Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget bygger rökfritt boende

Rökfria miljöer, exempelvis arbetsplatser och restauranger, har blivit allt vanligare och uppskattas av många. Men en helt rökfri bostad är oftast ett privilegium för den som har egen villa. Bostadsbolaget har därför beslutat att i ett första steg göra cirka hälften av de nya lägenheterna i projekt Dockhuset på Västra Eriksberg helt rökfria.

– Vi får ofta frågor från hyresgäster som störs av grannens rök. De vill ha ett förbud mot rökning på balkonger, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget.

– Det kan vara svårt att i efterhand förbjuda rökning, så därför vill vi ta chansen när vi nu bygger nytt. Dessutom har vi bestämt oss för att bli det mest barnvänliga bostadsföretaget till 2012 och rökfria lägenheter blir en bra del i det arbetet. Små barn är ju särskilt känsliga för passiv rökning.

I Bostadsbolagets nya rökfria boende kommer det inte att vara tillåtet att röka någonstans i byggnaden, inte heller på balkonger eller i anslutning till dessa.

– Rökfria bostäder finns exempelvis i Stockholm, Falun och Växjö, säger Bertil Rignäs.

Rökförbudet skrivs in i kontraktet för de rökfria lägenheterna, som beräknas börja byggas i början av 2011 och vara klara för inflyttning 2012. Projekt Dockhuset omfattar två byggnader med cirka 80 lägenheter.

Fakta rökfria bostäder: Astma- och Allergiförbundet framhåller att ingen ska behöva utsättas för rök mot sin vilja och särskilt inte i eller på väg till sin bostad. Förbundet lutar sig mot FN:s tobakskonvention. I bland annat USA och Kanada ökar kraven på rökfritt boende och där finns många rökfria bostadsprojekt, framför allt i det som motsvarar vår allmännytta.

För ytterligare pressinformation kontakta gärna:
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 70.