Dela
Ansök senast: 2023-06-26

Bostadsbolaget söker en controller

Arbetsbeskrivning
I denna roll som controller är ditt övergripande ansvar att verka för att Bostadsbolaget har en god ekonomisk kontroll, bland annat genom att stödja bolagets enheter i olika ekonomiska frågor. Ditt arbete är inriktat på att främja affärsmässigheten genom att arbeta förebyggande och se affärsmöjligheter.

Du har du ditt främsta fokus på intäkter samt budget/prognos-arbete. Utöver det kan du komma att vara delaktig i internt utvecklingsarbete eller i andra ekonomirelaterade uppgifter vid behov.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Intäkter
• Övergripande ansvar för att sammanställa statistik/rapporter för Bostadsbolagets verksamhet inom de olika intäktsslagen. Följa upp, analysera och utveckla rapporteringen tillsammans med debiteringsgruppen.
• Ta fram underlag för att säkerställa att bolaget optimerar sina möjligheter till debitering och efterlever uttalade rutiner, samt utvecklar dem löpande.
• Kontrollera att intäktsredovisningen stämmer.
• Kommentera månadsavvikelser.
• Övriga rapporteringar och analyser.

Budget och prognos
• Ansvara för att budget och prognosprocesser följs. Behjälplig med registrering, rapportering och övrigt stöd till distrikt, medarbetare och chefer i budget och prognosprocesser. Arbeta tillsammans med övriga controllers, så att Bostadsbolaget. levererar en fullgod budget/prognos till Framtidenkoncernen.
• Delat förvaltningsansvar för budget/prognos/analyssystemet Hypergene. Det innebär att underhålla och utveckla innehåll samt rutiner.

Ekonomiska analyser
• Att sammanställa, analysera och värdera det ekonomiska resultatet, komma med slutsatser och förbättringsåtgärder och förmedla till sin stödjande enhet.
• Följa upp, analysera och rapportera olika fasta uppföljningar inom Bostadsbolaget.
• Medverka till att det finns välfungerade ekonomiska uppföljningsmodeller för att stödja verksamheten.
• Vara behjälplig i verksamhetsplaneringsarbetet och olika uppföljningsprojekt.

Löpande utredningar
• Se över och uppdatera rutiner och lathundar, samt medverka till att rutiner/lathundar efterlevs inom bolaget. Informera och utbilda befintlig och ny personal om vad ekonomiavdelningen ansvarar för samt vad de kan få stöd i.
• Leda/delta i ekonomiska förbättringsprojekt inom Bostadsbolaget.

Ekonomiarbete
• Interna kontroller.
• Vara delaktig i arbetet inför bokslut.
• Uppföljning avfall.
• Ytor/antal.

Kvalifikationer
Du som söker rollen behöver ha minst tre-årig högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, offentlig förvaltning eller motsvarande med inriktning mot redovisning/ekonomistyrning. Du har även mångårig erfarenhet av liknande roller som controller, gärna i större organisationer och/eller fastighetsbolag.

Viktiga egenskaper för rollen som controller är analytisk förmåga, att ha lätt för att samarbeta men samtidigt kunna arbeta självständigt och proaktivt. Du behöver vara utåtriktad som person då arbetet kräver många kontakter både i och utanför bolaget.

För att kunna utföra dina arbetsuppgifter krävs mycket goda kunskaper i Excel och i övriga Officeprogram. Det är meriterande om du har erfarenhet från Agresso, Proceedo och Hypergene.

Vad vi kan erbjuda
På Bostadsbolaget erbjuder vi en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, inflytande över den egna arbetssituationen och öppenhet. Vi ska ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig engagerade över de resultat som vi uppnår tillsammans. Som medarbetare hos oss ska du också känna dig trygg och säker på jobbet.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2023-06-26
Referensnummer: C144925

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Sofia Öst, 031-7315019, sofia.ost@bostadsbolaget.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.

Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål – att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.

Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.