Framtiden

Tillbaka

Nu flyttar hyresgästerna in i Bostadsbolagets första passivhus

Bostadsbolagets långsiktiga arbete med att effektivisera energianvändningen  har lett till minskad energiförbrukning motsvarande uppvärmningen av 10 000 villor. Samtidigt utvärderar bolaget olika metoder för att skapa energisnåla hus redan när de byggs. Passivhuset i Västra Eriksberg med 49 lägenheter är bolagets första och den första inflyttningen sker i dagarna.

– Den stora utmaningen för oss har varit att energieffektivisera våra befintliga hus där många byggdes i en tid då ingen hört talas om vare sig energikriser eller klimatpåverkan, berättar Leif Andersson, Bostadsbolagets chef för fastighetsutveckling. Det arbetet har varit väldigt framgångsrikt – vår klimatpåverkan har minskat avsevärt samtidigt som vi lyckats behålla ett behagligt inomhusklimat.

Bostadsbolaget vill vara öppna för nya tekniker och just nu har företaget två nybyggnadsprojekt där man bygger med lite olika metoder. Akterhuset, med 80 lägenheter på platån i Västra Eriksberg, byggs som ett lågenergihus. På Monsungatan i projekt Stapelbäddens tredje och sista etapp byggs ett passivhus med 49 lägenheter.

– Kan vi också hitta former att omvandla våra befintliga energiläckande 1950-talshus till lågenergihus kommer det att bli den största vinsten för miljön och klimatet, säger Leif Andersson. Därför kommer vi nu att utvärdera möjligheten att genomföra ett sådant pilotprojekt.

Besök ett passivhus
För den som är nyfiken på passivhus genomförs Passivhusdagarna den 13-14 november. Bostadsbolaget visar en av lägenheterna på Monsungatan 6 söndagen den 14 november kl 12-14. www.passivhusdagarna.se

Fakta Akterhuset:
Lågenergihuset Akterhuset har en total energianvändning på cirka 68 kWh/m2. Boverkets norm är 110 kWh/m2.

Fakta Passivhuset
• Har 50 procent tjockare fasadväggar än normalt ( cirka 480 mm)

• Fönstren har cirka 35 procent bättre värmeisoleringsförmåga än normala fönster.

• Isoleringen på taket är omkring 25 procent tjockare än normalt.

• Lufttätheten är dubbelt så bra på klimatskalet.

• Ungefär 75 procent av den värme som sugs ut via ventilationen återvinns.

• Total energiförbrukning är cirka 60 kWh/m2.

Läs mer om passivhus och Bostadsbolagets miljöarbete på http://www.bostadsbolaget.se/Om-bostadsbolaget/Miljoarbete/

För ytterligare information, kontakta gärna
Leif Andersson, chef Fastighetsutveckling, Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 08
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 0706-17 18 17