Selma Lagerlöfs Torg omvandlas till Selma stad

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma över 3 000 nya bostäder.

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma över 3 000 nya bostäder.

Detaljplanen för den första etappen har vunnit laga kraft och det första spadtaget har hållits för ett nytt torg- och parkstråk, över 1000 bostäder, ett nytt stadsdelshus med rum för kultur, butiker, kontor, en kombinerad idrottshall med studentlägenheter och en ny hållplats med goda förbindelser. Arbetet med markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar pågår och beräknas vara klart senast våren 2018. Byggnation av de första bostäderna har startat väster om Litteraturgatan.

I planen finns ett varierat utbud av bostadstyper med bostadsrätter, hyresrätter, radhus och studentlägenheter. Parkstråket ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och vara en attraktion för hela Göteborg. På torget ska man kunna slå sig ned för att se på folkmyllret, få en pratstund med någon eller ta en fika. Medverkande kommunala bolag och privata aktörer i första etappen är Egnahemsbolaget, Familjebostäder/Framtiden Byggutveckling, GöteborgsLokaler, Botrygg, Riksbyggen och Keywe.

Bild: White Arkitekter

Läs mer om utvecklingen av Selma Lagerlöfs Torg här.

Läs mer

Stäng