Framtiden

Tillbaka

Unik isolering för unika landshövdingehus

I Majorna finns Sveriges största sammanhållna område med trähusbebyggelse. De är vackra och charmiga men inte särskilt energieffektiva. Om man tilläggsisolerar på vanligt sätt, med 10-20 cm isolering, påverkas husens utseende alltför mycket. Om man inte gör någonting finns små möjligheter att spara energi. Men nu har Familjebostäder, Chalmers och SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) gått samman i ett projekt för att undersöka hur ett nytt isoleringsmaterial fungerar. Materialet är bara cirka 1 cm tjockt men har en isolerande förmåga som motsvarar cirka 25 cm mineralull. Vakuumisoleringen är innesluten i aluminium och måste hanteras mycket varsamt.

 På en fastighet i kvarteret Malörten i Majorna har gaveln till hälften försetts med den nya isoleringen. Den andra hälften är oförändrad och ska därmed fungera som referens.

Energianvändningen för huset beräknas minska till en tredjedel samtidigt som husens utseende bevaras.

– Detta är ett väldigt spännande projekt. Behovet av att isolera våra gamla fina landshövdingehus är stort. Men att använda traditionell teknik är svårare. Det blir alldeles för stort intrång i husens utseende och arkitektur. Men de här skivorna är så tunna kan man knappt se att fasaden är tilläggsisolerad, säger Familjebostäders projektledare Sara Hamon.

Monteringen slutfördes i oktober och nu pågår regelbunden övervakning och avläsning av SP. Försöket är unikt i Sverige och beräknas pågår i tre år.

Kontaktperson: Sara Hamon, projektansvarig, Familjebostäder i Göteborg AB, tel 031-731 67 85, mob: 0761-18 35 82