Tillbaka

Tillgänglighet för framtiden.se och framtidenbyggutveckling.se

Tillgänglighet för Framtiden.se och framtidenbyggutveckling.se

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Framtiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa bilder på framtiden.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • Formulär-element är inte grupperade. När ett formulär innehåller element som är logiskt kopplade till varandra är det nödvändigt att gruppera dessa för optimal tillgänglighet.
  • Kontrolletiketter för formulär saknar text.
  • HTML-taggar används vid formatering av text. På webbplatsen kan det förekomma taggar som <b> och <u> som ett sätt att formatera text. Riktlinjen är istället att definiera allt utseende med CSS-kod så att det separeras från HTML-strukturen.
  • Element-ID:n är inte unika. Vissa delar av webbplatsen använder element-ID:n på flera ställen, vilket hindrar den unika kopplingen mellan ID:n. Kopplingar som förekommer på flera ställen ska enligt riktlinjerna istället använda klasser.
  • Otillräckliga färgkontraster. Bakgrundsfärgerna på de olika innehållsblocken har på vissa ställen för låga kontraster. Här ska kontrastförhållandet vara minst 4.5:1 för normal textstorlek och 3:1 för stor text.


Hur vi testat webbplatsen

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 28 september 2020 och uppdaterades senast den 29 februari 2024.