Framtiden

Tillbaka

KaverösPorten vinner årets byggnad i Göteborg 2010

KaverösPorten har tillsammans med Riksbyggens projekt Eriksbergsterassen utsetts till årets byggnad i Göteborg 2010. Priset är stiftat ur Per och Alma Olssons fond och har delats ut i drygt 40 år. Fonden syftar till att premiera den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska, hygieniska och praktiska krav.

Juryns motivering löd; ”KaverösPorten är med sina genomtänkta funktioner och sitt subtila men precisa formspråk, ett väl artikulerat tillskott till sitt område. Sammantaget med den finkänsliga anpassningen till den befintliga äldre bebyggelsen, blir det till en helhet som lyfter och förädlar hela stadsdelen. KaverösPorten utgör därmed ett exempel på stadsförnyelse när den är som allra bäst”.

-Det är glädjande  att vi fick denna utmärkelse.  KaverösPorten är ett bra exempel på förtätning i befintlig bebyggelse. Vi kan skapa nya lägenheter i  attraktiva lägen, samtidigt som det redan finns en väl utbyggd infrastruktur och service, säger Hans Östling, projektledare på Poseidon.

För mer information kontakta:
Hans Östling, projektledare Bostads AB Poseidon, tel, 031 332 10 45.
hans.ostling@poseidon.goteborg.se

Fakta om KaverösPorten
Huset färdigställdes 2009 och är den första påbyggnaden av ett befintligt parkeringshus i Kaverös. KaverösPorten har totalt 36 lägenheter, ett nyrenoverat parkeringshus på tre våningar och ligger på Tunnlandsgatan. Huset har två våningar förutom hörnen som  har tre våningar. Hissar förbinder bostäderna med garage, spårvagnshållplats och innergård. Hyresgästerna har därmed lätt  tillgänglighet till både sin egen parkering såväl som allmänna kommunikationer. Mot gården når man lägenheterna i det första bostadsplanet direkt utifrån och i andra bostadsplanet når man dem via trapphus och loftgång.  På gården finns ett gårdshus som rymmer miljöhus, cykelrum, och tvättstuga. Här finns  också ett trapphus via vilket övriga hyresgäster i Kaverös når sina garageplatser.

För arkitekturen svarar Urban Hofvenschiöld på Hofvenschiöld Arkitekter AB.
Entreprenaden utfördes av Skanska Sverige AB som en förtroende entreprenad.