Framtiden

Tillbaka

Hyresrätten in i framtiden: Bostadsbolaget inviger nytt boendekoncept

Hyresrättens alla fördelar. Plus gemenskap och service – när man själv vill. Det är kärnan i boendekonceptet Next Step Living, som Bostadsbolaget i Göteborg och företaget Next Step Group tillsammans utvecklat. Nu invigs det första livsstilsboendet i Göteborg.

I ett Next Step Living-hus kombineras moderna lägenheter med utrymmen som ger möjlighet till gemenskap, aktiviteter och upplevelser. I huset i Majviken finns bland annat lobby, bibliotek och ett så kallat multirum för olika aktiviteter.

Huset Majviken på Karl Johansgatan i Majorna i Göteborg ingår sedan tidigare i Bostadsbolagets bestånd och omfattar drygt 300 lägenheter. De boende tillfrågades våren 2009 om sitt intresse för en omvandling till ett Next Step Living-hus, efter förhandling med Hyresgästföreningen. En majoritet röstade för förslaget och arbetet har sedan dess pågått med att bygga om gemensamma lokaler och detaljutveckla konceptet för Majviken. Den 6 september är den första delen klar och alla boende bjuds på invigningsfest.

Utvecklingen av boendekonceptet Next Step Living grundar sig i intervjuer med hyresgäster,  diskussionsgrupper, studier av livsstilsboenden mm. Arbetet har visat att många människor vill ha ett tryggt, modernt boende som erbjuder möjlighet till gemenskap när man själv vill. Andra vill ha tillgång till olika typer av tjänster som förenklar eller sätter guldkant på vardagen. Hittills har denna typ av boenden i första hand varit förbehållet exklusiva bostadsrätter eller seniorboenden, men Bostadsbolagets koncept innebär ett boendealternativ som utgår från människors gemensamma intressen snarare än deras ekonomi eller ålder.

 – Vad jag vet är vi det enda företag i landet som kan erbjuda ett så genomarbetat boendekoncept i hyresrättens form och i den här omfattningen, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget. Och att bo i hyresrätt är enkelt och bekvämt – man behöver inte binda något kapital i boendet. Skötsel och underhåll ingår i hyran. Det här är helt enkelt ett livsstilsboende som är tillgängligt för alla.

Fakta:
Next Step Living är ett helt nytt boendekoncept som tagits fram av Bostadsbolaget och Next Step Group. Med konceptet vill Bostadsbolaget tillgodose nya önskemål på boende och möta den stora efterfrågan som finns på så kallade livsstilsboende. I Next Step Living-hus kombineras moderna lägenheter med utrymmen som ger möjlighet till gemenskap, aktiviteter och upplevelser. I huset i Majviken finns bland annat lobby, bibliotek och ett så kallat multirum för olika aktiviteter. Next Step-värden är en nyckelperson inom Next Step Living. Värdens jobb är att lära känna de som bor i huset och vara lyhörd för deras förslag och idéer – men också att själv vara initiativtagare till aktiviteter och hjälpa till med beställningar av tilläggstjänster. Med Next Step Living-konceptet vill Bostadsbolaget möta nya önskemål på framtidens boende och stärka och utveckla hyresrätten.