Framtiden utvecklar i Frihamnen

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit den spännande utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen. Läs mer om Frihamnen här.

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, socialt blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit den spännande utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen.

Framtiden har ett särskilt uppdrag att bidra med kunskap kring frågor som rör integration och sociala åtaganden. En utmaning i projektet blir att medverka till att det byggs bostäder med hyror på en lägre nivå än vad som är brukligt vid nybyggnation. Det gör man för att fler ska ha råd att bo här, vilket kommer att kräva att man tänker nytt och hittar smarta sätt att bygga utan att ge avkall på kvalitet.

När Frihamnen står färdigt kan det inrymma tusentals lägenheter och arbetsplatser. Men redan till jubileumsåret 2021 ska det finnas minst 1 000 bostäder, 1 000 arbetsplatser och delar av Jubileumsparken ska vara färdig.

I den första etappen ska Framtiden bygga 600 bostäder. Detaljplanen planeras vara färdig 2018.

Bild: White Arkitekter

Läs mer om Frihamnen här.

Läs mer

Stäng