Framtiden

Tillbaka

Brandinformation på Bostadsbolagets Bokbuss

Under tre lördagar med start den 14 november kommer bokbussbesökarna i några av Bostadsbolagets områden i Göteborg att träffa företagets specialutbildade brandinformatörer.

– Snart är julen här och då gäller det att vara försiktig med alla levande ljus, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget. Våra specialutbildade brandinformatörer kommer att finnas på bokbussen och berätta om hur man förebygger bränder, men även hur man ska göra om olyckan skulle vara framme.

Som vanligt kan man naturligtvis gratis låna både böcker, filmer och musik i Bokbussen.

För ytterligare information, kontakta Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, tel 031-731 51 70, 0706-17 18 17, inger-lena.bennman@bostadsbolaget.se
Madeleine Bergmark, enhetschef, Stadsbiblioteket, tel 031- 368 34 05, madeleine.bergmark@kultur.goteborg.se

Fakta brandinformatörer: Bostadsbolagets brandinformatörer är ett gemensamt projekt i Göteborg mellan Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Hjällbobostaden och Gårdstensbostäder för ökad trygghet i boendet. Brandinformatörerna besöker hyresgästerna och informerar om brandskydd i bostaden. Projektet pågår i tre år som ett sysselsättningsprojekt inom Framtidenkoncernen. Nyrekrytering sker årligen och inleds med en grundläggande utbildning för de blivande brandinformatörerna. Projektet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och Räddningstjänsten.

Fakta Bostadsbolagets bokbuss: Ett samarbetsprojekt mellan Stadsbiblioteket i Göteborg och Bostadsbolaget under 2009-2010 där bokbussen besöker nio av Bostadsbolagets områden på lördagarna.

På de här hållplatserna träffas Bostadsbolagets brandinformatörer i november:

Lördag 14 november

10.00-11.30 Brunnsbo (vid Boservice Humoreskgatan 1)

12.45-14.15 Rannebergen (Rannebergens centrum)

14.45-16.15 Hammarkullen (Sandeslättsgatan.)

Lördag 21 november

10.00-11.30 Ramberget (På Östra Andersgårdsgatans norra sida före vändplatsen)

12.45-14.15. Amhult (mellan Uppegård och Krogens gård 9)

14.45-16.15. Godvädersgatan

Lördag 28 november

10.00-11.30 Södra Dragspelsgatan 43 (på besöksparkeringen).

12.45-14.15 Relägatan (Relägatans norra sida utanför nr 1, snett emot nr 6)

14.45-16.15 Svalebogatan (På östra sidan mittemot nr 47)