Forskning om allmännyttan är igång!

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden.

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden. Nu har vårt forskningsprojekt ”Nyttan med allmännyttan i praktiken” tillsammans med MKB och Malmö Universitet startat. Syftet är att beskriva och utveckla allmännyttans roll för mer jämlika och hållbara städer i Göteborg och Malmö.

Läs mer om vårt arbete!

Läs mer

Stäng