Tillbaka

Tillgänglighet för framtiden.se

Tillgänglighet för Framtiden.se

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Framtiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig som använder skärmläsare

  • Otillräckliga färgkontraster. Bakgrundsfärgerna på de olika innehållsblocken har på vissa ställen för låga kontraster. Här ska kontrastförhållandet vara minst 4.5:1 för normal textstorlek och 3:1 för stor text.


Hur vi testat webbplatsen

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 28 september 2020 och uppdaterades senast den 20 maj 2024.