Dela
Ansök senast: 2023-06-06

Platsutvecklingschef till Framtidenkoncernen

Arbetsbeskrivning
Framtidenkoncernen bedriver sedan år 2020 ett strategiskt utvecklingsarbete omfattande 11 miljarder kronor för att bidra till att ingen del av Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Koncernen beslutade under 2022 om en komplettering av strategin när det gäller områdesutveckling med utgångspunkt i de lokala torgen. Vi söker nu en platsutvecklingschef för att inom ramen för strategin samordna arbetet med stads- och platsutveckling.

Målet är att de lokala torgen bidrar till trygghet och attraktivitet samt till ökade socioekonomiska, miljömässiga och ekonomiska värden i områdena. Målet ska nås genom att arbeta med att utveckla stadskvaliteter inom fyra huvudsakliga insatsområden: mötesplatser och socialt liv, verksamheter och funktioner, trivsel och profil, struktur och flöden.
De senaste årens omvärldshändelser med pandemi, säkerhetsläge och ett ökat fokus på klimatfrågan pekar på att det lokala blir allt viktigare både i praktiken och idémässigt. Fokuset för områdesutveckling har i mycket skiftat till planering för en mer nära och sammanhållen stad med kortare avstånd till det man behöver i vardagen och ett minimerat behov av resor. Genomförande av strategin innebär investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt förvärv av mark på och i närheten av torgen. Sammantaget ser vi en mycket stor potential i satsningen.
Du kommer att arbeta nära flera av koncernens dotterbolag samt olika förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Uppdrag för platsutvecklingschef:
• Samordna strategin för lokala torg
• Analysera och prioritera bland möjliga insatser för att nå strategins mål
• Skapa förståelse och engagemang hos externa aktörer för att bidra till strategins mål
En framgångsfaktor i uppdraget kommer att vara att bygga goda relationer och utveckla samarbeten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att fokusera på mål och resultat. Du har gedigen erfarenhet från komplexa stadsutvecklingsuppdrag, ett affärsmässigt tänk och förmåga att omsätta visioner till praktiskt görande. Ditt uppdrag förutsätter också att du gillar att samarbeta med andra.

Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsbranschen.
• Omfattande erfarenhet av processledning i komplexa situationer
• Engagemang för att utveckla en jämlik stad där potentialen tas tillvara

Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av den spännande utvecklingen inom Göteborgs Stad och i Framtidenkoncernen. Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum: 2023-06-06
Referensnummer: C140813

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Linda Björk, linda.bjork@framtiden.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med drygt 75 000 lägenheter är värda ca 124 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1200 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt, underhåll och renovering samt en kraftfull satsning för att stärka Göteborgs särskilt utsatta områden.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget), ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren) samt ett bolag som förvaltar lokaler (GöteborgsLokaler). Besök gärna: http://www.framtiden.se