Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget i Göteborg presenterar hållbarhetsredovisning

Bostadsbolaget har i många år lämnat en miljöredovisning i samband med årsredovisningen. I 2008 års rapport kompletterades den med ett avsnitt om samhällsansvar. I år tar bolaget steget fullt ut och publicerar en heltäckande hållbarhetsredovisning för 2009.

Frågor kring långsiktig hållbarhet har länge varit prioriterade inom Bostadsbolaget. Att bolaget nu presenterar en hållbarhetsredovisning är ytterligare ett steg i riktning mot att både kunna mäta och redovisa hur man arbetar med hjållbarhetsfrågorna.

Redovisningen är också tänkt att ge företagets intressenter än ännu tydligare inblick i verksamheten och Bostadsbolagets roll som samhälllsaktör.

Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår också som en del i den kompletta årsredovisningen, där även GRI Index redovisas.