• Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

    Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

    Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

    Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.