Forskning viktig för framtiden

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden.

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, nya tjänster, metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden. Detta för att säkerställa vår vision; att bygga det hållbara samhället för framtiden genom de tre dimensionerna; socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Våra hållbarhetsområden är:

  • Livsmiljö
  • Bostadsutbud
  • Ett sammanhållet Göteborg
  • Öppenhet och transparens
  • Miljöpåverkan
  • Arbetsförhållanden
  • Kunskapsutveckling
  • Ekonomi

Genom att vara lyhörd, inhämta ny kunskap och ha mod, kan vi skapa ett Göteborg för alla.

Läs mer

Stäng