Framtiden

Tillbaka

Starkt delårsresultat för Framtidenkoncernen

Göteborgs Stads bostadskoncern, Framtiden, såg en kraftig ökning av antalet färdigställda bostäder under årets första åtta månader samtidigt som resultatet stärktes.

Framtidenkoncernen gör ett starkt resultat på 4 630 miljoner kronor efter finansnetto* de första åtta månaderna 2021. Det är bättre än motsvarande period förra året, då resultatet var 256 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet är främst en konsekvens av värdeförändring på förvaltningsfastigheter. Även kassaflödet** har ökat de första åtta månaderna, från 778 miljoner 2020 till 833 miljoner kronor 2021.

– Koncernens goda ekonomiska resultat ger en stabilitet och uthållighet som tryggar satsningar i stadens utvecklingsområden och inom nyproduktion, säger Terje Johansson VD på Framtidenkoncernen.

Ett starkt ekonomiskt resultat är en grundläggande faktor för det fortsatta genomförandet av koncernens ”Strategi för utvecklingsområden”. Strategin har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta. Koncernen har för hela projektperioden 2020 – 2030 en beredskap för satsningar om 11 miljarder kronor.

Förutom det goda ekonomiska resultatet ökar tempot i koncernens nyproduktion av bostäder. Det byggdes fler hyres- och bostadsrätter under de första åtta månaderna 2021 än samma period året innan. Närmare bestämt 714 jämfört med 428. Om takten håller i sig kommer koncernen under året ha tillfört det största antalet nya bostäder till göteborgsmarknaden sedan miljonprogrammets dagar.

Även ett ökat byggande är angeläget för stadens utveckling. I strategin för utvecklingsområden pekas nyproduktion ut som en viktig faktor. En stor andel av nyproduktionen i dessa områden kommer bestå av bostadsrätter vilket bidrar till att få en bättre balans mellan olika upplåtelseformer.

Delårsrapporten bifogas som relaterat material.

* Resultat efter finansnetto enligt IFRS-regelverket. ** Operativt kassaflöde före investeringar i nyproduktion.