Välkommen till Framtiden

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon för att bli redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb.

Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt  tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Tillsammans med språkutbildning och annan utbildning som anordnas av Arbetsmarknad och vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen ska praktiken hos oss göra deltagaren redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb. Framtidenkoncernen bidrar till ett mer Jämlikt Göteborg samtidigt som vi förenar affärsnytta med bransch- och samhällsnytta. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om vårt arbete med Välkommen till Framtiden!

Läs mer

Stäng