkt. Vänta inte på att problemen ska lösa sig själva. Var modig och prata om dem.
  • Jobba med förbättringar, inte förändringar. Och förankra. För är inte förändringen en förbättring som alla inblandade förstår så blir det ingen bra förändring.
  • Underskatta inte vikten av att göra även små åtgärder som förbättrar arbetsmiljö.

Frågor?

    Kontakta Conny Hägglund, ansvarig för GöteborgsLokalers deltagande i undersökningen Great Place to Work. conny.hagglund@goteborgslokaler.se, telefon 031-335 01 21