Framtiden

Tillbaka

Hyresgästinitiativ skapar mötesplatser för unga

Som ett resultat av samverkan mellan de boende, Bostadsbolaget och stadsdelsförvaltningen öppnas Sjumilaskolans Uppehållsrum den 16 november. Till en början är tanken att det ska vara öppet främst för ungdomar, men finns det intresse så kan andra grupper också starta verksamhet.

Efter höstens oroligheter i många stadsdelar fick både boende och de som arbetar hos olika arbetsgivare i Norra Biskopsgården nog och gick samman för att hitta lösningar på problemet.

– För mig är det självklart att ställa upp, säger Henrik Wellern, hyresgäst hos Bostadsbolaget i Biskopsgården. Att engagera sig i ungdomarna och arbeta förebyggande är enda sättet att undvika ännu större problem i framtiden. Många har ingenstans att vara och inget att göra. På det här sättet hoppas vi kunna nå dem, i stället för att de ska lockas till andra grupperingar.

Stadsdelsförvaltningen bjöd in till invånarmöte i slutet av september och Bostadsbolagets hyresgäster träffades på ett stormöte i början av oktober.

– På de här mötena har många konstruktiva idéer fötts, berättar Elisabet Sandberg-S, distriktschef hos Bostadsbolaget.

Bland annat arbetar fem arbetsgrupper för att hitta möjligheter för ungdomar, barn och även vuxna att få en lugnare och tryggare fritid. Sjumilaskolans uppehållsrum är resultatet av en av gruppernas arbete. Där arbetar frivilliga tillsammans med en fritidsledare kvällstid. Öppettiderna styrs av hur många frivilliga som kan arbeta.

En annan aktivitet som fått förstärkning är Nattvandrarna i Biskopsgården. Många föräldrar eller vuxna har nu anmält sig och vandrar i Biskopsgården. Det Muslimska Kulturrådets män har också skapat en nattvandrargrupp.

– Oroligheterna har knutit band mellan människor på ett positivt sätt, säger Elisabet Sandberg-S. Det är viktigt att vi gör vår stadsdel till vår och inte till någon annans.

Biskopsgården är en mycket vacker stadsdel. Det vet vi som arbetar och bor här men tyvärr är det inte alltid det som hörs i media.

För ytterligare information kontakta gärna:
Elisabet Sandberg-S, distriktschef Bostadsbolaget, telefon telefon 031- 731 54 44
Hasse Ohlsson, chef för Kultur & Fritid på Stadsdelsförvaltningen, telefon 031-366 60 90