Strategi för utvecklingsområden 2020-2030

Nu tar Framtidenkoncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

Nu tar Framtidenkoncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

Läs mer om Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030

Här kan du ladda ner hela strategin (pdf).

Läs mer

Stäng

Ny uthyrningspolicy

Framtidenkoncernens uthyrningspolicy har uppdaterats och börjar gälla från och med den första september 2020. Policyn är gemensam för våra fyra förvaltande bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Uppdateringarna berör både de som söker via Boplats och de som redan är hyresgäst hos oss idag och söker omflyttning.

Framtidenkoncernens uthyrningspolicy har uppdaterats och börjar gälla från och med den första september 2020. Policyn är gemensam för våra fyra förvaltande bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Uppdateringarna berör både de som söker via Boplats och de som redan är hyresgäst hos oss idag och söker omflyttning.

För externa sökande gäller:

  • Man får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna
  • Man får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna
  • Man måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas
  • Man ska kunna visa på ett behov av permanent boende
  • Man ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande
  • De som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav

För interna sökande (Omflyttningsplatsen) gäller:

  • Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna
  • Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna

Om du är intresserad av att läsa policyn i sin helhet, klicka här.

 

Läs mer

Stäng