Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget i Göteborg planerar mentorprogram för tonåringar

I en enkätundersökning som genomförts bland ungdomar som bor i Bostadsbolagets lägenheter skulle 42 procent gärna vilja ha en vuxen mentor eller coach. Bostadsbolaget planerar därför en satsning där de egna medarbetarna kan bli mentorer.

– Vi anade att det fanns ett önskemål bland ungdomarna och det bekräftar undersökningsresultatet, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget. Därför kommer vi nu att utarbeta ett mentorprogram där våra egna medarbetare erbjuds att agera mentorer för tonåringar i våra områden.

– Ett mentorskap tillför inte bara värde för ungdomarna utan jag är övertygad om att det också kommer att vara mycket givande för oss, både för företaget och för den enskilda medarbetaren, säger Bertil Rignäs.

Grundtanken med Bostadsbolagets satsning är att kunna erbjuda tonåringar en vuxen person utanför familj och skola att tala om framtiden, utbildning, jobb och karriär med.

Extrajobb populärt

85 procent av tonåringarna i undersökningen säger också att de skulle vilja ha extrajobb där de bor. Hos Bostadsbolaget har redan idag omkring 130 ungdomar olika former av sommarjobb.

– Omkring hälften av ungdomarna i vår undersökning skulle vilja sköta parker och gräsmattor eller städa trappuppgångar och det är de precis den typ av arbeten vi kan erbjuda unga, avslutar Bertil Rignäs.

Tabell med undersökningsresultat finns i bifogat dokument.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 70, 0706-171817

Fakta: Bostadsbolagets Barn- och Ungdomsbarometer genomfördes av undersökningsföretaget Demoskop i maj 2010 bland barn och ungdomar mellan 10 och 18 år som bor i Bostadsbolagets lägenheter. Totalt 1000 enkäter skickades ut och 62 procent svarade på frågorna. Omkring hälften av dem var mellan 15 och 18 år.