Selma Lagerlöfs Torg omvandlas till Selma stad

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma närmare 4 000 nya bostäder.

Omvandlingen av området vid Selma Lagerlöfs Torg och längs med Litteraturgatan till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv är igång. På sikt kan hela området inrymma närmare 4 000 nya bostäder.

Detaljplanerna för de första två etapperna innefattar över 1 700 bostäder, torg- och parkstråk, stadsdelshus med rum för kultur, butiker, kontor, idrottshall med studentlägenheter och en ny hållplats med goda förbindelser.

I planerna finns ett varierat utbud av bostadstyper med bostadsrätter, hyresrätter, radhus och studentlägenheter. Parkstråket ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och vara en attraktion för hela Göteborg. På torget ska man kunna slå sig ned för att se på folkmyllret, få en pratstund med någon eller ta en fika. Medverkande kommunala bolag och privata aktörer i etapperna är Egnahemsbolaget, Familjebostäder/Framtiden Byggutveckling, Poseidon, GöteborgsLokaler, Botrygg, Riksbyggen och Keywe.

Bild: Wahlström & Steijner

Läs mer om omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg här.

Läs mer

Stäng