Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget startar kameraövervakning i Norra Biskopsgården

Efter önskemål från de boende i området har Bostadsbolaget sökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen till övervakning av utsatta områden vid parkeringar och miljöhus.

Bostadsbolaget strävar efter att alla bostadsområden ska kunna erbjuda säkra och trygga miljöer. Ofta kan det åstadkommas genom eget förebyggande arbete och samverkan med andra.

– Tyvärr har det inte varit tillräckligt här i Norra Biskopsgården,  säger Elisabet Sandberg-S, distriktschef på Bostadsbolaget. Därför kommer vi nu – på våra hyresgästers uttryckliga önskan – att pröva kameraövervakning som en extraordinär åtgärd för att skapa lugn och trygghet i området.

Under det senaste året har sju av Bostadsbolagets miljöhus utsatts för bränder, fyra har brunnit ner helt, och 75 fordon har brunnit.

– Området är fantastiskt med goda kommunikationer och nära till natur och rekreationsområden. Kameraövervakning är inte det första vi vill ta till, men när vi ser att trygghetsbetygen drastiskt sjunker och att våra hyresgäster känner stor oro måste vi ta till alla tillgängliga åtgärder för att Norra Biskopsgården återigen ska bli ett område där alla kan trivas, säger Elisabet Sandberg-S.

Övervakningen har som enda syfte att förhindra brott. Det är endast tre personer inom Bostadsbolaget som har tillgång till bildmaterialet. Skulle brott misstänkas eller inträffa överlämnas materialet omedelbart till polis. Övervakning sker också i realtid från en larmcentral i Ludvika, som larmar polis om brott misstänks.

– Vi kommer givetvis att fortsätta med vårt trygghetsskapande arbete parallellt med övervakningen, berättar Elisabet Sandberg-S.

Fakta kameraövervakning Norra Biskopsgården:

  • Övervakningen bygger på brottsprevention
  • Tillståndet gäller 6 fasta samt 9 rörliga kameror
  • Bildupptagning sker kl 18.00 – 06.00
  • Garage, parkeringsytor samt fasader runt miljöhusen övervakas.
  • Tillstånd har lämnats av Länsstyrelsen mot bakgrund av att Bostadsbolaget vidtagit trygghetsskapande åtgärder under flera år.
  • Bostadsbolaget har utformat etiska regler för den personal som hanterar kameraövervakningen.

Bostadsbolagets område i Norra Biskopsgården omfattar omkring 1200 lägenheter på Dimvädersgatan och Godvädersgatan.